20. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KURULTATI

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 8-10 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenecek olan 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı’nın amacı; eğitim bilimleri ve eğitimin diğer alanlarında yapılan kuramsal ve uygulamalı bilimsel çalışmalar ile bu alanlardaki güncel gelişmelere yönelik bilgi paylaşımında bulunmak ve bunlara ilişkin öneriler oluşturmaktır.

Bu amaç doğrultusunda kurultayda aşağıdaki konu alanlarına yönelik çalışmalara yer verilecektir:

•Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
•Eğitim Programları ve Öğretim
•Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
•Rehberlik ve Psikolojik Danışma
•Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
•Öğretmen Yetiştirme ve Alan Eğitimi
•Özel Eğitim
•Uzaktan Eğitim
•Yaşam Boyu Öğrenme 

KURULTAY TAKVİMİ
 
25 Nisan 2011  Yapılandırılmış bildiri özetlerinin son gönderme tarihi
3 Haziran 2011  Kabul edilen bildirilerin ilan edilmesi
20 Haziran 2011  Kurultay ücretinin ödenmesi için erken kayıt son tarih
18 Temmuz 2011  Kurultay ücretinin ödenmesi için geç kayıt son tarih
22 Ağustos 2011  Kurultay programının açıklanması
8-10 Eylül 2011  Kurultay

20. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KURULTATI