3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi

Sayın Araştırmacılar,

3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 6 – 8 Kasım 2014 tarihleri arasında, Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Antalya’da gerçekleştirilecektir. Kongrenin amacı; proje ve yapım yönetimi alanında çalışan akademisyenler ile, kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki profesyonelleri bir araya getirerek, bu alanda yapılmış güncel araştırma bulgularının paylaşılmasını ve geleceğe yönelik bilgi alışverişinde bulunulmasını sağlamaktır. Bu sayede; akademi ve sanayi arasında etkileşim sağlanması, disiplinlerarası iletişimin arttırılması ve ulusal işbirliğinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Kongre kapsamında, proje ve yapım yönetimi alanındaki mevcut uygulamaların iyileştirilmesi ve önerilecek yeni uygulamaların paylaşılması için, üniversiteler ile sanayi ve kamu kuruluşları arasında bilimsel bir tartışma platformunun oluşturulması planlanmaktadır. Ayrıca, proje ve yapım yönetimi alanında lisansüstü eğitimini sürdüren yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, çalışma konularını tanıtabilecekleri ve ön bulgularını tartışabilecekleri oturumların yapılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, sunulan bildiriler arasından seçilecek olan bir bildirinin sahibine “Genç Araştırmacı” ödülü verilecektir. Buna ek olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda bildiri sunan araştırmacılar arasından seçilecek olan bir kişiye de aramızdan zamansız ayrılan Doç. Dr. Uğur Müngen Hocamız anısına özel ödül verilecektir.

Aynur Kazaz (Başkan) M. Talat Birgönül (Eşbaşkan)

KONU BAŞLIKLARI

Proje Yönetimi:

Planlama
Maliyet
Kalite Yönetimi
Risk Yönetimi
Uluslararası İnşaat Projelerinin Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Değer Yönetimi
İşgücü Verimliliği
Yalın İnşaat
Şirket Yönetimi:
Stratejik Planlama ve Yönetim
Rekabet Stratejileri
Stratejik Ortaklıklar
İnovasyon Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Bilgi ve İletişim Yönetimi
Kurumsal Kaynak Yönetimi
Pazarlama
Performans Yönetimi
Şirket Kültürü
Büro Yönetimi
Kurumsallaşma
Talep Yönetimi
Afet Yönetimi
Yapım Yöntemleri:
Yapım Yöntemleri
Yapım Teknolojileri
Şantiye Dışı Üretim
Tasarım Yönetimi
Malzeme Yönetimi
Bilgi Teknolojileri:
Otomasyon
Bina Bilgi Modelleri (BIM)
Karar Destek Sistemleri
Çok Boyutlu Modelleme
Bilgisayar Uygulamaları
Web Tabanlı Proje Yönetimi
Kaynak ve Maliyet Planlamasında Yeni Araçlar ve Algoritmalar
İnşaat Sektöründe Yapay Zeka Uygulamaları
Finansal Yönetim:
Proje Finansman Modelleri
Maliyet Tahmini
Mühendislik Ekonomisi
Muhasebe
Yapılabilirlik Çalışmaları
Hukuksal Konular:
Sözleşme Yönetimi
Anlaşmazlıklar
Yasal Mevzuat
Yapım İhaleleri
Sürdürülebilirlik:
Sürdürülebilir Çevre
Yeşil Tasarım
Temiz Üretim
Çevre Yönetim Sistemleri
Yenilenebilir Enerji
Akıllı Binalar
İnşaat Atıklarının Geri Dönüşümü
Sürdürülebilir İnşaat Metotları ve Teknolojisi
Sektör Araştırmaları:
Makro-Ekonomik Analiz
Sektör Analizi
Etki Analizi
Üniversite-Sanayi İşbirliği
Teknoloji ve Bilgi Transferi Modelleri
Eğitim:
Yapım Yönetimi Eğitimi
Hayat Boyu Eğitim
Uzaktan Eğitim
Mesleki Eğitim
İşçi Eğitimi
Etik
Şantiye Yönetimi ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği:
Şantiye Yönetimi
İş Makineleri
Depo Yönetimi
Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İş Kazaları
İş Güvenliğinde Kişisel Koruyucu Donanımlar
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı
İşçilerin Eğitimi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Denetimi

İletişim

Kongre Sekreterliği

Adres:
Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Kampüs, 07058, Antalya
Telefon: +90 242 310 63 74

Faks: +90 242 310 63 06

Cep Telefonu: +90 242 310 63 20

http://pyyk2014.akdeniz.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.