17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

1993 yılından başlayarak önce iki yılda bir, daha sonra da her yıl düzenli olarak yapılan sempozyum, bu yıl Cumhuriyet Üniversitesi Ekonometri Bölümü ev sahipliğinde düzenlenecektir. Sempozyum 2-4 Haziran 2016 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde yapılacaktır. Sempozyum Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik alanındaki en önemli uluslararası etkinliklerden birisi olma niteliğindedir.

Sempozyumun en önemli amacı Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik alanlarında teorik ve ampirik çalışmaları teşvik etmektir. Sempozyum ayrıca ekonometrik modellerin alternatif iktisat politikalarına duyarlılığı ile uluslararası iktisat, makroiktisat, mikroiktisat, endüstriyel iktisat ve bölgesel iktisat alanlarındaki ekonometrik ve istatistiki çalışmaları kapsayacaktır.

Sempozyum dili İngilizce ve Türkçedir. Kabul edilen tam metin Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Sempozyum Özel Sayısı’nda yayınlanacaktır.