22 Mart Dünya Su Günü Fotoğraf Yarışması “Barış İçin Sudan Faydalanmak”

Dünya Su Günü
Dünya Su Günü

Her yıl Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri çerçevesinde, UNCED tarafından belirlenen “Barış İçin Sudan Faydalanmak” temalı fotoğraf yarışması düzenlenerek, konunun özellikle genç nesillere benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, dereceye giren eserler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından katılacakları tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin genç nesillere ve vatandaşlara aktarılacak.

Lise öğrenci yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

22 MART 2024 DÜNYA SU GÜNÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI

KONU: Barış İçin Sudan Faydalanmak

KATILIM ŞARTLARI:

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Yarışma, seçici kurul dışında tüm profesyonel ve amatör katılımcılara açıktır. Yarışmaya her katılımcı en çok 3 adet fotoğraf çalışmasıyla katılabilir

3. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube vb.) platformlarda
düzenlenen yarışmalarda dahil) ödül almamış ya da sergilenmemiş, fotoğrafın tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, yayım içerisinde yer almamış eserleriyle katılabilir.

4. Başvuru eserinin daha önce sergilendiğinin ve/veya ödül aldığının tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve plaketi iade ile mükellef olacaktır.

5. Yapılacak fotoğraf çalışmalarının ebatları uzun kenar 40 cm’i geçmeyecek, kısa kenarı ise
18 cm’den küçük olmayacak, 300 dpi çözünürlükte ayrıca JPEG formatında olacaktır.

6. Eser sahibi fotoğraf çalışmalarını 50×70 cm ebadında baskı almaya uygun olacağını test ederek fotoğraflarını
göndermelidir. Söz konusu ölçü dışında yapılan fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. Fotoğraf çalışmalarının üzerinde katılımcının ismi ve imzası kesinlikle bulunmayacaktır.
Ancak fotoğraflar dunyasugunu@dsi.gov.tr adresine e-mail ile gönderilirken katılımcının adı
soyadı, açık adresi ve ulaşılabilecek telefonları yazılacaktır.

8. Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı görülen eserler yarışma dışı kalacaktır.

9. Seçici kurul tarafından ödül almaya layık bir fotoğraf bulunmazsa Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü yarışmayı tamamen iptal edebilir veya bazı dereceleri ilan etmeyebilir.
10. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü dereceye giren fotoğrafları yayımlarken ek bir ücret
ödemeden üzerinde değişiklik yapabilir.

11. Dereceye giren eser sahipleri ile yarışma katılım formunda bulunan iletişim bilgileri (e-mail ve telefon) ile iletişime geçilecektir. Ayrıca sonuçlar https://www.dsi.gov.tr adresinde
yayımlanacaktır. Sonuç ilanından itibaren 15 iş günü içerisinde kendisine ulaşılamayan veya
yarışma sekretaryasına ulaşmayan yarışmacılar ödül hakkından feragat etmiş sayılır. Eserler ise 13. madde kapsamında süresiz olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait olacaktır.

12. Katılımcılar “Katılım Formu ve Taahhütnamesi”ne, “Fotoğraf Yarışması Şartnamesi”ne,
“Muvafakatnamesi”ne ve “DSİ Logosu”na https://www.dsi.gov.tr adresinde ulaşabilirler.

13. Yarışmaya gönderilen tüm eserler süresiz olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait olacak ve iade edilmeyecektir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bu fotoğrafları her türlü ortamda (TV, internet, sosyal medya, katalog, takvim, kitap vb.) yayımlama ve dağıtımını yapma hakkına sahiptir.

14. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş
sayılırlar.

ESERLERİN TESLİMİ:
1. Katılımcıların 16.02.2024 tarihi mesai bitimine kadar “Katılım Formu ve Taahhütname”,
“Muvafakatname”yi doldurarak imzalı şekilde eserleri ile birlikte dunyasugunu@dsi.gov.tr
adresine bağlantıya sahip olan herkes ibaresi seçilerek Google Drive ile e-mail göndermesi
gerekmektedir. Kargo ve elden teslim başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Yarışmaya her katılımcı en çok 3 (üç) adet fotoğraf çalışmasıyla katılabilir.

3. Mail ile gönderilecek fotoğrafın özellikleri:
– Çözünürlük: 300 dpi
– Uzun kenar ölçüsü: Uzun kenar 40 cm’i geçmeyecek, kısa kenarı ise 18 cm’den küçük
olmayacak
– Doküman formatı: JPEG

DEĞERLENDİRME VE ÖDÜLLER:
Değerlendirme Mart ayının ilk haftası Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce oluşturulacak seçici kurul tarafından yapılacak olup birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler seçilecektir.
– Birincilik Ödülü : Plaket ve 10.000 TL
– İkincilik Ödülü : Plaket ve 7.500TL
– Üçüncülük Ödülü : Plaket ve 5.000 TL
Dereceye giren eserler dışında seçici kurul tarafından uygun görmesi durumunda eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir.

ÖDÜL TÖRENİ:
22 Mart 2024 tarihinde Ankara veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerde yapılacak olup ödül sahibinin ulaşımı ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerince, bir günlük konaklama ise törenin yapılacağı ilgili Bölge Müdürlüğünce sağlanacaktır. Ayrıca katılımcılara tören programı resmi yazı ile bildirilecektir.

YARIŞMA SEKRETERYASI İLETİŞİM VE BİLGİ İÇİN:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Tanıtma ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Adres : Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No:9 Çankaya/ Ankara
Telefon: (312) 454 49 65/ 454 49 68
e-posta: dunyasugunu@dsi.gov.tr
web : https://www.dsi.gov.tr

 2024 FOTOĞRAF YARIŞMASI KATILIM FORMU.pdf

 2024 FOTOĞRAF YARIŞMASI MUAVAFAKATNAMESİ.pdf