2. İngilizce Sunum Yarışması

2. İngilizce Sunum Yarışması

BİRİKİM OKULLARI İNGİLİZCE SUNUM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM/KURULUŞ
Özel Birikim Okulları

YARIŞMANIN ADI
Lise Kategorisinde Öğrenciler Arası İngilizce Sunum Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU
Yerli ve Milli Üretim

YARIŞMANIN AMACI
Lise öğrencileri arasında İngilizce konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek, topluluk karşısında kendini yabancı dilde ifade edebilme ve bu alanda özgüven kazanma konularında öğrencilerimize destek olmak.

HEDEF KİTLE
İstanbul genelindeki özel ve resmi liselerin 9, 10,11 ve 12.sınıf öğrencileri

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmaya son başvuru tarihi 1 Mart 2019 Cuma günüdür.
Yarışma sonuçları 13 Mart 2019 Çarşamba günü gerçekleştirilecek sunumlar sonucunda ilan edilecektir.
Ödül töreni 13 Mart 2019 Çarşamba günü Birikim Okulları’nda yapılacaktır.

KATILIM ŞARTLARI
Yarışmaya İstanbul genelindeki özel ve resmi liselerin 9, 10,11 ve 12.sınıf öğrencileri katılabilir.

YARIŞMA ŞARTLARI
-Hazırlanacak sunumların Power Point dosyası CD, DVD ya da Flashbellek şeklinde en geç 1 Mart 2018 Perşembe günü Birikim Okulları Yabancı Diller Direktörlüğü’ne ulaştırılmalıdır.
-Uygulama sınırlaması yoktur. Sunumlar Power Point, Emaze, Prezi gibi platformlar kullanılarak hazırlanabilir. Ancak Milli Eğitim temel kanununa ve genel ahlak ilkelerine uymayan sunumlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Yarışmacılar enfazla bir sunumla yarışmaya katılabilirler.
-Sunumların süresien fazla 5 dakika olabilir.
-Daha önce ulusal yada uluslararası yarışmalarda ödül almış sunumlar yarışmaya katılamaz.
-Yarışmacılar okullarının isimlerini,logosunu gösteremez,okullarının tanıtımını yapamazlar.
-Sunumlarda kullanılan müziklerin ya da görsellerin telif hakkı sahipleri sunumun sonunda belirtilecektir.
-Şartnamede ayrıca belirtilmeyen hususlarda sonkarar verme yetkisi Yarışma Yönetimi (Birikim Okulları Genel Müdürlüğü) ne aittir.
-Yarışmaya katılmak amacıyla gönderilen sunum kopyaları ve basılı malzemeler iade edilmeyecektir.
-Yarışma Yönetimi(Birikim Okulları Genel Müdürlüğü) yarışmaya başvuran sunumları ticari amacı olmayan gösterimlerde öğrenci velisinden alınan muvafakatname ile birlikte kamuya yayınlayabilir.

Teslim edilecek belgeler
1-Başvuru belgesi
2-Öğrenci belgesi(e-okuldan alınan öğrenci belgeleri okul müdürü tarafından imzalanmış olmalıdır.)
3-Sunumun 2adet CD, DVD veya Flash bellek kopyası (üzerinde sunumun,öğrencinin ve okulunun adı yazılmalıdır.)
4-Sunum metninin özeti(CD, DVD ya da Flashbellek’e kayıtlı ve çıktı olarak)
5-Öğrencinin ve Rehber öğretmenin özgeçmişi,fotoğrafı(CD, DVD ya da Flashbellek’e kayıtlı ve çıktı olarak)

ÖDÜLLER
1’inciye 750 TL ve Plaket Ödülü
2’nciye 500 TLve Plaket Ödülü
3’üncüye 250 TLve Plaket Ödülü

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Teslim edilecek belgeler için adres:
Birikim Okulları Liseler Arası İngilizce Sunum Yarışması
Birikim Okulları Genel Müdürlüğü
Güneşli Merkez Mah. Üsküp Cad. No:111 Bağcılar/İSTANBUL
Tel :02125503744
Faks :02125503733
Yarışma ile ilgili duyuruların takip edilebileceği web adresi:
www.birikim.k12.tr