25. Araştırma Projeleri Yarışması

Araştırma Projeleri Yarışması Şartnamesi

1. MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması; ülkemizdeki fen öğrenimini desteklemek, bu alanda yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara yöneltmek ve onların “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

2. Yarışmaya, Türkiye’den ve yurt dışından ortaokul sonrası eğitim yapan lise ve dengi okul öğrencileri katılabilir.

3. Yarışmaya yurt dışından katılan projeler kendi aralarında yarışacaklardır.

4. Araştırma Projeleri Fizik, Kimya, Biyoloji alanlarından birinde hazırlanacaktır.

5. Projeler bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve özgün olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler başvuru aşamasında elenecektir. Özgün olmayan projelerin sorumluluğu, proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.

6. Yarışmaya bir öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci tarafından hazırlanabileceği gibi, ekip çalışması içinde de hazırlanabilir (en fazla 2 öğrenci ve 1 öğretmen). Ödüller, projeyi hazırlayan kişi sayısına bakılmaksızın proje başına verilecektir.

7. Yarışmaya başvuracak öğrenciler Proje Başvurularını www.mefproje.com web adresinden 1 Aralık 2015-1 Mart 2016 tarihleri arasında online olarak yapacaklardır.

Ayrıca;
– En fazla 8 sayfalık Proje Raporu
– Projelerin özetlendiği en fazla 3 dakikalık Video Dosyası
– Başvuru sahibi öğrenci(ler), danışman öğretmenin imzaladığı ve okul müdürünün imzalayarak onayladığı belge online başvuru sistemine yüklenecektir.

8. Projeler MEF Eğitim Kurumları tarafından, üniversite öğretim üyelerinden oluşturulan Jüri Üyeleri tarafından değerlendirilecektir.

9. Kurul, projenin içeriğine göre projenin bilim alanını değiştirebilir. Örneğin, kimya alanında gönderilmiş bir projenin içeriği biyoloji ağırlıklı ise, o proje, biyoloji projesi olarak değerlendirilir.

10. Projenin değerlendirilmesinde; düşüncede özgünlük, düşünce ve uygulamada bilimsellik ana ilkeleri çerçevesinde özgünlük, sonuca ulaşabilme yeteneği, sonuçların temel bilimlere/teknolojik uygulamalara katkısı ve sonuçlarının yaygın kullanım potansiyeli olan bir ürüne dönüştürülebilirliği ölçüt alınacaktır. Sözel ve yazılı sunumlarda açık ve anlaşılır olmak, konuya hakimiyet ve gösterilen özen de değerlendirmede önemli olacaktır.

11. Araştırma Projeleri Yarışmasının yeri ve tarihi, projeleri sergilenmeye değer görülen başvuru sahiplerine ve okul müdürlüklerine MEF Okulları tarafından ayrıca bildirilecektir.

12. Sergiye katılması uygun görülen başvuru sahibi, projesi ile ilgili bütün sergi malzemesini kendisi getirmek zorundadır. MEF Okulları, sergileme için yalnızca masa ve pano sağlayacaktır.

13. Yarışmada her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü verilecektir. Derece alan öğrencilerle, projeyi yöneten danışman öğretmenlere aşağıda belirtilen miktarlarda (proje başına) para ödülü ve ayrıca sergiye katılan tüm öğrencilere, danışman öğretmenlere ve/veya Okul Müdürlüklerine katılım belgesi ve anı plaketi takdim edilecektir.

14. Yarışmada, ilk üç dereceye giren projeler arasında, “sonuçların yaygın kullanım potansiyeli olan bir ürüne dönüştürülebilirliği” farkı ile öne çıkan projeye ‘Inovasyon Özel Ödülü’ verilecektir.

15. Şehir dışından gelecek proje sahibi öğrenciler ile danışman öğretmenlerin geliş-gidiş (tren, otobüs, gemi) yol ücreti bedelleri, yarışma salonunda kendilerine ödenecektir.

16. Şehir dışından ve yurt dışından gelecek katılımcılarımızın, sergi süresince konaklama masrafları kurumumuzca karşılanacaktır. Konaklama planındaki oda düzeni 2 veya 3 kişiliktir. Bu planlamada, tarafınızca doldurulan ve kurumumuza gönderilen bilgi formları kullanılmaktadır.

17. Sergi süresince sabah kahvaltıları, öğle yemekleri ve akşam organizasyonları dahilindeki akşam yemekleri kurumumuzca verilecektir.

ÖDÜLÜN ADI ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 3.000 TL 3.000 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 2.500 TL 2.500 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 2.250 TL 2.250 TL

Ayrıntılı Bilgi İçin : Tel: (0212) 362 26 33 (1190-1412)
Faks: (0212) 287 46 79
E-posta: [email protected]

Web sitesi : www.mefproje.com – www.mef.k12.tr

Başvuru Adresi : MEF Eğitim Kampusu
Ulus Mah. Öztopuz Cad. Leylak Sok. 34340
Ulus-Beşiktaş / İstanbul

 

MEF EĞİTİM KURUMLARI LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI 25. ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

MEF Eğitim Kurumları, Türkiye genelindeki lise ve dengi okul öğrencileri
arasında yapılan geleneksel ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI’nın bu yıl
25‘ncisini düzenlemektedir. Bilindiği gibi, büyük ilgi gören ve takdir toplayan
bu yarışma; FİZİK, KİMYA ve BİYOLOJİ dallarında hazırlanan projelerin katılımı
ile gerçekleşmektedir.

MEF Eğitim Kurumları, bu organizasyonla, yarının Türkiye’sini yaratacak olan
yetenekli ve istekli liseli gençlerimizi, temel ve uygulamalı bilim dallarında
çalışmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Araştırma Projeleri Yarışmasına son başvuru tarihi 1 MART 2016’ dır. ‘25.

ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI’ na katılmak isteyen lise öğrencileri,
belirtilen tarihe kadar başvurularını www.mefproje.com sayfasında elektronik
olarak yapacaklardır.
Başvurular, üniversite öğretim üyelerinden oluşan Jüri Üyeleri tarafından
incelenecek, sergilenmeye değer bulunan projeler belirlenecektir.

PANO DÜZENİ
Serginin temel amacı, yapılan proje çalışmasını, sergiyi gezenlere anlatıp
tanıtmaktır. Bunun için MEF Eğitim Kurumları, öğrenciye 190x50cm ölçülerinde
bir masa ile 190x162cm ölçülerinde bir pano verecektir. Öğrenciler, projeleriyle
ilgili deneysel düzeneği ya da uygulama modelini masa üzerinde; proje ile
ilgili posterlerini ise pano üzerinde sergileyecektir.

DEĞERLENDİRME
Projelerin jüri üyelerince değerlendirilmesi, özgünlük, sonuca ulaşabilme
yeteneği, sonuçların temel bilimlere/teknolojik uygulamalara katkısı ve
sonuçlarının yaygın kullanım potansiyeli olan bir ürüne dönüştürülebilirliği
başlıkları altında yapılacaktır. Proje raporu ile yazılı veproje özeti videosundaki
ve sergi sırasındaki sözel sunumlarda açık ve anlaşılır olmak, konuya hakimiyet
ve gösterilen özen de değerlendirmede önemli olacaktır. Değerlendirme,
jüri üyelerinin sergiyi gezip projeyi gerçekleştiren öğrencilerle görüşmesi ile
tamamlanacaktır. Jüri üyelerinin ayrı ayrı yaptıkları değerlendirmeler, MEF
Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması Genel Koordinatörlüğünün
Yarışma Yürütme Kurulunda toplanacaktır. Yürütme Kurulu, verilen notların
ortalamalarına göre sıralama yapacak ve dereceye giren öğrencileri
belirlemeye yönelik listeyi hazırlayacaktır. Araştırma Projeleri Yarışması
Genel Koordinatörlüğü bu listeyi esas alarak ödül kazanan proje ekiplerini
açıklayacaktır. Proje ekiplerinin ödülleri ile sergiye katılan tüm öğrencilerin
başarı belgeleri, düzenlenecek bir törende kendilerine verilecektir.

BİLİM VE BİLİMSEL ÇALIŞMA NE DEMEKTİR?
Bilim, insanoğlunun ilk çağlardan başlayarak günümüze kadar düzenli
olarak biriktirdiği bilgiler bütünüdür. Bu bilgiler, insanların kendilerini ve
çevrelerindeki tüm varlıkları anlamak, meydana gelen olayları açıklayabilmek
amacıyla yaptıkları çalışmaların bir birikimidir.
Bilime, dünyanın değişik yerlerinden pek çok bilim adamının katkısı olmuştur
ve olmaya devam edecektir. “Çok sayıda bilim adamının ortak çalışmasının
sonucu” diye niteleyebileceğimiz bilimin temelinde, insanın düşünme
yeteneği, yaratıcılığı ve sistemli çalışması yatmaktadır.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR?
1. Araştırılacak konu saptanır.
2. Bu konuda daha önce yapılan çalışmalar incelenir.
3. Araştırılacak olayın gözlemlenmesi amacıyla ön deneyler yapılır, uygulanacak
deney yöntemleri ve yapılacak deneyler plânlanır.
4. Deneylerden elde edilen bilgiler düzenlenir.
5. Düzenlenen bilgiler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı araştırılır.
6. Elde edilen bulgular ışığında hipotezler kurulur.
7. Elde edilen anlamlı ilişkiler incelenip tartışılarak belirli sonuçlara varılır.
8. Varılan sonuçlar ve elde edilen bulgular bilim adamlarına ve gelecek
kuşaklara aktarılmak üzere yazılı hale getirilir.

PROJE RAPORU NASIL YAZILMALIDIR?
Yaptığınız proje çalışmasının en önemli adımlarından birini, araştırma
konunuzla ilgili hazırlayacağınız proje raporu oluşturur. Proje raporu, gözlem,
deney ve ölçüm sonuçlarının kaydedilerek, elde edilen sonuçların yazılı olarak
ortaya konmasıdır. Çalışmanız sonucunda elde ettiğiniz bilgiler, böylece
korunacak, başkalarına ve gelecek kuşaklara aktarılacaktır. Ayrıca yaptığınız
çalışmanın değerlendirilmesinde raporunuzun önemli rolü olduğunu hiçbir
zaman unutmamalısınız.
Bu nedenle gerek yazım ve gerekse içerik bakımından raporunuzun yazılımına
çok özen göstermelisiniz.
Proje raporunda gereksiz uzatma ve tekrarlara kesinlikle yer vermeyiniz.
Raporunuz A4 kağıda, alt, üst, sağ ve sol marjinler 2.5 cm olmak üzere, Times
New Roman 12 punto ve tek aralıklı olarak hazırlanmalıdır. Raporunuzu
aşağıdaki sıraya uyarak yazınız.

Projenin Adı
Kısa ve öz olarak tek bir cümle şeklinde yazılmalı, yapılan çalışma hakkında
fikir verecek bir ad olmalıdır.

Giriş ve Amaç
Bu kısımda, projenizin konusunu, kuramsal temellerini, gerekçesini ve
hedeflerini belirtiniz. Sizi projeye yönelten etkenleri, projenin gerçekleşmesi ile
ulaşmak istediğiniz sonuçları, hedeflerinizi açıklayınız. Projenizde ele aldığınız
konuda başka araştırmacıların daha önce yapmış olduğu çalışmalardan söz
ediniz. Sizin çalışmanızın, diğer çalışmalardan hangi yönleriyle farklılıklar
gösterdiğini belirtiniz ve projenizin özgünlüğünü açıkça belirtiniz.

Araç ve Yöntemler
Bu kısımda,
• Proje çalışmanızda izlediğiniz yolu,
• Kullandığınız materyal ve ölçüm aletlerini,
• Kullandığınız araç ve yöntemlerin projeniz hedeflerine ulaşmak için
yeterliliğini,
• Yaptığınız deneyleri (Gerek görürüseniz deneyin akışını şematik olarak
veriniz),
• Kontrollü deneyleri nasıl yaptığınızı (Biyoloji projelerinde deney gruplarını
ve gruplarda yapılan uygulamaları ayrı ayrı belirtiniz),
• Verileri toplama ve istatistiksel değerlendirme yöntemlerinizi,
• Sonuçlarınızdaki olası hatayı ve hata kaynaklarını,
• Gözlemlerinizi,
• Grafikleri çizmek için yaptığınız hesaplamaları kısaca ve anlaşılır bir dille
yazınız.

Sonuçlar ve Tartışma
Bu bölümde proje çalışmanızdan elde ettiğiniz sonuçları yazınız. Bu bölüm,
raporunuzun en önemli kısmıdır. Bulgularınız; sayısal değerler, matematiksel
eşitlikler veya sözlü ifadeler olabilir. Sayısal sonuçlarınızı, uluslararası birim
sistemine uygun olarak ve mümkün olduğunca çizelgeler ve grafikler şeklinde
veriniz.
Bulgularınızı tartışırken geçerlilik sınırlarını da belirtiniz ve sonuçları olumsuz
yönde etkileyen nedenler varsa bunları açıklayınız. Kendi bulgularınızı,
konunuzla ilgili daha önce yapılmış olan çalışmaların bulgularıyla karşılaştırınız.
Yaptığınız çalışmayla amacınıza ne ölçüde ulaştığınızı belirtiniz. Aynı konuda
yapılabilecek diğer çalışmalardan da söz ederek, konuya ilgi duyanlara yol
gösterecek önerilerde bulununuz.
Proje sonuçlarının temel bilimlere/teknolojik uygulamalara katkısı varsa bunu
açıklamaya önem veriniz. Sonuçların yaygın kullanım potansiyeli olan bir
ürüne dönüştürülebilirliği mümkün görülüyorsa, bunu, söz konusu potansiyeli
irdeleyerek açıklayınız.

Yararlanılan Kaynaklar
Bilimsel araştırmalarda kaynak göstermek bir yandan bilim etiğinin, diğer
yandan da çalışmanın ve dayandığı temellerin doğruluğu ve güvenilirliğini
desteklemenin bir gereğidir.
Bir bilimsel çalışmada kaynak göstermenin amaçları “Bir Bilimsel Çalışmada
Neden Kaynak Gösterilir?” başlığı altında açıklanmıştır.

Teşekkür
Sağladıkları teknik yardım, donanım, malzeme vb. için teşekkür etme gereği
duyduğunuz kişilere ve/veya kurumlara, sağladıkları desteği kısaca belirterek
bu bölümde teşekkür edebilirsiniz.

PROJE ÖZETİ VİDEOSU NASIL HAZIRLANMALIDIR?
Proje ekibinin, en fazla 3 dakika süreli bir video çekimi ile projelerini
özetlemeleri beklenmektedir. Çekim, bir video kamera ile yapılabileceği gibi,
bir mobil telefon ile de yapılabilir. Proje Özeti Videosu, MP4 formatında olmalı,
Proje Başvuru Formu ve Proje Raporu ile birlikte son başvuru tarihine kadar
www.mefproje.com sayfasında elektronik olarak sunulmalıdır.

BİR BİLİMSEL ÇALIŞMADA NEDEN KAYNAK KULLANILIR?
1. Bilgilerin kaynağını göstererek, araştırmayı yapan kişinin katkısının neler
olduğunu belirtmek ve bu bilgilerin gerçek sahiplerinin hakkını vermek,
2. Araştırmacının savunduğu görüşleri ve/veya ulaştığı sonuçları desteklemek,
3. Okuyucuya verilen bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği konusunda denetim
olanağı sağlamak,
4. İlgili konuda yeni araştırmalar yapmak isteyenlere başvurabilecekleri
kaynaklar sunmak,amacıyla bilimsel çalışmalarda kaynak kullanılmalıdır.
Kaynak gösterilirken mutlaka gösterilen kaynak ile ilgili bilgiler eksiksiz ve
doğru olarak verilmelidir.

ÇALIŞMANIZDA YARARLANDIĞINIZ KAYNAKLARI NASIL GÖSTERMELİSİNİZ?
Bir Kitabı Kaynak Gösterdiğinizde;
Yazarın Soyadı Adı (veya adının baş harfi ve nokta), Kitabın adı, varsa derleyen,
hazırlayan veya çevirenin adı ve soyadı, baskı sayısı, Yayınevi (veya yayınlayan
kurum), Yayın yeri, Yayın tarihi belirtilmelidir.

Örneğin:
• GÜNDÜZ T., Kantitatif Analiz Ders Kitabı, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi
Yayınları, Ankara, 1975.
• BRAUN R. D., Introduction to Instrumental Analysis, Mc Graw-HiII Book
Co., New York, 1987.
• MAHAN B. H., Üniversite Kimyası, Çev. C. Şenvar ve E. Edgüer, 5. baskı,
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1989. gibi yazılmalıdır.

Bir Makaleyi Kaynak Gösterdiğinizde;
Yazarın Soyadı Adı (veya adının baş harfi ve nokta), Makalenin adı, Derginin
adı (Derginin tam adı veya varsa uluslararası kısaltması), Cilt No., Sayı No.,
Makalenin başlangıç ve bitiş sayfaları, Yılı belirtilmelidir.

Örneğin:
• SMITH MA, “The Nature of Distribution Functions for Colliding Systems”,
Journal of Chemical Education, Cilt 7, sayı 3, s. 218-223, 1993. gibi
yazılmalıdır.

Herhangi Bir Yayın içerisindeki Bir Makaleyi Kaynak Gösterdiğinizde;
• DİNÇKAYA E., “Aljinatta peroksidaz immobilizasyonu”, IX. Kimya ve
Kimya Mühendisliği Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, KTÜ Fen-Edebiyat
Fakültesi Yayınları, s 397, Trabzon, 1993. şeklinde bilgi vermelisiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.