2. Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi

Sempozyuma Davet

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Berlin Beuth Üniversitesi işbirliği ile 20-23 Nisan 2016 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi’nde düzenleyeceğimiz 2. Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi’nin teması “Yeni Medya ve Görsel Kültür” olarak belirlenmiştir.

Hem ulusal hem de uluslararası alanda birbirlerinden farklı deneyim ve birikimlere sahip akademisyen ve uygulamacıların katılımı ile gerçekleştirilecek olan kongrede “Yeni Medya ve Görsel Kültür” alanı farklı gelenekler ve değişik bakış açılarıyla derinlemesine ele alınıp incelenecektir. Kongreyle birlikte iletişim biliminin en güncel ve önemli konularından olan yeni medya ve görsel kültür farklı başlıklar altında tartışılacaktır. Kongremizde alana dönük kuramsal birikime katkı sağlamanın yanı sıra yeni işbirliği imkânlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Yeni Medya ve Görsel Kültür konusuna ilgi duyan akademisyen ve uzmanları bir araya getirmeyi hedefleyen “2. Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi”’ne katılımlarınızı bekleriz.

Prof. Dr. M. Bilal ARIK                                                               Prof. Dr. Füsun ALVER

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı                        Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Tema ve Alt Başlıklar

Tema: Yeni Medya ve Görsel Kültür

Kuramsal Perspektifler ve Yöntem
Dijital Kültür
Medya Endüstrisi
Yeni Toplumsal Hareketler
Siyasal İletişim
Gündelik Yaşam
Hukuk ve Etik
Temsil ve Kimlik
Değişen Yayıncılık
Dijital Oyunlar
Medya Teknolojileri
Sanatsal Üretim
Kurumsal İletişim
Kültür-ötesilik, Ulus-ötesilik

2. Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi 20-23 Nisan 2016 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde; Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Beucht Üniversitesi Medya ve Enformatik Bölümü işbirliğiyle gerçekleşiyor.

Bildiri Tam Metinlerini Son Gönderme Tarihi 15 Şubat 2016

Kabul Edilen Bildiri Tam Metinlerinin Duyuru Tarihi 14 Mart 2016

Katılım Ücreti İçin Son Tarih 30 Mart 2016

Kongre Tarihleri 20-23 Nisan 2016

Sosyal program 23 Nisan 2016