3. Antalya Kimya Olimpiyatları Başvuruları

3. Antalya Kimya Olimpiyatları Başvuruları

Değerli Antalya’lılar,

2015 yılında NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ almış bir ​bilim insanınına sahip ​ülke vatandaşları olarak KİMYA alanında birikimli gençleri hedeflerini yükseltmek üzere teşvik edilmesini önemseyerek bu projeyi gerçekleştirmekteyiz.

G​eleneksel​leşmesini umduğumuz Antalya Kimya Olimpiyatlarının bu yıl amacına uygun şekilde 3.sü yapılacaktır.Olimpiyatımız artık geleneksel hale gelmektedir. Destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkürü borç biliriz.

Son iki yıldır, Antalya Kimya Olimpiyatlarının organizasyonu, Akdeniz Üniversitesi ​Fen Fakültesi Kimya Bölümü ev sahipliğinde, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı ve A.Ü.​ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı desteği ile düzenlenmektedir.

GENEL BİLGİLER

​Antalya Kimya​ Olimpiyatı​ (AKO), ​ilk yıl için Antalya​ genelinde 10 ve 11’inci sınıf lise ​öğrencileri arasında yapılmıştır. Bu yıl 3.sü yapılacak olan AKO için hem il içi hem de il dışı başvuru alınacaktır.
Olimpiyata başvuru, ​http://antalyakimyaolimpiyati.akdeniz.edu.tr/basvuru adresinde 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren online olarak yapılacaktır. Başvuran öğrenciler, yarışmaya alınacakları derslikleri ve numaralarını, yarışmadan önce internet aracılığıyla öğrenebileceklerdir
Antalya Kimya Olimpiyatı eleme sınavı 4 Mayıs 2018 tarihinde, öğleden sonra saat 16:00’da test yöntemiyle Akdeniz Üniversitesi kampüsünde veya Kampüse yakın konumdaki bazı okullarda ve sınav öncesinde adaylar için belirtilen belirlenmiş salonlarda yapılacaktır.

Olimpiyatlarla ilgili duyurular, sonuçlar, örnek sorular web sitemizden organizasyondan hemen sonra ​öğrenilebilecektir.

2. Oturum ve Ödül töreni 5 Mayıs 2018 ‘de, üniversite kampüsündeki bir salonda, ikinci gün finalinde yapılacaktır.

KİMYA OLİMPİYATI DÜZENLEME AMAÇLARIMIZ

Kimya olimpiyatlarının düzenlenmesindeki birincil amaç, lise öğrencileri tarafından kimya bilim alanına ilgi ve sevgi duymalarını sağlamaktır. Gençlerimizin bilimsel bilgiyi yoğun olarak içselleştirdikleri özel bir dönemde, Prof.Dr. Aziz SANCAR gibi doğru bir rol modele öykünmelerini kimya yolu ile sağlamak ; ayrıca yaşamımızdaki kimya olaylarına dikkatlerini çekmek, malzeme-madde bilgisi konusundaki birikimlerini gösterebilme imkanı vermek ve kimya alanında özgün yaklaşımlar/düşünceler üretebilecek yetenekli öğrencileri düzeyli ve eşit koşullarda yarıştırarak onurlandırmak ve ödüllendirmektir.

Antalya’da bir Kimya Olimpiyatı düzenleme gayretlerimizin diğer bir gerekçesi de Akdeniz Üniversitesine en yakın paydaş konumunda olan MEB Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı liselerde öğrenim gören lise öğrencileri ile tüm öğretmenler arasında bilimsel bir bağ kurarak kendilerini Akdeniz Üniversitesine çekebilmek, yani kimya potansiyeli olan Antalyalı öğrencilere yine Antalya’da temel yüksek öğrenim fırsatını sunmaktır.

​Lise yaş dönemindeki öğrenciler olimpiyatlar açısından kritik bir grup olup zihinsel potansiyellerini olabilen en yoğun şekilde kullanmaları gerekir. Özellikle kimyasal elementler ve kimya olayları üzerine düşünmenin ve açıklama üretmenin “bireyi geliştiren” yönünü algılamaları, sorular kurgulayarak veya sorarak muhakeme yeteneklerini arttırmayı, bilimsel düşünme yeteneği kazanıp öğrendikleri konularda yoğun analizler/sentezler yapmalarını sağlamak diğer önemli gayelerimizdendir.

Ülkemizde sportif alanda yeteneklerini ve hedeflerini geliştirebilen gençler kısmen de olsa fırsatlar yakalayabiliyor iken bilimsel potansiyelleri dolayısı ile “deha” olduğu düşünülen üstün zekalı öğrencilerimiz dahi bu yeteneklerini gösterebilecekleri bilimsel nitelikteki olimpiyat organizasyonları bulmakta sıkıntı çekmektedirler. Bu ve benzeri organizasyonlar bilimsel vizyonu ve bilimsel düşünce üretme becerileri olan gençler için yaşam alanı niteliğinde olacaktır/olmalıdır

Bilimsel olimpiyat organizasyonlarında, tüm üniversitelere büyük görev düşmektedir. Sadece üniversiteler değil, olimpiyatı yapılacak alandan beslenen tüm sektörel aktörler, eğitim ve araştırma kurumları bu konuda inisiyatif üstlenmelidirler. Akdeniz Üniversitesi olarak, özellikle, kimya alanında kendini geliştirmiş, takdire şayan bilgi birikimi, yaratıcılık ve bilimsel kültürü olan öğrencilerimizi onurlandırıp, kimya ve diğer temel bilimleri seven yeni öğrenciler, her kuşak ile daha çok artan bilimsel merak ve ilgi en büyük kazanım olarak görülmektedir.

Gençlerin hedef sıkıntısı çektikleri ve ezbere dayalı eğitim süreçlerinde yıprandıkları bir zeminde kendilerini gerçekleştirebilecekleri bir bilim yarışması düzenlemenin ülkemiz açısından da önemli olduğuna inanıyoruz.

Lise öğrencileri olimpiyatlar açısından kritik bir kütle olup zihinsel potansiyellerini olabilen en yoğun şekilde kullanmaları, olaylar üzerine düşünmenin ve açıklama üretmenin geliştiren yönünü algılamaları, sorular kurgulayarak veya sorarak muhakeme yeteneklerini arttırmayı, bilimsel düşünme yeteneği kazandırıp öğrendikleri konularda yoğun analizler/sentezler yapmalarını sağlamaktır, başka önemli gayelerimizdendir. .

Potansiyeli olan öğrencilerin olimpiyat sürecinde benzer özelliklerdeki arkadaşlar edinmesi, sosyal temaslar kurarak iletişim becerilerini geliştirmeleri, hatta ortak çalışma veya inceleme projeleri üretmeleri beklenen diğer hedeflerimiz arasındadır.

Antalya’da Kimya Olimpiyatı düzenleme gayretlerimizin diğer bir gerekçesi de Akdeniz Üniversitesi ile, en doğal paydaşımız olan MEB bağlı liselerde öğrenim gören öğrencileri ile öğretmenler arasında bilimsel bir bağ kurarak kendilerini Akdeniz Üniversitesine çekebilmek, yani potansiyeli olan Antalyalı öğrencilere yine Antalya’da temel yüksek öğrenim fırsatını sunmaktır.

Doç.Dr. Memduh Sami TANER
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Bşk.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.