2.Uluslarası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu

Değerli katılımcılar, 22-23-24 Ekim 2018 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilecek “2.Uluslarası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu” (ISCER, 2018) Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Pedagoji Akademi işbirliğiyle düzenlenmektedir.

Binlerce yıllık tarihi içinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Konya dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Tarihi İpek Yolunun önemli ticaret ve konaklama merkezlerinden biri olarak Anadolu’da önemli etkiler yaratan bu kadim şehir, dünyaca ünlü mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi gibi pek çok âlim, şair ve sanatçının yetiştiği yer olması nedeniyle ayrı bir değer ve önem taşır. Sempozyumumuzu medeniyetler beşiği ve tarihi bir başkent olan Konya’da yapmaktan ve sizleri bu zengin kültürel mirasın izlerini taşıyan şehrimizde ağırlamaktan mutlu olacağımızı bildirmek isteriz.

Sempozyumun ana teması “Değişen Dünyada İnsan Toplum ve Eğitim” olarak belirlenmiştir. Bu sempozyum bilim insanları, araştırmacılar, öğretmenler ve öğrencileri çalıştaylar, sözlü sunumlar, posterler ve sergiler vasıtasıyla bilgilerini paylaşmak üzere bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. ISCER-2018 ‘de daha önce herhangi bir yerde sunulmamış veya yayımlanmamış özgün çalışmalarınızı bildiri ekleme menüsünü kullanarak gönderebilirsiniz.

ISCER-2018 bildiri özet metinleri sempozyum öncesinde “Bildiri Özetleri E-Kitabı” olarak yayınlanacaktır. Buna ek olarak sempozyum sonrasında bildiriler (yazarın isteği üzerine), makale biçimine dönüştürülmek ve hakem değerlendirme sürecinden geçirmek koşulu ile “Bildiriler Tam Metin E-Kitabı”nda veya JILSES (The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences) dergisinde basılacaktır.

KONULAR

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Filoloji
Güzel Sanatlar
Hukuk
İlahiyat
İletişim Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Spor Bilimleri
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri

ÖDÜLER

Değerli Araştırmacılar,
Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Pedagoji Akademia tarafından düzenlenecek 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumukapsamında, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri alanında çalışmalarını sürdüren araştırmacılara aşağıda listelenen alanlarda ödüller verilecektir. Bilim Kurulumuz tarafından verilecek ve Akademik Teşvik kriterlerinde “Ödül” kategorisinde kullanılabilecek olan bu ödüllerin maddi bir karşılığı olmayacaktır.

ÖDÜL ALANLARI
1) Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
2) Filoloji
3) Güzel Sanatlar
4) Hukuk
5) İlahiyat
6) İletişim Bilimleri
7) Sağlık Bilimleri
8) Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
9) Spor Bilimleri
10) Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri

ÖDÜLLER
ISCER-2018 ‘de aşağıdaki başlıklarda ödüller verilecektir.
1) En iyi sunum
Bu kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir,
2) En iyi bildiri
Bu kategoride yukarıda listelenen alanların her birinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir.
3) En iyi poster
Bu kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir,
4) En iyi genç araştırmacı
Bu kategoride birincilik ödülü verilecektir.

Ödül Yönetmeliği
· Ödüle hak kazanmak için ISCER-2018’ye başvuru yapmış, bildirisi kabul edilmiş ve adaylık başvurusu yapmış olmak gerekmektedir. Araştırmacılar kendileri aday olabilecekleri gibi başkaları tarafından da aday gösterilebilecektir.
· Aday olmak için 20-Ekim-2018 tarihine kadar iscer2018odul@gmail.com adresine mail atılması ve çalışmanın tam metninin gönderilmesi gerekmektedir. Adaylar bir ya da daha fazla kategoride ödüle aday olabilirler.
· ISCER-2018 kurullarında görev alan araştırmacılar aday olamaz ve aday gösterilemezler. Ancak kurul üyesinin ortak yazar olduğu çalışmalar aday gösterilebilir. Ortak yazarlı bir çalışma ödüle hak kazandığı takdirde kurul üyesi olmayan yazarlara ödül verilecektir.
· Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanının görevlendirdiği Ödül Değerlendirme Kurulu adı geçen ödülleri daha önceden belirlenmiş kriterlere göre değerlendireceklerdir.
· En iyi sunum kategorisinde içerik, orijinallik, düzen, ifade, iletişim, görsel/işitsel hitabet ve zaman kullanımı gibi hususlar dikkate alınacaktır.
· En iyi bildiri dalında konunun orijinalliği, metodolojisi, çalışmanın alana katkısı vb kriterler göz önüne alınacaktır.
· En iyi poster kategorisinde konunun postere etkin aktarımı, konuya hakimiyet, görsellik gibi kriterler göz önüne alınacaktır.
· En iyi genç araştırmacı kategorisinde aday olabilmek için 30 yaşından gün almamış ve lisansüstü tezini son 5 yıl içerisinde tamamlamış olmak gerekmektedir.
· Ödülle hak kazanmak için sempozyuma katılmış ve sunumunu gerçekleştirmiş olma şartı aranmaktadır.
· Ödüller sempozyum kapanış toplantısında yapılacak olan törenle hak sahiplerine verilecektir.
· Ödül törenine katılmayan araştırmacılar haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

TARİHLER
Bildiri / Poster Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 30 Ağustos 2018
Kongre Programının Açıklanması 24 Eylül 2018
Kongre Tarihi 22-23- 24 Ekim 2018
Kongre Bildiri Kitapçığı ve E-Kitap İçin Tam Metinlerin Gönderilmesi 10 Kasım 2018
Bildiri Tam Metin Kitabının Yayımlanması 30 Kasım 2018
E -Kitabının Yayımlanması ( Kitap Bölümü ) 15 Aralık 2018
Erken Kayıt 1 Eylül 2018
Geç Kayıt 1 Ekim 2018