17. “Günaydın Edebiyat” Öykü, Şiir ve Masal Yazma Yarışması

Özel Ege Lisesi 17. “Günaydın Edebiyat” Öykü, Şiir ve Masal Yazma Yarışması

Özel Ege Lisesi 2017-2018 öğretim yılında ortaokul, lise ve dengi okulları kapsayan
öykü, şiir ve masal yazma yarışması olan “GÜNAYDIN EDEBİYAT”ın on yedincisini
düzenlemiştir.

AMAÇ : Edebiyat yoluyla insani değerleri ortaya çıkarmak, gençlerin toplum içindeki
duruşlarına olumlu ve kalıcı bir nitelik kazandırmak, ana dil bilincini geliştirmek, dilin
doğru ve etkin kullanımına katkı sağlamaktır.

YARIŞMA KATEGORİLERİ : 6, 7, 8. sınıflar masal ve öykü dalında, 9, 10, 11. ve 12.
sınıflar öykü ve şiir dallarından birinde yarışmaya katılabilecektir.

KONU: Konu sınırlaması yoktur. Her üç alanda yarışmacılar diledikleri konuda
çalışabilirler.

YARIŞMA KOŞULLARI :
1. Adaylar yarışmaya yalnızca bir dalda katılabilirler.
2. Adaylar yarışmaya daha önce bir yerde yayımlanmamış yapıtlarıyla
başvurabilirler.
3. 6, 7, 8. sınıf öğrencileri bir masal veya bir öykü; lise öğrencileri ise en az iki en
çok üç öykü veya en az beş, en çok on şiir ile yarışmamıza katılabilirler.
4. Yapıtlar A4 boyutunda, 1,5 satır aralıklı, 11 punto, Arial yazı tipi ile bilgisayarda
yazılacaktır. Yapıtlar hem yazılı, hem de CD olarak dosyaya konulacaktır.
5. Masallar en fazla üç, öyküler ise en az bir, en fazla beş sayfa olmalıdır. Şiirde
böyle bir sınırlama yoktur.
6. 2, 3, 4. ve 5. maddelere uymayan yarışmacıların eserleri değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
7. Öykü, şiir ve masal dosyalarındaki yapıtların hiçbir yerine kimlik bilgisi
yazılmayacak; yarışmacılar rumuz kullanacaklardır. Kimlik bilgileri ekteki forma
doldurularak rumuzun üzerine yazıldığı ayrı bir zarf içerisinde dosya ile birlikte
gönderilecektir.
8. Seçici Kurul, yarışmaya katılan yapıtların konu, içerik ve anlatım bakımından
özgün olmasına dikkat edecektir. Başka bir kişiden veya kitaptan alıntı olduğu
anlaşılan yapıtların sahibi yarışma dışı kalacaktır.
9. Yarışmada ödül alan yapıtlardan oluşan seçkinin yayınlanması hazırlığında,
Seçici Kurul eserin özüne dokunmamak koşuluyla gerekli düzeltmeleri yapma hakkına
sahiptir.
10. Yapıtlar postayla ya da elden teslim edilebilir. Postadaki gecikmeden Özel Ege
Lisesi sorumlu değildir.

11. Okullar dışında kalan özel öğretim kursu ve bilim sanat merkezlerinden gelen başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca aynı ilde farklı yerleşkelerde bulunan aynı isim altındaki okullar her sınıf bazında ancak bir öğrenciyle temsil edilecektir.
12. Özel Ege Ortaokulu ve Özel Ege Lisesi öğrencileri Yarışma Yürütme Kurulunun
kararı gereği yarışmaya katılmayacaktır.

ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ
Her üç dalda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir. Seçici Kurul
gereksinim duyduğu takdirde her dalda sadece bir adet “Eraslan Vakfı Özel Ödülü”
verebilir.
Yarışmada dereceye giren yapıtların birincilerine tam altın, ikincilerine yarım
altın, üçüncülerine çeyrek altın ve dereceye giren tüm öğrencilere plaket, kitap seti,
kalem seti ödül olarak verilecektir. “Eraslan Vakfı Özel Ödülü” verilmesi hâlinde bu
dereceye giren yarışmacılar plaket, kitap seti, kalem seti alacaklardır.

ULAŞIM VE KONAKLAMA :
Şehir dışından gelerek ödül törenine katılmaya hak kazanan öğrencilerin ve her
okuldan bir yöneticinin veya öğretmenin ulaşımı Özel Ege Lisesi tarafından
karşılanacaktır. Ulaşım, ismi kendi sektöründe bilinen bir karayolu firmasının ücreti
dikkate alınarak belirlenecektir.
Konaklama katılımcılara aittir.

YARIŞMA TAKVİMİ :
Son katılım : 12 Ocak 2018 Cuma günü mesai bitimi
Seçici kurulun değerlendirmesi : 17 Şubat 2018 Cumartesi
Ödül töreni 21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 14.20’da Özel Ege Lisesi Yüksel
Eraslan Kültür Merkezinde yapılacaktır.

YARIŞMA İLETİŞİM ADRESİ :
Özel Ege Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
“GÜNAYDIN EDEBİYAT” Yarışması
119/1 Sokak No:3 35050 Bornova-İzmir / TÜRKİYE
Telefon : +90.232 375 28 28 (Dahili Hat: 144 – 160)
Faks : +90.232 375 14 44
E-posta : gunaydinedebiyat@egelisesi.k12.tr
Web : www.egelisesi.k12.tr

SEÇİCİ KURUL (soyadlarına göre alfabetik sırayla) :

İLKÖĞRETİM MASAL
Zeliha Akçagüner Eğitimci, Yazar
Ayşegül Targotay Eğitimci
Zehra Ünüvar Eğitimci, Yazar
Bekir Yurdakul Gazeteci, Yazar

İLKÖĞRETİM ÖYKÜ
Nihat Demirkol Yönetim Danışmanı, Yazar
Vicdan Efe Yazar
Eşref Karadağ Yazar, Şair
Özlem K. Sözbilir Yazar

LİSE ŞİİR
Hasan Efe Eğitimci, Şair
Ahmet Günbaş Yazar, Şair
Salih Özdemir Eğitimci, Şair
Oğuz Tümbaş Şair

LİSE ÖYKÜ
Hidayet Karakuş, YAzar
Düriye Ayyıldız, Eğitimci
Gönül Çatalcalı Yazar
Mavisel Yener Yazar

 

ÖZEL EGE LİSESİ
15. “GÜNAYDIN EDEBİYAT”
ÖYKÜ, ŞİİR VE MASAL YAZMA YARIŞMASI
KATILIM FORMU

RUMUZ  

 

ADI, SOYADI  

 

OKULU  

 

SINIF, NUMARA  

 

ADRES  

 

TELEFON  

 

VELİ TELEFONU  

 

OKUL TELEFONU  

 

Önemli Not: Bu form, rumuzun üzerinde yazılı olduğu bir zarfın içine konulacak ve zarf
kapatılarak dosyanın içine yerleştirilecektir.