14. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi

Değerli Akademisyenler, Değerli Meslek Mensupları ve Sevgili Öğrenciler,

14. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (BÜROKON) Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nun ev sahipliğinde 8-9-10 Ekim 2015 tarihlerinde Zonguldak-Çaycuma’da düzenlenecektir.

Bu yılki teması “Büro Yönetimi ve Sekreterlik Mesleğinde Yönetsel Beklentiler” olarak belirlenen Kongrede, Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanındaki eğitim, yeni gelişmeler, mesleki sorunlar ile ergonomi, etik, liderlik, iletişim gibi konular katılımcıların değerli görüş ve tecrübeleri ile ele alınacaktır. Kongre konuları arasına bu yıl ilk kez Çağrı Merkezleri ile ilgili konular da dahil edilmiştir.

Bilim Kurulu tarafından kabul edilen ve sunulan tüm bildiriler, alan indexlerinde taranan, ejovoc Electronic Journal of Vocational Colleges (Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi) BÜROKON 2015 özel sayısında yayımlanacaktır.

Kongreye bildiri özeti gönderilmeyecek olup; tam metin bildirilerin son gönderim tarihi 15 Haziran 2015‘tir.

Bu alanla ilgili akademisyenlerin, mesleği icra eden sekreter, yönetici asistanı ve yöneticilerin ve gelecekte bu mesleği icra etmeye hazırlanan öğrencilerin bir araya getirilmesini ve etkileşim içinde olmalarını amaçlayan 14. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresine katılımlarınızı arzu etmekteyiz. Katılımlarınızdan onur duyarız.

Saygılarımızla,

Yrd. Doç. Dr. Hikmet YAZICI
Kongre Dönem Başkanı

TEMA: Büro Yönetimi ve Sekreterlik Mesleğinde Yönetsel Beklentiler

KONULAR:

Sekreterlik Mesleğine Genel Bakış

Sekreterlik Mesleğinde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Branş Sekreterliği (Tıbbi Sekreterlik, Hukuk Sekreterliği vd.)

Yönetici Asistanlığı ve Yönetici Sekreterlik

Büro Yönetimi Eğitiminde Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Teknoloji

Mesleki ve Teknik Eğitimde Düzenlemeler ve Gelişmeler

Kariyer Planlaması ve Kariyer Engelleri

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Büro Yönetimi ve Sekreterliğe Yansımaları

Büro Teknolojilerinde Gelişmeler ve Modern Bürolar

Bilgi ve Belge Yönetimi

Ergonomi

Bilgi Toplumu, Küreselleşme ve Büro Yönetimi

Etkili İletişim ve Diksiyon

Liderlik

Kriz ve Stres Yönetimi

Motivasyon

Etik

Mobbing

Çağrı Merkezi Hizmetleri ve Eğitimi

Çağrı Merkezleri, Gelişimi ve Yenilikler

Müşteri İlişkilerinde Yeni Yaklaşımlar

Bülent Ecevit Üniversitesi

Çaycuma Meslek Yüksekokulu

Telefon: +90 (372) 643 66 01 – 5555-5048-5002
Faks: +90 (372) 643 66 04
E-Posta: burokon@beun.edu.tr
Web: http://cmyo.beun.edu.tr/cmyowp/
Adres: BEÜ, Çaycuma MYO Kayıkçılar Mevkii 67900
Çaycuma/ZONGULDAK

14. ULUSAL BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ
1. ULUSAL F KLAVYE YARIŞMASI-2015
YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Bu yarışma 14. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi bünyesinde, Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulunun ev sahipliğinde 7 Ekim 2015 tarihinde düzenlenecektir.

Yarışma ile bilgisayar üzerinde F Klavye yarışması yapılması, okullar arasında dostluk kavramının pekiştirilmesi, Türk Standart Klavyesi olan F Klavye kullanımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
Yarışmaya Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programlarında (Bu programlardan herhangi birinde öğretim yapılması yeterlidir.) öğretim yapan Meslek Yüksekokulları katılabilecektir.

Yarışmada F Klavye ile yazmak zorunludur. Katılımcılar dilerlerse yarışmaya kendi klavyeleri ile katılabileceklerdir.

Yarışma web sitesi üzerinden “Klavye Hızınızı Test Edin” bölümünden her yarışmacı için farklı 10 dakikalık bir çalışmanın belirlenen kurallara uygun, hızlı ve olabildiğince hatasız yazılması ile yapılır. Sistem hata sayılarını ve buna bağlı olarak düşülecek puanları kendiliğinden hesaplamaktadır.
Yarışma değerlendirmesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nca belirlenecek öğretim elemanlarından oluşan Jüri tarafından yapılacaktır. Yarışma sabah ve öğleden sonra yapılacak iki etaptan oluşacaktır. Her iki etabın ayrı ayrı değerlendirilmesinden ortaya çıkan puanların aritmetik ortalaması alınarak değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda ilk üçün belirlenmesinde eşitlik olması durumunda sadece eşit puan alanlar yarıştırılacak ve süre on dakika olacaktır. Katılım yoğunluğuna göre yarışma iki etap yerine, bir etap olarak yapılabilecektir.
Yarışma sırasında bilgisayarında hata oluşan yarışmacı, yarışmanın bitiminde aynı süreyle yeniden yarışmaya tabi tutulacaktır.

Değerlendirme meslek yüksekokulları bazında yapılacaktır. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılara katılım belgesi verilecektir. Yarışmada ilk üç dereceyi alan öğrencilere ve meslek yüksekokullarına başarı plaketi verilecektir. Ayrıca birinci olan öğrenciye bir Cumhuriyet altını, ikinci olan öğrenciye bir yarım altın, üçüncü olan öğrenciye ise bir çeyrek altın hediye edilecektir.

Yarışmaya her bir meslek yüksekokulunu temsilen 1 öğrenci katılabilecek ve öğrencilere sorumlu 1 öğretim elemanı eşlik edecektir. Yarışmacı öğrencilerin 1. maddede belirtilen programların birinde kayıtlı olması ve yarışma esnasında yanlarında Öğrenci Belgelerini bulundurmaları gerekmektedir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının katılım masrafları kendi Üniversitelerince karşılanacaktır.
Yarışma Çaycuma Meslek Yüksekokulu bilgisayar laboratuvarında; Jürinin sorumluluk, denetim ve gözetimi altında yapılacaktır.

Meslek Yüksekokulları en geç 10 Nisan 2015 tarihine kadar yarışmaya katılacaklarını yazıyla bildirmelidir.

Yrd. Doç. Dr. Hikmet YAZICI
Yarışma Koordinatörü