11. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Ege Üniversitesi olarak, 36 yıllık geçmişi olan Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi’nin onbirincisini 12-14 Ekim 2016 tarihleri arasında Kuşadası’nda düzenlemekten büyük onur ve mutluluk duymaktayız.

Hatırlanacağı gibi, Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongrelerinin ilki Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Ege Üniversitesi tarafından 1980 yılında ortaklaşa yapılmış, sonuncusu ise Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Muğla Üniversitesi tarafından 2009 yılında gerçekleştirilmiştir.

Bilindiği üzere, artan enerji ihtiyacının karşılanmasında nükleer enerji seçeneğinden de yararlanılmasına yönelik çalışmalar neredeyse yarım asırdır ülkemizin gündemindedir. Çeşitli nedenlerle bir türlü sonuçlandırılamayan söz konusu çalışmalar son yıllarda yeniden ivme kazanmış, tedarikçi ülkelerle Hükümetler düzeyinde imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları vasıtasıyla Akkuyu ve Sinop sahalarında kurulacak iki nükleer santral projesi şeklinde somutlaşmıştır. Türkiye’nin nükleer enerjiye geçiş sürecinde şüphesiz ki nükleer teknoloji ve bu teknolojinin çeşitli uygulamalarıyla irtibatlı çalışmaların da nitelik ve nicelik açısından ciddi ölçüde artış kazanması öngörülmektedir.

Diğer taraftan, ülkemizde hızlandırıcı teknolojileri ve yüksek enerji fiziği alanlarında da son dönemde önemli gelişmeler yaşanmış, belli mesafeler alınmıştır. 1960’lı yılların başından itibaren Türk bilim insanlarının deneylere katılım ve katkı sağladığı CERN’e (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) 2015 yılında Ortak Üye olunmuştur. TAEK tarafından 11 proje kapsamında desteklenen 33 Üniversitemizde görev yapan yaklaşık 200 bilim insanımızca CERN’de deneysel yüksek enerji fiziği alanında yürütülmekte olan çalışmaların Ortak Üyelikle birlikte çeşitlilik ve zenginlik kazanması beklenmektedir. Ayrıca, ülkemizin kurucu üyesi bulunduğu SESAME (Ortadoğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi) projesinde de büyük aşama kaydedilmiştir. Söz konusu tesisin 2017 yılı ilk çeyreğinde iki demet hattıyla birlikte devreye alınması planlanmaktadır. Bu Merkezde fizik, biyoloji ve tıp, çevre bilimi, endüstriyel uygulamalar ile arkeoloji olmak üzere beş ana bilimsel programa yönelik Ar-Ge faaliyetleri yürütülecektir. SESAME’de araştırma yapacak Türk kullanıcı gruplarının şimdiden oluşturulması ve desteklenmesine yönelik olarak TAEK tarafından başlatılmış olan çalışmaların da tesisin devreye girmesiyle birlikte ivme kazanması beklenmektedir. TAEK, parçacık hızlandırıcısı teknolojisinin ülkemizde uygulanması ve geliştirilmesi bağlamında öncülük yapmaya devam etmekte, TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisi ile gerek radyoizotop ve radyofarmasötik üretimi gerekse de nükleer alanda Ar-Ge çalışmaları için ulusal bir altyapı kurmuş bulunmaktadır.

Ege Üniversitesi, Atom Enerjisi Komisyonun kurulmasından hemen sonra 1959 yılında nükleer alanda faaliyet gösterecek bir araştırma merkezi kurulması çalışmalarına başlamış ve 1983 yılında Nükleer Bilimler Enstitüsü olarak yeniden yapılandırılmıştır. Günümüzde nükleer bilimler, nükleer teknoloji ve nükleer uygulamalar ana bilim dallarında akademik faaliyetlerine devam etmektedir.

Kongremiz,temel nükleer bilimler ve nükleer tekniklerin uygulanması ile nükleer enerji ve güvenlik alanında çalışan siz bilim insanlarımızı ve uzmanlarımızı bir araya getirerek birikimlerinizin ve çalışma sonuçlarınızın paylaşılması, değerlendirilmesi, tartışılması ile ortak bilimsel çalışmaların oluşturulmasına ve yeni çalışma ufuklarının açılmasına vesile olacaktır.

Kongremizin verimli şekilde gerçekleşmesi için, sizleri davet etmekten onur duyar, katılımınızı ve değerli katkılarınızı bekleriz.

Zafer ALPER Turgay KARALI
Başkan Müdür
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu E.Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü

KONGRE KONULARI

NÜKLEER ENERJİ VE GÜVENLİK

Nükleer Enerji Üretimi

Nükleer Güvenlik

Nükleer Madde Güvenliği ve Nükleer Emniyet

Nükleer Reaktörler

Yakıt Çevrimi

TEMEL NÜKLEER BİLİMLER

Hızlandırıcılar

Nükleer Fizik

Nükleer Kimya

Plazma Fiziği

Radyobiyoloji

Yüksek Enerji Fiziği

NÜKLEER TEKNİKLERİN UYGULANMASI

Çevre ve Su Kaynakları

Eczacılık (Radyofarmasi)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Endüstri ve Malzeme Bilimleri

Işınlama Teknolojileri

Nükleer Elektronik

Nano Teknoloji

RADYASYON UGULAMALARI VE GÜVENLİK

Tıbbi Uygulamalar

Endüstriyel Uygulamalar

Güvenlik Amaçlı Uygulamalar

Radyasyon Güvenliği ve Radyoaktif Maddelerin Emniyeti

Radyasyondan Korunma

Radyasyon Dozimetrisi

Kongre Takvimi
15 Nisan 2016 : Bildiri özetlerinin son gönderilme tarihi
16 Mayıs 2016 : Kabul edilen sözlü sunum ve posterlerin duyurulması
17 Haziran 2016 : Erken kayıt son tarih
2 Eylül 2016 : Geç kayıt son tarih

Yazışma Adresi
Ege Üniversitesi,
Nükleer Bilimler Enstitüsü,
35100,
Bornova-IZMIR.
Tel : 0232 311 34 34
Fax : 0232 388 64 66,
e-posta : nbtk2016@mail.ege.edu.tr
nbtkkongre@gmail.com