2. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği

2. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği

4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı, bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlar.

Ana amaçlar;
1. Bilim, teknoloji, toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi sağlayarak, olay ve olguların anlaşılmasında bilimsel ve teknolojik bakış açısının gelişimini desteklemek,

2. İnteraktif (etkileşimli) etkinlikler yoluyla katılımcıları “yapan-yaşayan-paylaşan” konumuna getirmek,

3. Farklı konularda gerçekleştirilen gözlem ve uygulamalarla katılımcılara disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak,

4. Eğlenceli uygulamalarla, katılımcıların bilime, bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmak,

5. Bilim ve bilimsel süreçler konusunda farkındalık kazandırmak,

6. Çağrı alanlarına yönelik ilgiyi artırmak ve kariyer bilincini oluşturmaktır.