16. Fen Araştırma Projeleri Yarışması

16. Fen Araştırma Projeleri Yarışması

ÖZEL EGE LİSESİ
16. FEN ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

AMAÇ
Gençliği temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmaya özendirmek, bilime meraklı gençlerin yolunu açmak ve onların “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetişmelerini sağlamaktır. Fen Araştırma Projeleri Yarışmasının yapılması öğrencilerimizde özgür düşünce, yaratıcılık, uygulamalı bilimsellik ve teknik becerilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

YARIŞMAYA KATILACAK OKULLAR VE SINIFLAR
Ortaokul 6, 7 ve 8. sınıfları ile liseler yarışmaya katılabilir. Ortaokul grubunda fen bilimleri, lise grubunda fizik, kimya ve biyoloji dallarında yarışma yapılacaktır. Ortaokul öğrencileri bir kategoride, lise öğrencileri ise ayrı bir kategoride değerlendirilecektir.

Yarışma Yürütme Kurulunun kararı gereğince Özel Ege Ortaokulu ve Özel Ege Lisesi öğrencileri sadece projelerini sergileyecekler, yarışmaya katılmayacaklardır.

YARIŞMA ŞEKLİ, KATILIM KOŞULLARI VE SON BAŞVURU TARİHİ
Dili Türkçe olan yarışma, eleme ve final olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Okullar, yarışmaya birden fazla projeyle katılabilir.

Projeler bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve orijinal olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler değerlendirme aşamasında elenecek olup orijinal olmayan projelerin sorumluluğu proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.

Yarışmaya bir öğrenci ancak bir projeyle katılabilir. Projeler bir ya da iki öğrenci tarafından hazırlanabilir (ödül, projeyi hazırlayan kişi sayısına bakılmaksızın proje başına verilecektir).

Yarışma başvurusu 23 Mart 2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Özel Ege Lisesi Fen Araştırma Projeleri Yarışması Yürütme Kurulu Başkanlığına www.egelisesi.k12.tr web adresinden çevrim içi olarak yapılabilir. Başvurunuzun kabul edildiği e-posta yoluyla bildirilir. Yarışmayla ilgili soru ve görüşler için fenarastirma@egelisesi.k12.tr adresine e-posta gönderilerek iletişim kurulabilir.

Başvuru sırasında istenen proje özeti 250 kelimeyi geçmeyecek uzunlukta, 11 punto ve Arial yazı karakterinde olmalıdır. Özetleri uygun olmayan projeler yarışma kataloğunda yer alamayacaktır.

Özel Ege Lisesi sergi alanını düzenleyecek ve ihtiyaç duyulan masa, pano gibi malzemeleri hazırlayacaktır. Hazırlanan proje kapsamında kullanılması gereken malzemeler önceden Yarışma Yürütme Kurulu Başkanlığına bildirilerek olumlu/olumsuz teyit alınmalıdır.

PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
a. Başvuran projeler 26-30 Mart 2018 tarihleri arasında jüri tarafından değerlendirilecek ve sergilenmeye değer bulunan projeler öğrencilere ve bağlı bulundukları okul müdürlüklerine bildirilecek; aynı zamanda Özel Ege Lisesi web
sayfasında duyurulacaktır.

b. Sergilenmeye değer bulunan projeler 13 Nisan 2018 Cuma günü 08.30-16.30 saatleri arasında öğrenciler tarafından Özel Ege Lisesinde sergilenip jüri tarafından değerlendirilecektir.

c. Jüri projenin içeriğine göre projenin bilim alanını değiştirebilir. Örneğin; kimya alanında gönderilmiş bir projenin içeriği biyoloji ağırlıklı ise proje bir biyoloji projesi olarak değerlendirilebilir.

d. Projelerin değerlendirilmesinde düşünce ve uygulamada bilimsellik, yaratıcı düşünce ve özgünlük, uygulanabilirlik, ekonomik bir yarar sağlama, açık ve anlaşır olma ve sunumu hazırlamada gösterilen özen gibi ölçütler göz önüne alınacaktır.

ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ
Yarışma sonunda ortaokul fen ve teknoloji, lise fizik, lise kimya ve lise biyoloji kategorilerinde olmak üzere her kategoride dereceye girecek olan ilk üç proje ödüllendirilecektir. Ödül olarak birincilere tam altın ve birincilik madalyası, ikincilere yarım altın ve ikincilik madalyası, üçüncülere çeyrek altın ve üçüncülük madalyası ve dereceye giren tüm öğrencilere başarı belgesi, taşınabilir bellek ve Atatürk’ün Nutuk adlı kitabı verilecektir.

Ayrıca sergiye davet edilen tüm projelerin öğrenci ve danışman öğretmenlerine teşekkür belgesi, dereceye giren projelerin danışman öğretmenlerine başarı belgesi ve okullara plaket verilecektir.

Ödül töreni 13 Nisan 2018 Cuma günü saat 17.15  – 18:30 saatleri arası Özel Ege Lisesi Yüksel Eraslan Kültür Merkezinde yapılacaktır.

6. ULAŞIM VE KONAKLAMA
Yarışmaya İzmir dışından katılarak proje sergisinde yer alma hakkı elde eden, ayrıca dereceye girerek ödül törenine katılmaya hak kazanan öğrencilerin ve her okuldan bir yöneticinin veya öğretmenin şehirler arası ulaşımı ve öğle yemeği Özel Ege Lisesi tarafından karşılanacaktır. Ulaşım, ismi kendi sektöründe bilinen bir karayolu firmasının ücreti dikkate alınarak belirlenecektir.
Konaklamayla ilgili giderler Özel Ege Lisesi tarafından karşılanmayacaktır.

 

ÖZEL EGE LİSESİ DAHİLİ TELEFON NUMARALARI
İlköğretim Okulu Müdürlüğü : 123
Lise Müdürlüğü : 124
Lise Müdür Yardımcısı Necla Atıl : 142
Ortaokul Müdür Yardımcısı P. Betül Ernas : 118
Bilim Kurulu Başkanlığı : 163
Fen Bilimleri Bölümü (Lise) : 159
Fen Bilimleri Bölümü (İlköğretim) : 173

DİĞER
Yarışma koşullarına uymadığı saptanan, bilimsel çalıntı (plagiarism) yoluyla
akademik dürüstlükten uzaklaşan okul ve öğrenciler hakkında ve burada yer almayan
hususlarda son kararı verme yetkisi Yarışma Yürütme Kuruluna ait olup alınacak
kararlara itiraz yolu kapalıdır.

ÖZEL EGE LİSESİ

119/ 1 Sokak No: 3 35050 Bornova – İzmir / TÜRKİYE
Telefon: +90.232.375 28 28 (pbx) Faks : +90.232.375 14 44
www.egelisesi.k12.tr info@egelisesi.k12.tr