10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi

Değerli bilim insanları,

10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, 19-21 Ekim 2018 tarihleri arasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Türkiye) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenecektir. Kongre, daha önce 9 kez Sporda Sosyal Bilimler Kongresi biçiminde düzenlenmiştir. Bu kongreden itibaren bilimsel etkinliğin kapsamı genişletilmiş ve adı Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi olarak değiştirilmiştir.

Hatay, üç semavi dinin yan yana yaşadığı, çeşitli medeniyetlere ait kültürel izlerin somut bir biçimde görülebildiği, her kesimden insanın bir arada yaşadığı bir hoşgörü ve medeniyet şehridir. Kuran-ı Kerim’de de adı zikredilen bu kadim kent, Türkiye’nin en güzel yemeklerinin ve tatlılarının yapıldığı bir gastronomi şehri olarak da bilinmektedir. Yapılacak bu bilimsel etkinlikle sizleri bir tarih, lezzet ve bilim yolculuğuna davet ediyoruz.

10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, 12 Aralık 1916’da Hatay Reyhanlı doğumlu olan Cemil Meriç’e adanmıştır. Cemil Meriç; yazar, çevirmen ve bir düşünür olarak, başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında özgün fikirlerini dile getirmiş önemli bir Türk aydınıdır. Kendisini, “yazar ve hocayım. Başlıca işim düşünmek ve düşündüklerimi cemiyete sunmaktır.” diye tanımlayan özgün bir fikir adamına adanmış bu kongrede sizlerin de düşüncelerinizi, araştırma ve bulgularınızı paylaşmanızı temenni ediyoruz.

Kongrede sosyal bilimlere ve spor bilimlerine dair hazırlamış olduğunuz çalışmalarınızı Arapça, İngilizce veya Türkçe sunabilirsiniz.

Bu çalışmalarınız sözlü sunum (yüz yüze veya uzaktan), poster sunum, workshop, yuvarlak masa tartışması veya özel konulu çalıştay tarzında olabilir. Kongre kapsamında Uluslararası Ödüllü Karma Eğitim ve Sanat Sergisi de düzenlenecektir.

Kongrede sunulmak üzere hazırlanan bildiri özetleri hakem sürecinden geçirildikten sonra kabul veya ret edilecektir. Değerlendirmeyi kongrenin hakem ve bilim kurulları yapacaktır. Bu kurullarda çeşitli ülkelerde görev yapan ve her biri kendi alanında yetkin bilim insanları yer almaktadır. Ayrıca bildirilerinizi sisteme yüklerken sizler de hakem önerebilirsiniz.

Kongre, akademik tasnifli olarak düzenlenecektir. Doçentlik başvuru sürecinde kabul edilen bilim dallarının esas alındığı bu tasnife göre kongre katılımcılarının oturumları ve belgeleri şu temel alanlara göre düzenlenecektir:

– Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

– Eğitim Bilimleri

– Filoloji

– Güzel Sanatlar

– Hukuk

– İlahiyat

– Spor Bilimleri

Böylece kongre sürecinde benzer alanlarda çalışan bilim insanlarının bir araya gelmesi ve yeni işbirlikleri kurmaları kolaylaşmış olacaktır. Kongreye iştirak edenlerin oturumları kolayca takip edebilmesi için özet kitabı kongrenin başlangıç tarihinden önce e-kitap formatında ISBN numaralı ve editörlü olarak yayımlanacaktır.

Bildiri tam metinleri için de üç farklı seçenek mevcuttur. Birincisi tam bildiri kitabıdır (PDF). İkincisi kongreyi destekleyen uluslararası hakemli dergilerde ücretsiz makale biçimindeki yayınlardır. Üçüncüsü ise bildiri metinlerini ulusal veya uluslararası bir yayınevi tarafından hazırlanacak kitaplarda kitap bölümüne dönüştürmektir. Kitap bölümleri ücretlidir.

Tüm yayınlar, hakem süreci tamamlandıktan sonra gerçekleşecektir.

Bildiri özet metinlerinin İngilizce çevirileri muhakkak olmalıdır (150-250 kelime).

Sizleri bu onuncusu düzenlenen uluslararası etkinlikte sorunların, gelişmelerin ve değişmelerin tartışılacağı, dünyanın çeşitli ülkelerinden bir araya gelecek olan değerli bilim insanlarının oluşturacağı saygın bilimsel ortamın paydaşları olarak görmek istiyoruz.

Kongreye başvururken, lütfen sunum biçiminizi (sözlü, poster, workshop vb.) işaretlemeyi unutmayınız.

Kongrede katılımcılarına katılım sertifikası, çanta ve çeşitli hediyeler takdim edilecektir.

Organizasyon Komitesi