20. Multinational Finance Society

30 Haziran-3 Temmuz 2013/İzmir

Dünya çapından 400’ü aşkın akademisyeni bir araya getirecek olan ’20. Multinational Finance Society’ Konferansı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin (TOBB ETÜ) ana organizatörlüğünde 30 Haziran – 3 Temmuz 2013 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecektir.

Etkinliğin tanıtımı, Multinational Finance Society’nin web sitesinde yapılmaya başlanmıştır ve verilen linkten ayrıntılı bilgiye ulaşmak mümkün olmaktadır. (http://www.mfsociety.org/page.php?pageID=32)

Türk kamuoyunun toplantıya ilgisini çekmek amacıyla, konferansın ilk gününde özel bir oturumda uluslararası önemde güncel bir konunun tartışılması düşünülmektedir. Bu konu program komitesi ile yapılacak görüşmeden sonra belirlenecektir.

Konferans sonrasında, Multinational Finance Society’nin çıkardığı ve finans alanındaki en önemli yayınlar arasında gösterilen, hakemli bir akademik yayın olan Multinational Finance Journal’in (MFJ) etkinlik için “Küresel Finans Krizi” konulu, konferanstaki bildirilerden oluşan, bir özel sayı çıkarması planlanmaktadır.

Konferansta özellikle; finansal yönetim, kurumsal yönetim, bankacılık, gayrimenkul finansmanı, finansal krizler, türev piyasalar ve ürünler, portföy yönetimi, mali başarısızlık ve öngörü modelleri, risk yönetimi, vekalet sorunu, muhasebe sorunları, kredi riski, finans mühendisliği, KOBİ’ler, finansal analiz, gelişen piyasalar, varlık değerleme, risk sermayesi, piyasa etkinliği, yatırım fonları, birleşme ve satın almalar, davranışsal finans, uluslar arası iktisat, likidite, temettü, ekonometri, emtia piyasaları finansmanı gibi konular ele alınacaktır. Konferansa gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülkelerdeki araştırmacılar davet edilmekte ve özellikle katılımcıların çeşitlendirilmesi ve dengeli bir şekilde dağılmasına önem verilmektedir. Ayrıca, her yıl olduğu gibi bu yıl da kongrede sunulacak tüm bildirilerin özeti kitaplaştırılacaktır.

‘MULTINATIONAL FINANCE SOCIETY’

Multinational Finance Society; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, akademik dünya ve iş dünyası tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda elde edilen finansal bilgi ve araştırma bulgularının uluslararası düzeyde yaygınlaştırılıp duyurulmasına ve bu çalışmaların geliştirilmesine destek olmak amacıyla, 1995 yılında kurulmuş kâr amacı gütmeyen bir dernektir.

Derneğin çalışma programı, misyonu gereği, çokuluslu çalışmaları destekleyecek ve finansın kilit fonksiyon alanları etrafında gerçekleştirilecek biçimde tasarlanmıştır. Derneğin faaliyetleri dünyanın dört bir yanındaki finansal yönetim, finans teorisi ve finansal uygulamalarla ilgilenen akademisyen ve uygulamacılar tarafından desteklenmektedir. Dernek çalışmalarıyla Amerikan, Asyalı, Avustralyalı, Avrupalı ve diğer uluslararası üyelerine buluşma, iletişim kurma ve etkileşimde bulunma imkânı vermekte ve böylece çalışmalarını yaygınlaştırma ve geliştirme fırsatı sunmaktadır.

Dernek, bu misyonunu iki temel araçla gerçekleştirmektedir. Bunlardan ilki, hakemli bir akademik yayın olan Multinational Finance Journal (MFJ), ikincisi ise uluslararası katılımla her yıl farklı ülke ve şehirlerde düzenlenen Multinational Finance Conference’dır.

Dernek; akademisyenlere ve finansçılara güncel finansal konuların, teorilerin, yeni fikirlerin ve gelişmiş/gelişmekte olan ülkelerde yapılan araştırmaların sonuçlarının görüşüldüğü, tartışıldığı bir forum ortamı sunmanın önemini benimsemiştir. Bu amaçla, her yıl farklı bir ülke ya da şehirde yıllık toplantılar düzenlemekte ve katılımcılarına, dünyanın farklı yerlerinden gelen akademisyenlerin ve finansçıların katılımıyla, çalışmalarının ve güncel konuların tartışıldığı bir forum ortamı sunmaktadır. ’20. Multinational Finance Society’ Konferansı ile ilgili temel bilgiler ve iletişimin nasıl sağlanacağı aşağıda belirtilmiştir:

ETKİNLİĞİN WEB SAYFASI

20th Multinational Finance Society Conference (http://www.mfsociety.org/page.php?pageID=185&expandable=2&subexpandable=1)

ETKİNLİĞİN YERİ VE TARİHİ

30 Haziran – 3 Temmuz 2013 – Swissôtel Grand Efes, İzmir

ETKİNLİĞİ YÖNLENDİREN/DENETLEYEN KURUL ÜYELERİ

Ramazan AKTAŞ – TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye

Süleyman BAŞAK – London Business School, İngiltere

George CONSTANTİNİDES – University of Chicago, ABD

Mehmet Baha KARAN – Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Panayiotis THEODOSSİOU – CUT and Rutgers University, ABD

PROGRAM DETAYLARI

Bu yılki konferansın ana organizatörü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesidir. Öte yandan konferansa aşağıdaki iki üniversite akademik olarak katkı verecektir:

•London Business School
•The University of Chicago Booth School of Business
Konferansa Türkiye ve diğer ülkelerden yaklaşık 400 akademisyenin katılması ve bu isimlerin çoğunun Türkiye dışından olması beklenmektedir. Birinci gün; 12 paralel oturumun yapıldığı üç ayrı seans (toplam 36 oturum, 144 bildiri sunumu), ikinci gün; 12 paralel oturumun yapıldığı dört ayrı seans (toplam 48 oturum, 192 bildiri sunumu) gerçekleştirilecektir. Konferansa katılacak öğretim üyeleri hem kendi bildirilerini sunacak hem de ilgili oldukları konularda başka bildirilerin sunumlarında tartışmacı (discussant) olarak yer alacaklardır. Konferansta davetli konuşmacı (keynote speaker) olarak aşağıdaki isimler yer alacaktır:

Wayne E. Ferson, University of Southern California, ABD

Luigi Zingale, University o f Chicago, ABD

GENÇ AKADEMİSYENLERE ÖDÜL

Genç akademisyenlerin konferansa katılımı da çeşitli şekillerde teşvik edilmektedir. “En İyi Genç Araştırmacı Ödülü (Best Young Researcher Award, 1000 USD)” ve “En İyi Doktora Tezi Ödülü (Best Doctoral Paper Award, 500 USD)” ile genç akademisyenlerin çalışmaları teşvik edilmektedir. Ayrıca konferansa katılımı teşvik etmek ve bildiri kalitesini arttırmak amacıyla “En İyi MFJ Makalesi Ödülü (Best MFJ Paper, 2,000 USD)” ile “En İyi Konferans Makalesi Ödülü (Best Paper Award 1,500 USD)” verilmektedir.

KONFERANSA DESTEK VEREN AKADEMİSYENLER

Konferansa gerek katılım gerekse hakemlik gibi akademik anlamda destek verecek ulusal ve uluslararası akademisyenler aşağıda listelenmiştir:

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Prof. Dr. Güven SAK

Prof. Dr. İhsan SEZAL

Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

Prof. Dr. Adem ŞAHİN

Prof. Dr. İsmail SAĞLAM

Prof. Dr. Ümit ÖZLALE

Doç. Dr. Bahar ÇELİKKOL ERBAŞ

Doç. Dr. Bedri Kamil Onur TAŞ

Doç. Dr. Ekin TOKAT

Doç. Dr. Nur Asena CANER

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Talha YALTA

Yrd. Doç. Dr. Asunur CEZAR

Yrd. Doç. Dr. Atılım MURAT

Yrd. Doç. Dr. Hakkı Arda TOKAT

Yrd. Doç. Dr. Hulusi ÖĞÜT

Türkiye’deki Diğer Üniversiteler

Prof. Dr. Alâeddin TİLEYLİOĞLU (Çankaya Üniversitesi Rektör Yrd.)

Prof. Dr. Berna TANER (9 Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü)

Prof. Dr. Cevat GERNİ (Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü)

Prof. Dr. Kürşat AYDOĞAN (Bilkent Üniversitesi Rektör Yrd. / İşletme Bölümü)

Prof. Dr. M. Banu DURUKAN (9 Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü)

Prof. Dr. Mehmet Baha KARAN (Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü)

Prof. Dr. Mehmet Şükrü TEKBAŞ (İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü)

Prof. Dr. Metin Kamil ERCAN (Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü)

Prof. Dr. Suat TEKER (Okan Üniversitesi İşletme Bölümü)

Prof. Dr. Turhan KORKMAZ (Bülent ECEVİT Üniversitesi )

Prof. Dr. Yalçın KARATEPE (Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü)

Doç. Dr. Çağrı BULUT (Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü)

Doç. Dr. Güner GÜRSOY (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, İşletme Bölümü)

Doç. Dr. Mete DOĞANAY (Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Gülizar KURT GÜMÜŞ (9 Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU (Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü)

Dr. Zafer SAYAR (TURMOB / TOBB ETÜ)

Yurtdışındaki Üniversiteler

Panayiotis ALEXAKIS (University of Athens, Yunanistan)

Gordon ALEXANDER (University of Minnesota, ABD)

Panayiotis ANDREOU (Cyprus University of Technology, Güney Kıbrıs)

George ATHANASSAKOS ( University of Western Ontario, Kanada)

Henk BERKMAN (Massey University, Yeni Zelanda)

William J. BERTIN (Bond University, Avustralya)

Wolfgang BESSLER (Justus-Liebig University Giessen, Almanya)

Martin BOHL (University of Munster, Almanya)

Laurence BOOTH (University of Toronto, Kanada)

Tim BRAILSFORD (The University of Queensland, Avustralya)

Walid Y. BUSABA (University of Western Ontario, Kanada)

Thomas CHIANG (Drexel University, ABD)

Taufiq CHOUDHRY (University of Southampton, İngiltere)

Ephraim CLARK (Middlesex University, İNGİLTERE)

George CONSTANTINIDES (University of Chicago, ABD)

Ian COOPER ( London Business School, İngiltere)

Gonzalo CORTAZAR (Pontificia Universidad Catolica de Chile, Şili)

Robert CRESSY (University of Birmingham, İngiltere)

Giorgio Di GIORGIO (Luiss Guido Carli University, Italya)

Bill DIMOVSKI (Deakin University, Avustralya)

Andre DORSMAN (VU University Amsterdam, Hollanda)

Elyas ELYASIANI (Temple University, ABD)

Javier ESTRADA (IESE Business School, İspanya)

Robert FAFF (University of Queensland, Avustralya)

Dan FRENCH (University of Missouri, ABD)

Jean-Francois GAJEWSKI (University of Savoie, Fransa)

Peter GRUNDKE (University of Osnabruck, Almanya)

Soosung HWANG (Sungkyunkwan University, Kore Cumhuriyeti)

Petko KALEV (University of South Australia, Avustralya)

Mehmet Baha KARAN (Hacettepe University, Türkiye)

Alan Wong Wing KEUNG (Hong Kong Baptist University, Hong Kong)

Nabil KHOURY ( University of Quebec, Kanada)

Johan KNIF (HANKEN, Finlandiya)

Robert KORAJCZYK (Northwestern University, ABD)

Lawrence KRYZANOWSKI (Concordia University, Kanada)

Van Son LAI ( Laval University, Kanada)

Neophytos LAMBERTIDES (Cyprus University of Technology, Güney Kıbrıs)

Meziane LASFER (Cass Business School, İngiltere)

Eva LILIJEBLOM (HANKEN School of Economics, Finlandiya)

Christodoulos LOUCA (Cyprus University of Technology, Güney Kıbrıs)

Tassos MALLIARIS (Loyola University of Chicago, ABD)

Nikolaos T. MILONAS (University of Athens, Yunanistan)

Tarek MILOUD (Chambery Business School, Fransa)

Usha R. MITTOO (University of Manitoba, Kanada)

Imad MOOSA (RMIT University, Avustralya)

Tony NAUGHTON (RMIT, Avustralya)

Christos NEGAKIS (University of Makedonia, Yunanistan)

Dennis OLSON (American University of Sharjah, Birleşik Arap Emirlikleri)

Edgar ORTIZ (UNAM, Meksika)

Dan PALMIN (Rutgers Business School, ABD)

Geoffrey POITRAS (Simon Fraser University, Kanada)

Stefan PRIGGE (HSBA – Hamburg School of Business Administration, Almanya)

Joerg PROKOP (University of Oldenburg, Almanya)

Seppo PYNNONEN (University of Vaasa, Finlandiya)

Wendy ROTENBERG (University of Toronto, Kanada)

Stefan RUENZI (University of Mannheim, Almanya)

Güven SAK (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye)

Christos SAVVA (Cyprus University of Technology, Güney Kıbrıs)

Yoko SHIRASU (Aoyama Gakuin University, Japonya)

Frank SKINNER (Brunel University, İngiltere)

Peter SPENCER (York University, İngiltere)

Marti G. SUBRAHMANYAM (New York University, ABD)

Sudi SUDARSANAM (Cranfield University, İngiltere)

Samuel H. SZEWCZYK (Drexel University, ABD)

Andre THIBEAULT (Vlerick Leuven Gent School of Management, Belçika)

Alireza Tourani-RAD (Auckland University of Technology, Yeni Zelanda)

Stefan TRUECK (Macquarie University, Avustralya)

George TSETSEKOS (Drexel University, ABD)

Ursula WALTHER (Frankfurt School of Finance and Management, Almanya)

Eva Liljeblom – HANKEN School of Economics, Finland
Christodoulos Louca – Cyprus University of Technology, Cyprus
Tassos Malliaris – Loyola University of Chicago, USA
Nikolaos T. Milonas – University of Athens, Greece
Tarek Miloud – Chambery Business School, France
Usha R. Mittoo – University of Manitoba, Canada
Imad Moosa – RMIT University, Australia
Tony Naughton – RMIT, Australia
Christos Negakis – University of Makedonia, Greece
Dennis Olson – American University of Sharjah, United Arab Emirates
Edgar Ortiz – UNAM, Mexico
Dan Palmon – Rutgers Business School, USA
Geoffrey Poitras – Simon Fraser University, Canada
Stefan Prigge – HSBA – Hamburg School of Business Administration, Germany
Joerg Prokop – University of Oldenburg, Germany
Seppo Pynnönen – University of Vaasa, Finland
Wendy Rotenberg – University of Toronto, Canada
Stefan Ruenzi – University of Mannheim, Germany
Güven Sak – TOBB University of Economics and Technology, Turkey
Christos Savva – Cyprus University of Technology, Cyprus
Yoko Shirasu – Aoyama Gakuin University, Japan
Frank Skinner – Brunel University, UK
Peter Spencer – York University, UK
Marti G. Subrahmanyam – New York University, USA
Sudi Sudarsanam – Cranfield University, UK
Samuel H. Szewczyk – Drexel University, USA
Andre Thibeault – Vlerick Leuven Gent School of Management, Belgium
Alireza Tourani-Rad – Auckland University of Technology, New Zealand
Stefan Trueck – Macquarie University, Australia
George Tsetsekos – Drexel University, USA
Ursula Walther – Frankfurt School of Finance and Management, GermanyRestructuring; Investment Banking and Issuing of Corporate Securities; Financial Reporting; Mergers, Acquisitions, Corporate
Restructuring and Takeover Defenses; Corporate Ownership, Control, Governance and Compensation and Firm
Performance; Cost of Bankruptcy and Financial Distress; Macro Finance, including Inflation and Monetary Policy; The Term
Structure of Interest Rates; Behavioral Finance.
DOCTORAL STUDENT TUTORIALS AND PRESENTATIONS
The Multinational Finance Society is offering special tutorial lectures for advanced finance doctoral students working on their
dissertations. Following the lectures participating students will have the opportunity to present and discuss their research
with our feature speakers and other senior members. Financial support will be provided to a limited number of registered
doctoral students not sponsored by their institutions.

PAPER AND THESIS SUBMISSION GUIDELINES
Please visit our website at http://www.mfsociety.org to submit a copy of a completed or nearly completed paper or a detailed
dissertation proposal (PDF format).
The cover page should include the affiliation, address, phone and email of each author. Each participant agrees to serve as
a discussant of a paper of his/her own area of interest, if needed.
Please include of whether you would like your paper to be considered for any of the awards and or the Special Issue of the
MFJ. Only completed papers qualify for any of the awards.
FURTHER INFORMATION
Information regarding the conference, accommodations, feature speakers, travel arrangements, fees and other activities will
be published on the MFS website as needed. Information about past conference can be found on the website as well.
VENUE
Swissôtel Grand Efes Izmir
Gaziosmanpasa Bulvari No: 1
35210 Alsancak
Izmir, Turkey
PROGRAM COMMITTEE
Panayiotis Alexakis – University of Athens, Greece
Gordon Alexander – University of Minnesota, USA
Panayiotis Andreou – Cyprus University of Technology, Cyprus
George Athanassakos – University of Western Ontario, Canada
Henk Berkman – Massey University, New Zealand
William J. Bertin – Bond University, Australia
Wolfgang Bessler – Justus-Liebig University Giessen, Germany
Martin Bohl – University of Munster, Germany
Laurence Booth – University of Toronto, Canada
Tim Brailsford – The University of Queensland, Australia
Walid Y. Busaba – University of Western Ontario, Canada
Thomas Chiang – Drexel University, USA
Taufiq Choudhry – University of Southampton, UK
Ephraim Clark – Middlesex University, UK
George Constantinides – University of Chicago, USA
Ian Cooper – London Business School, UK
Gonzalo Cortazar – Pontificia Universidad Catolica de Chile, Chile
Robert Cressy – University of Birmingham, UK
Giorgio Di Giorgio – Luiss Guido Carli University, Italy
Bill Dimovski – Deakin University, Australia
Andre Dorsman – VU University Amsterdam, Netherlands
Elyas Elyasiani – Temple University, USA
Javier Estrada – IESE Business School, Spain
Robert Faff – University of Queensland, Australia
Dan French – University of Missouri, USA
Jean-Francois Gajewski – University of Savoie, France
Peter Grundke – University of Osnabruck, Germany
Soosung Hwang – Sungkyunkwan University, Republic of Korea
Petko Kalev – University of South Australia, Australia
Mehmet Baha Karan – Hacettepe University, Turkey
Alan Wong Wing Keung – Hong Kong Baptist University, Hong Kong
Nabil Khoury – University of Quebec, Canada
Johan Knif – HANKEN, Finland
Robert Korajczyk – Northwestern University, USA
Lawrence Kryzanowski – Concordia University, Canada
Van Son Lai – Laval University, Canada
Neophytos Lambertides – Cyprus University of Technology, Cyprus
Meziane Lasfer – Cass Business School, UK20th Annual Conference of the Multinational Finance Society
June 30 – July 3, 2013, Izmir, Turkey
Submission Deadline: December 15, 2012
Multinational Finance Society : A non-profit organization established in 1995 for the advancement and dissemination of financial knowledge and
research findings pertaining to industrialized and developing countries among members of the academic and business communities.
KEYNOTE SPEAKERS
Wayne E. Ferson – University of Southern California, USA
Luigi Zingales – University of Chicago, USA
PROGRAM CHAIRS
Ramazan Aktas – TOBB University of Economics and Technology, Turkey
Suleyman Basak – London Business School, UK
George Constantinides – University of Chicago, USA
Mehmet Baha Karan – Hacettepe University, Turkey
Panayiotis Theodossiou – CUT and Rutgers University, USA
ORGANIZING INSTITUTIONS
TOBB University of Economics and Technology, Turkey
London Business School, UK
University of Chicago Booth School of Business, USA
MFJ SPECIAL ISSUE
A special issue of the Multinational Finance Journal on “Global Financial Crisis”, will be devoted to relevant papers
presented at conference and submitted for publication.
PAPER AWARDS
Best MFJ Paper (prize 2,000 USD)
(All papers published in the MFJ special issue)
Best Paper Award (prize 1,500 USD)
(Open to all papers presented at the conference)
Best Young Researcher Award (prize 1,000 USD)
(Open to all papers presented by young researchers, less than eight years after PhD)
Best Doctoral Paper Award (prize 500 USD)
(Open to all thesis papers presented at the conference)
REGISTRATION FEE
Early Registrations fee (before February 28, 2013) is 375 euros. For doctoral students a discount of 100 euros applies.
The fee includes two lunches, four coffee breaks, a reception, a Gala dinner, a tour to archeological sites.
CONFERENCE OBJECTIVE
The objective of the conference is to bring together academic researchers, educators, doctoral students and practitioners
from various international institutions to focus on timely financial issues and research findings pertaining to industrialized and
developing countries including the recent financial and economic crisis.
AREAS OF INTEREST
Papers in all areas of finance dealing with developed and developing countries are welcome. Specific topics include, but are
not limited to: International Asset Market Structures; Financial Regulation and Liberalization; Financial Bubbles;
Microstructure of Developed and Emerging Markets for all Asset Classes; Linkages Between Stock and Foreign Exchange
Markets; Foreign Exchange Market Arbitrage; Extremes and Value at Risk; International Portfolio Management and Pricing
Models; International Regulation and Performance of Financial Institutions and Money Managers; The Role of Information
in Financial Decisions; International Capital Structure Issues for Firms; Initial and Seasoned Public Offerings and Equity

Contact UsMultinational Finance Society
C/O Global Business Publications
PAPER AWARDS

Best MFJ Paper (prize 2,000 USD)
(All papers published in the MFJ special issue)

Best Paper Award (prize 1,500 USD)
(Open to all papers presented at the conference)

Best Young Researcher Award (prize 1,000 USD)
(Open to all papers presented by young researchers, less than eight years after PhD)

Best Doctoral Paper Award (prize 500 USD)
(Open to all thesis papers presented at the conference)

Tel:+1 (856) 559-6280
Email: [email protected]
(Please contact us at the above electronic address
or use the email form below

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin