2. İNGİLİZCE ÖYKÜ VE ŞİİR YARIŞMASI

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2. İNGİLİZCE ÖYKÜ ve ŞİİR YARIŞMASI

Genç kuşaklara yaratıcı yazarlığı sevdirmek, öğrencileri yabancı dil öğrenmeye teşvik etmek, öğrenilen yabancı dilde yaratıcı anlatım olanaklarını keşfetmeye yönlendirmek ve yazınsal yapıtlarla gençlere dil bilincini ve duyarlılığını kazandırmak amacıyla ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ-İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İngilizce öykü ve şiir yarışması düzenlemektedir.
Son Katılım tarihi : 25 Mart 2011
Sonuçlar 22 Nisan 2011 tarihinde açıklanacaktır.
2011 yılının İngilizce öykü ve şiir yarışmasının teması “BİLİM VE SANAT” olarak belirlenmiştir
Yarışma yaş gruplarına ve edebi türlere göre (Liseler, Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Fen Liseleri ve Özel Liseler) öğrenci yazarların katılımına yönelik olarak iki kategoride açılacaktır:
14-18 Yaş Grubu Öğrenciler İçin İngilizce Öykü ve Şiir Yarışması
Yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri
Prof.Dr.Aysu ERDEN (Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi)
Yrd.Doç.Dr.Ertuğrul KOÇ (Çankaya Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi)
Dr.Catherine COUSSENS (Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi)
Dr.Zeynep Yılmaz KURT (Çankaya Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi)
Dr.Peter STARR (Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi)
Yarışmaya katılım koşulları ve diğer bilgiler
Bu ödüllü yarışmanın amaçları:
1- Çocuklara öğrendikleri yabancı dilde (İngilizce) yaratıcı metinler oluşturmayı, yazmayı sevdirmek,
2- Öğrenmekte oldukları bir yabancı dilde yazılı olarak duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade edebilmelerine yardımcı olabilmek,
3- Edebiyatı sevdirmek, yabancı dilde ve ana dilde edebi metinleri okumaya yönlendirmek,
4- Öğrendikleri yabancı dili yaratıcı bir biçimde kullanmaya yetenekli öğrencileri ödüllendirmek
5- 14-18 yaş grubundaki öğrencilerin katılabileceği bu İngilizce öykü ve şiir yarışması ile, öykü ve şiir kavramlarının anlamını vurgulamak
6- Edebiyatın önemini çocuklara bu yolla anlatıp, şiiri ve öykücülüğü sevdirirken, yetenekli çocuklarımıza yarışma sonrasında da devam edecek bir edebiyat sevgisi kazandırmaktır.
Bu ödüllü yarışmaya katılabilmek için gerekli olan koşullar
1. Katılımcıların 14-18 yaş grubunda ve Lise, Anadolu Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Fen
Lisesi ya da Özel Lise öğrencisi olmaları,
2. İngilizce şiirin ya da öykünün katılımcının kendisi tarafından yazılmış olması,
3. İngilizce olarak yazılmış olan tüm şiirlerin ve öykülerin öğrencinin eğitim gördüğü okulun
(Lise, Anadolu Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Fen Lisesi, Özel Lise) İngilizce
öğretmenleri tarafından okunup, onaylanmış olması;
4. İngilizce olarak yazılmış öykülerin her birinin en fazla 5 sayfayı geçmeyecek şekilde,
bilgisayarda yazılmış olması,
5. İngilizce olarak yazılmış şiirlerin her birinin en fazla 1 sayfayı geçmeyecek şekilde,
bilgisayarda yazılmış olması,
6. Katılımcıların İngilizce olarak yazdıkları şiirleri ve öyküleri kapalı zarf içinde, postayla ya
da kargoyla aşağıda belirtilen iletişim adresine göndermeleri,
7. Bilgisayar bulunmayan ortamlarda, katılımcı öğrencilerin İngilizce metinlerini okunaklı bir
şekilde kendi el yazıylarıyla yazmaları,
8. Her yarışmacının en fazla iki İngilizce şiirle ya da iki İngilizce öyküyle yarışmaya
katılması,
9. İki İngilizce şiirden ve iki İngilizce öyküden, her jüri üyesine ayrı ayrı gönderilmek üzere
beş adet kopya hazırlanması,
10. İngilizce olarak yazılmış olan her şiirin ve öykünün CD ya da diskete ayrıca
kaydedilmesi,
11. İngilizce olarak yazılmış olan şiirlerin ve öykülerin CD ya da diskete ayrıca
kaydedildikten sonra, öykülerin ve şiirlerin gerekli evraklar ile birlikte, aynı kapalı zarf
içinde aşağıda belirtilen iletişim adresine posta ya da kargo aracılığıyla gönderilmesi,
12. Değerlendirmede İngilizce olarak yazılmış olan şiir ve öykülerin aşağıda belirtilen
özelliklere sahip olmaları :
a) İngilizce yazım ve dil kullanımı kurallarına uygun olmaları
b) Yaratıcılık ve özgünlüğe sahip olmaları
13. Öğrencilerin İngilizce olarak yazmış oldukları şiirlerinin ve öykülerinin daha önce başka
bir yarışmaya katılmamış ve yayınlanmamış olması, (Böyle bir durum saptandığında,
öğrencinin yazmış olduğu İngilizce şiir ya da öykü ödül almış bile olsa, ödülü geri
alınacaktır)
14. Her katılımcının göndereceği zarfın içine aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak koyması:
a. Bir adet vesikalık resim,
b. Ev ve okul iletişim adresleri,
c. Velilerinin ve öğretmenlerinin telefon numaraları ve iletişim adresleri,
d. Varsa katılımcıların, İngilizce öğretmenlerinin ve velilerinin e-posta adresleri,
e. Katılımcı öğrencinin ailesinin, çocuğunun yarışmaya girebileceğini onayladığını gösteren,
imzalı izin belgesi,
f. Yarışmaya katılan İngilizce öykülerin ve şiirlerin kaydedildiği CD ya da disket,
g. Kağıt üzerine basılmış ya da yarışmacının kendi el yazısıyla okunaklı bir şekilde yazdığı
İngilizce öykü ve şiir metinleri,
15. Katılımcıların zarflarını en geç 25 Mart 2011 tarihinde Çankaya Üniversitesinin iletişim
adresine ulaşacak şekilde postaya ya da kargoya vermeleri.
ÖNEMLİ NOT:
İçinde eksik bilgi ve evrak bulunan başvuru zarfları ile son başvuru tarihi olan 25 Mart 2011 (Cuma) tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Ödül Töreni:
Tarih: 13 Mayıs 2011 (Cuma)
Yer : Çankaya Üniversitesi – Mavi Salon
Saat : 15:00 – 17:00
Üniversitemizde gerçekleştirilecek olan Ödül Törenimize tüm katılımcı öğrenciler, okullarının yöneticileri, İngilizce öğretmenleri ve velileri davetlidirler.
Törenden sonra kokteyl verilecektir.
Detaylı Ödül Töreni Programı yarışma sonuçlarıyla birlikte Çankaya Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Web sitesinde (http://www.ell.cankaya.edu.tr/) duyurulacaktır.
ÖDÜLLER:
1- Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üye ve görevlilerinden oluşan jüri tarafından yapılacak olan değerlendirme sonucunda İngilizce öyküleri ve şiirleri ilk 16 ya giren öğrencilere plaket ve hediye paketi verilecektir.
2- Gerekli görüldüğü takdirde ayrıca Jüri özel ödülü de verilecektir.
3- İngilizce olarak yazılmış öykü ve şiirde birinci olan öğrencilere birer dizüstü bilgisayar verilecektir.
4- İngilizce olarak yazılmış olan öykü ve şiirde ikinci olan öğrencilere birer fotoğraf makinesi verilecektir.
5- İngilizce olarak yazılmış olan öykü ve şiirde üçüncü olan öğrencilere birer sözlük seti verilecektir.
6- Ayrıca, ilk 16 ya giren İngilizce öykü ve şiir yazarı olan öğrencilere 2011 yılı Haziran ayı içinde, Çankaya Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üye ve görevlileri tarafından, 15 saatlik, „İngilizce Yaratıcı Yazarlık Semineri‟ verilecektir.
7- „İngilizce Yaratıcı Yazarlık Semineri‟ 2011 Haziran ayı içinde öğrencilere uygun olabilecek gün ve saatlerde düzenlenecektir.
8- Seminere katılacak olan başarılı öğrencilere üniversitemiz tanıtılacak, Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileriyle tanışabilecekleri sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenecektir.
9- Yayınlanmaya değer görülen İngilizce öyküler ve şiirler Çankaya Üniversitesi tarafından yayınlanmakta olan Gündem dergisinde yer alacaktır.
Yarışma İletişim Adresi :
Çankaya Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı,
Öğretmenler Caddesi 14,
Yüzüncüyıl 06530
Balgat – ANKARA
Tel : 0312 284 45 00 – 295 (Bölüm Sekreterliği)
Ayrıntılı bilgi için: http://www.ell.cankaya.edu.tr