11. Araştırma Yöntemleri Semineri

13 – 17 Şubat 2013, Korel Thermal Resort Clinic&SPA, Afyonkarahisar

sosyal, sağlık ve fen bilimleri alanında çalışan akademisyenler ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırma yöntemleri ve istatistiksel analizler konularındaki bilgi, deneyim ve uygulamaya dönük birikimlerini artırmak amacıyla düzenlenmektedir. Seminerler, başlangıçta turizm işletmeciliği ve yakın alanlarında akademik çalışmalar yapan lisanüstü öğrenci ve akademisyenlere yönelik olarak düzenlenmeye başlanmış iken; zaman içerisinde pazarlama, işletme yönetimi, iletişim, kamu yönetimi, sosyoloji, muhasebe-finansman, eğitim bilimleri, üretim yönetimi, sağlık ve fen bilimleri alanlarındaki lisansüstü öğrenci ve akademisyenlerin katılımı ile kapsamlı bilimsel bir etkinlik haline gelmiştir. Seminerlere 2002 yılından bugüne yaklaşık 1300 akademisyen ve yüksek isans ve doktora öğrencisi katılmıştır.

Araştırma Yöntemleri Seminerlerinin ilki 2002 yılında Alanya’da, Meryan Otel’de düzenlenmiştir. Başlangıçta seminerlerin amacı, turizm ve ilgili alanlardaki akademisyen ve lisansüstü öğrencilerin araştırma yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgi birikimlerinin ve deneyimlerinin geliştirilmesi hedeflenmiş olmasına karşılık; kısa bir süre içerisinde, önce sosyal bilimler ve daha sonra da fen ve sağlık bilimlerindeki akademisyen ve lisansüstü öğrencilerden de talep ve katılımlar olmaya başlamıştır.

Seminerlerdeki oturum sayısı başlangıçta bir ve katılımcı sayısı ise 30 civarındaki iken, gelen ısrarlı talepler üzerine oturum ve katılımcı sayıları artırılmıştır. Son yıllarda paralel olarak düzenlenen oturum sayısı 8-10, katılımcı sayısı ise 180-280 rakamları aralığına kadar çıkmıştır. Araştırma Yöntemleri Seminerlerine 2002 yılından bu yana katılanların sayısı 1300’ü aşmıştır. Bu rakam, ülkemizdeki üniversitelerde görevli akademik personel sayısının yüzde 1’ne tekabül etmektedir!..

Düzenlenen ilk seminerden bu yana, sosyal ve bilimsel fayda yaratma amacının ön planda tutulması dolayısıyla, katılım ücreti uzun yıllar 100 TL olarak uygulanmıştır. Ancak, 5’inci seminerden sonra artan giderler dolayısıyla bu rakam önce 130 TL’ye, daha sonraları 150, 175, 200 ve son olarak da bu semimerle birlikte 250 TL’ye çıkarılmak zorunda kalınmıştır. Aynı şekilde, seminerlerin düzenlendiği konaklama tesislerinin seçiminde de titiz davranılmıştır. Otel seçiminde öncelik, otellerin uyguladıkları fiyat düzeyi olmuş; ancak sunulan hizmetin kalitesi de her zaman ön planda tutulmuştur. Kişisel ilişkiler kullanılarak her seferinde piyasanın altındaki konaklama fiyatlarıyla seminerlerin düzenlenmesine gayret edilmiştir. Bu bağlamda, Meryan Otel’in Araştırma Yöntemleri Seminerlerine sunduğu olanakları, kolaylığı ve katkıyı bir kez daha vurgulamak gerekmektedir. Araştırma Yöntemleri Seminerleri ülkemizde benzeri olmayan bir sivil toplum girişimidir. On yıldır, seminer dersleri ve sunulan hizmet kalitesinden ödün verilmeden seminerler gerçekleştirilmektedir. Pek çok akademik kurum personeli Araştırma Yöntemleri Seminerlerinden edindiği bilgilerle tez çalışmasını yürütmüş, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makaleler yayımlamış, kongrelerde bildiriler sunmuş ve hatta Araştırma Yöntemleri konusunda kitap yazan katılımcılar bile olmuştur!

Öte yandan, Araştırma Yöntemleri Seminerleri pek çok bilimsel kongrede benzer seminerlerin düzenlenmesine esin kaynağı olmuş; ek olarak da, yine pek çok üniversitede araştırma yöntemlerinin gerekliliği bu seminerler vesilesi ile fark edilmiş ve ilgili akademik kurumların personeline bu yönde periyodik eğitimler verilmeye başlanmıştır.

Öyle sanıyoruz ki, Araştırma Yöntemlerleri Semineri, ortaya çıkardığı bilimsel katma değer ve çarpan katsıyısının yüksekliği; aralıksız ve sürekli gelişme gösteren katılım boyutuyla akademik inceleme konusu olmayı hak etmiş bir sivil toplum girişimidir.

11. Araştırma Yöntemleri Semineri ile ilgili her türlü yazışma aşağıda belirtilen iletişim adresleri yoluyla gerçekleştirilebilir.

Hüseyin YILDIRIM
Detay Yayıncılık
(Detay Anatolia Akademik Yayıncılık, Organizasyon, Danışmanlık, Turizm Ltd. Şti.)
Adakale Sokak, No: 14/1, Kızılay, 06420 Ankara
Tel: 0312 – 434 09 49
Faks: 0312 – 434 31 42
E-posta: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin