13. Epilepsi ve Ben Resim Yarışması

13. Epilepsi ve Ben Resim Yarışması
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından ve Genel Müdürlüğünüz koordinasyonunda “Epilepsi ve Ben” temalı resim yarışmasını düzenleyerek, epilepsi (sara) ile yaşayan çocukların kendilerini ifade etmesine olanak yaratmayı ve epilepsiden etkilenen bireyleri ve aileleri birleştirmeyi amaçlamaktayız. Yarışmaya sadece epilepsi (sara) ile yaşayan ve 6-11 yaş ile 12-16 yaş aralığında olan çocuklar katılabilmektedir.

ÖDÜLLÜ RESİM YARIŞMASI

Yarışmanın konusu ve amacı
MADDE 1: 6-11 yaş ve 12-16 yaş epilepsi (sara) ile yaşayan öğrencilerine yönelik düzenlenen, teması “Epilepsi ve Ben 2019” olan ödüllü resim yarışmasındaki amaç, epilepsi (sara) ile yaşayan çocukların ve gençlerin kendilerini ifade etmesine olanak yaratmak ve epilepsiden etkilenen bireyleri ve aileleri birleştirmektir.

Yarışmaya katılım:
MADDE 2: Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullardaki epilepsi (sara) ile yaşayan ve yaşları 6-11 ile 12-16 olan öğrenciler katılabilir.

Yarışmaya katılacak eserlerde aranan şartlar:
MADDE 3: Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Yarışmaya gönderilecek resimlerde resim tekniği serbesttir. (Sulu boya, yağlı veya kuru pastel boya, yağlı boya, karışık, vb.)
b) Resimlerin daha önce bir başka yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yer almamış olması gerekir.
c) Resmin herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve resme yapıştırılmış resimler yer alamaz.
d) Yarışmaya gönderilecek resimlerin ön yüzüne öğrenci veya okulun ilgili kişisel bilgileri yazılamaz.
e) Yarışmaya gönderilecek resimler, kağıt ya da tuvalin kısa kenarı 25 cm’den kısa olmamalıdır. Resimleri çerçevelemeyiniz.
f) Yarışmaya gönderilen resmin arka sayfasına ve paspartunun üzerine öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini içeren “Yarışma Başvuru Formu” yapıştırılır, www.epilepsiveben.net adresinden ulaşabilirler.

Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan resimler değerlendirmeye alınmaz.

Telif hakkı
MADDE 4: Derece alsın veya almasın tüm eserler (resimler) Türk Epilepsi ile Savaş
Derneğinin yürüttüğü etkinliklerde eser sahibinin izni ile kullanılabilir.

Başvuru elemeler ve eserlerin değerlendirilmesi
MADDE 5: Başvuru, eleme ve değerlendirmede aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.
a) Eserlerin gönderileceği adres,
b) Eserler önce şartnameye göre incelenir ve değerlendirilir. Şartnameye uymayan resimler elenir, şartnameye uyan ancak bilgileri eksik olan başvurular için yarışmacılara ulaşılıp eksik bilgiler tamamlanmaya çalışılır.
c) 19 Nisan 2019 tarihinde tüm eserler değerlendirme komitesi tarafından incelenerek, önce 6-11 sonra 12-16 olmak üzere her kategorinin en iyi 3 (üç) resmi belirlenecektir.

Başvuru ve değerlendirilme
MADDE 6: İli temsil edebilecek şartname esaslarına uygun eserlerin Türk Epilepsi ile Savaş Derneğine gönderilmesi için son başvuru tarihi 30 Mart 2019 olup, belirtilen tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Değerlendirme komisyonu

MADDE 7: Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu tarafından 6-11 kategorisi ve 12-16 kategorisi olarak iki şekilde eleme yapılır.
Ödüller ve ödül töreni

MADDE 8: Resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler verilecek ödüller aşağıdaki şekildedir.
6-11 Yaş Grubu;
a) Birincilik: 2500 TL
b) İkincilik: 2000 TL
c) Üçüncülük: 1500 TL 12-16 Yaş Grubu;
a) Birincilik: 2500 TL
b) İkincilik: 2000 TL
c) Üçüncülük: 1500 TL

SON KATILIM TARİHİ 30 MART 2019

Ödüller, 3 Mayıs 2019 tarihinde www.epilepsiveben.net websitesinde ve epilepsi Facebook adresinde online olarak açıklanacaktır.