3.Dijital Dünyada Kişisel Verilerin Korunması Karikatür Yarışması

Kişisel verilerin korunması
Kişisel verilerin korunması

Kişisel verilerin korunması, dijital çağda her zamankinden daha önemli hale geldi! Kişisel verilerinizi korumak için neler yapabileceğinizi mizahla anlatmak ve farkındalık yaratmak için III. Dijital Dünyada Kişisel Verilerin Korunması Konulu Karikatür Yarışması’na katılmaya ne dersiniz?

Lise öğrenci yarışmaları için sayfamızı takip ediniz.

3.Dijital Dünyada Kişisel Verilerin Korunması Karikatür Yarışması

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)

Yarışmanın Kapsamı ve Hedef Kitlesi: Yarışmaya ülkemiz sınırları içerisindeki tüm resmi/özel ortaöğretim kurumları öğrencileri katılabilirler.

Yarışma Tarihleri: 20.02.2024-20.03.2024

Yarışmanın Amacı: Yarışmanın amacı, hızla ilerleyen teknolojinin ve buna bağlı olarak aynı nispette değişen sosyal hayatın sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak bakımından geleceğimizin güvencesi olan öğrencilerimizin, kişisel verilerin önemi ve dijital dünyada kişisel verilerin korunması konusunda farkındalıklarını arttırmaktır.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma, 20.02.2024-20.03.2024 tarihleri arasında düzenlenecektir.
 • Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır.
 • Katılım bireyseldir ve her öğrenci sadece bir karikatür ile yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya her okul en fazla 5 karikatür ile katılabilir. Bu doğrultuda, okulun kendi öğretmenleri tarafından seçilecek dijital dünyada kişisel verileri korumanın önemini vurgulayan en fazla beş karikatürün KVKK’ya gönderilmesi gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılacak eserler, A4 (297*210 mm) boyutundan küçük ve A3 (420*297 mm) boyutundan büyük olmamalıdır.
 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
 • Üzerinde imza, isim, işaret olan; herhangi bir dernek, vakıf, siyasi parti, firma, marka, kurum ve kuruluşu çağrıştıran veya tanıtımını ön plana çıkaran bir çizim içeren ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • Yarışmaya başvurular; her karikatür için ayrı ayrı olmak üzere, Ek’te yer alan başvuru formunun doldurulup taranması ve çizilen karikatürlerin en az 200 dpi çözünürlükte renkli olarak taranması suretiyle, toplam ek boyutunun 20 MB’ı geçmeyecek şekilde okulun kurumsal e-postası aracılığıyla karikatur@kvkk.gov.tr adresine iletilerek gerçekleştirilecektir. Ayrıca okul müdürlüklerince, karikatürler ve doldurulmuş olan başvuru formlarının zarar görmeyecek bir şekilde posta yoluyla veya elden KVKK’ya teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Bilgileri eksik olan ve 20 Mart 2024 tarihinden sonra ulaşan eserlere ilişkin yarışmacıların katılım talebi dikkate alınmayacaktır.
 • Yarışmada ödüle layık bulunan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Bununla birlikte ödül alan karikatürler, sahibinden izin alınmak koşuluyla, KVKK tarafından etkinliklerde ve eğitim, tanıtım ve farkındalık arttırma faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür, vb. her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkına sahiptir.
 • Katılımcılar yarışmaya katılmakla, yarışmaya gönderecekleri karikatürlerinin tamamında veya bir kısmında alıntı veya kopya olmadığını, eserlerini başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna göndermediklerini beyan etmiş sayılırlar.
 • Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderildiği tespit edilen eserler; 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince Yarışma Seçici Kurulu tarafından iptal edilir.
 • Yarışmanın sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 2 (iki) gün içinde dilekçeyle KVKK’ya yapılabilecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılan itirazlar 1 gün içinde Yarışma Seçici Kurulu tarafından değerlendirilerek itirazın sonucu ilgililere bildirilir.
 • KVKK, Millî Eğitim Bakanlığı’nın izni ve onayı dâhilinde yarışma şartnamesi ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya katılanlar, bu şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Engelli Yarışmacıların Katılması Hususu:

 • Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların durumlarını beyan etmeleri halinde, ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkânları sunulacaktır.

Yarışma Takvimi:

 • Karikatürler ve başvuru formları en geç 20 Mart 2024 tarihinde saat 17:30’a kadar okulun kurumsal e-postası aracılığıyla karikatur@kvkk.gov.tr adresine iletilecektir.
 • Yarışma konusu karikatürlere ilişkin değerlendirme, Yarışma Seçici Kurulu tarafından 29 Mart 2024 tarihine kadar yapılacaktır.
 • Yarışma sonuçları, 01 Nisan 2024 tarihinden itibaren www.kvkk.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca dereceye giren öğrencilere okulları aracılığı ile haber verilecektir.
 • Ödüller; öğrenci, veli, öğretmen ve okul müdürlerinin uzaktan katılımıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan organizasyonda verilecektir. Organizasyonun tarihi ve saati, yarışma sonuçları ile birlikte www.kvkk.gov.tr web adresinden duyurulacaktır. Organizasyonun tamamlanmasını müteakip ödül kazanan öğrencilerle irtibata geçilecek olup KVKK’ya bildirecekleri IBAN Numarası’na kazanılan ödül miktarı yatırılacaktır.

Yarışmanın Ödülleri:

 • Birincilik Ödülü : 7.000 TL
 • İkincilik Ödülü : 5.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü : 4.000 TL

KVKK, Millî Eğitim Bakanlığı’nın izni ve onayı dâhilinde ödüller ve özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Yarışmanın Duyurulması:

Yarışmanın duyurusu, KVKK web sayfasında (www.kvkk.gov.tr) yer alacaktır.

Karikatür Yarışması Başvuru Formu