2013/14 akademik yılı DAAD Burs Programı

Deutscher Akademischer Austausch Dienst
German Academic Exchange Service
2013 / 2014 Burs Programı
Genel Bilgi:
• Burslar öncelikle Türk Üniversitelerine mensup kişilere (öğrenciler, lisansüstü
öğrenciler, araştırma görevlileri, öğretim üyeleri) veya Türkiye’deki bir bilimsel
araştırma kurumunda görevli olan kişilere verilmektedir.
• Burs süresinin başlangıcında 2 yıldan daha uzun bir süredir Almanya’da bulunan
kişilerin burs başvuruları kabul edilmemektedir. Bu durum tüm tek burs programlar
için geçerlidir.
• Burs seçim işlemleri bağımsız bir komisyon (Alman ve Türk Öğretim üyeleri)
tarafından ve yalnızca adayların kendi uzmanlık dallarındaki niteliklerinin ve
planlanan öğrenim veya araştırma programının değerlendirilmesi suretiyle
gerçekleşir.
• Burs süresince her bursiyer için DAAD tarafından ek olarak bir kaza ve zarar
tazminat sigortası yapılır.
• İbraz edilmesi gereken başvuru belgeleri hakkındaki bilgiyi internette sunulan
başvuru formlarında bulabilirsiniz. Ayrıca Almanya Federal Cumhuriyeti’nin yurt
dışı temsilciliklerinden, DAAD-Okutmanlarından ve DAAD’nin yurt dışı
temsilciliklerinden, bilgi ve danışma bürolarından da bilgi ve başvuru formları
alınabilir. (www.daad.de/de/form)Doktora öğrencilerine ve genç bilim adamlarına bilimsel araştırma bursları
A. 1 ila 6 ay arası olan burslar
Son başvuru tarihi 01.07.2012: Aralık 2012’den itibaren başlayan araştırma süreleri için
Son başvuru tarihi 01.11.2012: Nisan 2013’den itibaren başlayan araştırma süreleri için
Son başvuru tarihi 01.03.2013: Ağustos 2013’den itibaren başlayan araştırma süreleri için
B. 7 ila 10 ay arası olan burslar
≡ Başvuru belgeleri en geç 15 Kasım 2012 tarihine kadar ibraz edilmelidir.
 “Sandwich-Sistemi ‘ne” göre verilen araştırma bursları
≡ Başvuru belgeleri en geç 15 Kasım 2012 tarihine kadar Ankara’ daki Almanya Büyükelçiliği’ ne ibraz
edilmelidir. Posta yoluyla da gönderilebilir.
Önemli bilgi:
İnternette, bu burs programı için tüm gerekli bilgileri doldurabileceğiniz bir başvuru formu mevcuttur.
Dikkat: Forma işlediğiniz bilgilerin yüklenmesi ancak formun eksiksiz bir biçimde doldurulmasından
sonra gerçekleşebildiğinden, kısmen doldurduğunuz bir formu ara hafızaya alıp doldurma işlemine
sonra devam etmeniz mümkün değildir. Başvuru formu doldurulduktan sonra basılarak imzalanmalı
ve diğer yazılı belge ve evraklarla birlikte teslim edilmelidir.
İnternetteki başvuru formuna şu adreste erişebilirsiniz:

2Öğretim üyelerine ve bilim adamlarına araştırma çalışmaları için burs
Son başvuru tarihi 01.07.2012: Aralık 2012’den itibaren başlayan araştırma süreleri için
Son başvuru tarihi 01.11.2012: Nisan 2013’den itibaren başlayan araştırma süreleri için
Son başvuru tarihi 01.03.2013: Ağustos 2013’den itibaren başlayan araştırma süreleri için
Eski bursyerlerin yeniden davet edilmesi
Son başvuru tarihi 01.07.2012: Aralık 2012’den itibaren başlayan araştırma süreleri için
Son başvuru tarihi 01.11.2012: Nisan 2013’den itibaren başlayan araştırma süreleri için
Son başvuru tarihi 01.03.2013: Ağustos 2013’den itibaren başlayan araştırma süreleri için
≡ Başvuru belgeleri Ankara’ daki Almanya Büyükelçiliği’ ne ibraz edilmelidir. Posta yoluyla da
gönderilebilir
3 Sanatçılara ve mimara öğrenim bursları
≡ Başvuru belgeleri en geç 1 Ekim 2012 tarihine kadar Ankara’ daki Almanya Büyükelçiliği’ ne ibraz
edilmelidir.
Önemli bilgi:
İnternette, bu burs programı için tüm gerekli bilgileri doldurabileceğiniz bir başvuru formu mevcuttur.
Dikkat: Forma işlediğiniz bilgilerin yüklenmesi ancak formun eksiksiz bir biçimde doldurulmasından
sonra gerçekleşebildiğinden, kısmen doldurduğunuz bir formu ara hafızaya alıp doldurma işlemine
sonra devam etmeniz mümkün değildir. Başvuru formu doldurulduktan sonra basılarak imzalanmalı
ve diğer yazılı belge ve evraklarla birlikte teslim edilmelidir. İnternetteki başvuru formuna şu adreste
erişebilirsiniz:

 Sanatçılara ve mimarlara çalışma bursları
Son başvuru tarihi 01.07.2012: Aralık 2012’den itibaren başlayan araştırma süreleri için
Son başvuru tarihi 01.11.2012: Nisan 2013’den itibaren başlayan araştırma süreleri için
Son başvuru tarihi 01.03.2013: Ağustos 2013’den itibaren başlayan araştırma süreleri için
≡ Başvuru belgeleri Ankara’ daki Almanya Büyükelçiliği’ ne ibraz edilmelidir. Posta yoluyla da
gönderilebilir
4 İleri düzeyde üniversite öğrencileri için üniversite yaz kursu bursları
≡ Başvuru belgeleri en geç 15 Aralık 2012 tarihine kadar Ankara’ daki Almanya Büyükelçiliği’ne ibraz
edilmelidir. Posta yoluyla da gönderilebilir.
Önemli bilgi:
İnternette, bu burs programı için tüm gerekli bilgileri doldurabileceğiniz bir başvuru formu mevcuttur.
Dikkat: Forma işlediğiniz bilgilerin yüklenmesi ancak formun eksiksiz bir biçimde doldurulmasından
sonra gerçekleşebildiğinden, kısmen doldurduğunuz bir formu ara hafızaya alıp doldurma işlemine
sonra devam etmeniz mümkün değildir. Başvuru formu doldurulduktan sonra basılarak imzalanmalı
ve diğer yazılı belge ve evraklarla birlikte teslim edilmelidir.
İnternetteki başvuru formuna şu adreste erişebilirsiniz:

 İleri düzeyde üniversite öğrencileri ve üniversite mezunları için yoğun dil
kursu bursları
≡ Başvuru belgeleri en geç 15 Aralık 2012 tarihine kadar Ankara’ daki Almanya Büyükelçiliği’ne ibraz
edilmelidir. Posta yoluyla da gönderilebilir.
Önemli bilgi:
İnternette, bu burs programı için tüm gerekli bilgileri doldurabileceğiniz bir başvuru formu mevcuttur.
Dikkat: Forma işlediğiniz bilgilerin yüklenmesi ancak formun eksiksiz bir biçimde doldurulmasından
sonra gerçekleşebildiğinden, kısmen doldurduğunuz bir formu ara hafızaya alıp doldurma işlemine
sonra devam etmeniz mümkün değildir. Başvuru formu doldurulduktan sonra basılarak imzalanmalı
ve diğer yazılı belge ve evraklarla birlikte teslim edilmelidir.
İnternetteki başvuru formuna şu adreste erişebilirsiniz:

5 Yüksek öğrenim diplomasına sahip kişiler için öğrenim (Master) bursları
Bu burslar Türkiye’de doğrudan doğruya DAAD tarafından değil, Türk Eğitim Vakfıyla işbirliği halinde
sunulmaktadır. İlgilenenlerin aşağıdaki adrese başvurmaları rica olunur:
Türk Eğitim Vakfı
Eğitim Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No. 111, Kat. 8
80300 Gayrettepe-Istanbul
Tel.: 0090-(0)212-217 58 58
Internet: www.tev.org.tr, E-Mail: Tev@tev.org.tr
 Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Tarım ve Ormancılık (IAESTE) alanlarında staj
yapacak yabancı öğrenciler için staj yerleri
Başvuru tarihleri ve diğer bilgiler için bknz.:
IAESTE Turkey
Istanbul Teknik Üniversitesi
Ayazağa Kampüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü Binası
34469 Maslak-İstanbul
E-Mail: turkey@iaeste.org
www.iaeste.itu.edu.tr
 Almanya’ya öğrenci grupları için inceleme gezileri
≡ Başvuruda bulunmak istiyenler, DAAD-Portalı üzerinden online başvurmalıdırlar.

Son başvuru tarihi 01.11.2012: 1 Mart 2013’den itibaren başlayan seyahatları için
Son başvuru tarihi 01.02.2013: 1 Haziran 2013’den itibaren başlayan seyahatları için
Son başvuru tarihi 01.05.2013: 1 Eylül 2013’den itibaren başlayan seyahatları için