10. NİLÜFER LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI

1. Yarışma, en iyi beste, en iyi orkestra, en iyi solist, ve en iyi enstrüman (davulcu, basçı, gitarcı,
klavyeci, alternatif enstrüman ) dallarında yapılacaktır. Yarışma, ön eleme ve final olmak üzere iki
aşamada gerçekleştirilecektir ve ön elemeleri kazananlar finalde yarışma hakkını elde edeceklerdir.
Yarışma; Bursa ili sınırları içindeki tüm lise ve dengi okullarına açıktır.

2. Yarışma, enstrümanların standart kullanımı ile canlı performans esasına dayanmaktadır.

3. Orkestra kategorisinde yarışmaya katılabilmek için, grupta davul ve bas gitar enstrümanlarının
olması zorunludur. Bu enstrümanların olmadığı gruplar, dörtlü, üçlü ve ikili grup kategorilerine
katılabilir.

4. Yarışmaya, “En İyi Orkestra” “En İyi Dörtlü” “En İyi Üçlü” “En İyi İkili” “En İyi Solist” ve “En İyi
Beste” kategorilerinden en fazla bir okul üç kategori ile yarışmaya katılabilir. Her kategori için bir
şarkı ile katılım sağlanabilir. Aynı kategoriden birden fazla şarkı ile katılım sağlanamaz.

5. “En İyi Enstrüman” ya da “En İyi Alternatif Enstrüman” kategorileri için Orkestra, Solist, Beste,
Dörtlü, Üçlü, İkili gruplarda çalınacak şarkılar ile katılım sağlanabilir. Örneğin; orkestra
kategorisinde çalınan şarkıya eşlik eden gitarcı başvuru formunda katılmak istediği “En İyi Gitarcı”
kategorisinin ilgili kısımlarını doldurmalıdır. Bu kategoriye katılmak istemeyen gitarcı sadece
orkestra kategorisi kısmını doldurması yeterlidir.

6. Beste kategorisi için hazırlanacak parçanın (sözlü ya da enstrümantal) özgün ve daha önce hiçbir
yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Beste, okul öğrencilerinden birine ait olmak
zorundadır. Sözler için böyle bir zorunluluk yoktur. Beste kategorisinde yarışacak olan okulların,
yarışacakları şarkıların sözlerini ve ses kaydını (mp3 formatında) elden başvuru sırasında teslim
etmeleri gerekmektedir. Beste dalında teslim edilen şarkılar, teknik kurul tarafından
değerlendirilecek ve ön elemeyi aşan ekipler direkt finalde yarışacaktır.

7. Yarışmacı gruplara sahneleri sırasında standart davul seti, iki adet elektro gitar amfisi, bir adet
bas gitar amfisi, digital piyano, ses düzeni ve ışık düzeni Nilüfer Belediyesi tarafından sağlanacaktır.
Bunun dışında kalan enstrüman ve bunlara bağlı her türlü ekipman (jack, kablo, pedal vs)
öğrenciler tarafından getirilecektir. Aynı ses düzeni bütün topluluklar tarafından kullanılacaktır.

8. Topluluklarda bulunan öğrenci sayısı 12 kişiden çok olmayacaktır. Yarışmacılar, adına katıldıkları
okulun öğrencisi olmak zorundadır.

9. Topluluklar, yarışma sırasında akort adı altında sahneyi kesinlikle işgal etmeyecekler ve zaman
kaybına neden olmayacaklardır.

10. Topluluklar için sahnede kalma süresi, katıldıkları her kategori için 5 dakikadır. Süreyi aşan
yarışmacı/yarışmacılar diskalifiye olacaktır.

11. Yarışma sırasında öğretmen ve eğitimciler öğrencileriyle sahneye çıkamaz, eşitsizlik
yaratacağından dolayı kendileri ses kontrolü yapmayı talep edemezler.

12. Okullar, 13 Mayıs 2022 tarihine kadar, başvuru formlarının 1 adet kopyasını, BESTE dalında
yarışıyorlarsa bestenin önceden kaydedildiği Mp3 formatında ses kaydını, şan melodisinin
notalarını, varsa şarkının sözlerini, ORKESTRA, DÖRTLÜ, ÜÇLÜ, İKİLİ, SOLİST ve BESTE
kategorilerinde yarışılan şarkının sözlerini; okul yönetimince imzalanarak onaylanmış şartnameyi,
fotoğraflı öğrenci belgelerini ve yarışmaya katılabileceklerine dair ailelerinden alınmış veli izin
belgelerini, elden organizasyon merkezine iletilecektir. (Adres başvuru formları üzerinde
belirtilmiştir)

13. Yarışmaya katılan topluluklar fotoğraflarını, başvuru sırasında teslim edeceklerdir. Fotoğraflar
(Jpeg formatında flash bellek) gerektiğinde Belediyenin sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır.

14. Yarışmada seslendirilecek şarkı sözleri, milli iradeyi zedeleyici, müstehcen olamaz ve herhangi
bir politik içerik taşıyamaz. Tüm şarkı sözleri ve etkinlikler, Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları ve
ilkelerine uygun olacaklar ve katılımcı okulların idarelerinin kontrolü ve onayıyla yarışmada yer
alacaklardır. Bu konuda gerekli hassasiyet gösterilmediği takdirde, bu parçalar yarışma dışı
bırakılacaktır. Sahnede, önceden verdikleri bilgiler dışında başka şarkı ve içerikle korsan gösteri
yapan topluluklar yarışma dışı kalacakları gibi gelişebilecek her türlü olay karsısında tek sorumluluk
kendilerine ve dolayısıyla okullarına aittir. Organizasyon kendi bilgisi dışında gerçekleşen bu tip
olayların sorumluluğunu hiçbir şekilde paylaşmaz.

15. Salon içi taşkınlık, uygunsuz davranış ve diğer yarışmacı okulların performansını etkileyecek
çirkin tezahürat diskalifiye nedeni sayılacaktır. Bu konuyla ilgili olarak yarışmacılar ve okul
temsilcileri gerekli uyarıları yapmakla sorumludur. Okullarını desteklemeye gelen öğrencilerin
başında bulunacak, okul idaresi tarafından görevlendirilmiş iki öğretmen organizasyon tarafından
ağırlanacaktır. Bu öğretmenlerin isimlerinin 13 Mayıs 2022 saat 17.00’a kadar, yazılı olarak
organizasyona bildirilmesi gerekmektedir.

16. Yarışmaya katılan tüm okulların “Soundcheck” leri ön elemeler için 26 – 27 Mayıs 2022
tarihlerinde Uğur Mumcu Sahnesi’nde, final için de 08 Haziran 2022 tarihinde Fethiye Kültür
Merkezinde gerçekleştirilecektir. Kendilerine bildirilen gün ve saatlerde sahnede yer almayan
okullar “Soundcheck” yapamayacaktır. “Soundcheck” ses kontrolü olup, süresi kısıtlıdır; prova
anlamı taşımamaktadır. “Soundcheck” sırasında salonda o okulun görevli öğretmenleri ve
öğrencileri dışında kimse bulundurulmayacaktır.

17. Yarışmaya katılan tüm okulların ön elemeleri 28-29 Mayıs 2022 tarihinde Uğur Mumcu
Sahnesi’nde gerçekleştirilecektir. 09 Haziran 2022 tarihinde Fethiye Kültür Merkezinde finale kalan
okullar yarışacaktır.

18. Ön Elemelerin sonuçları 30 Mayıs 2022 tarihinde www.nilufer.bel.tr adresinde yayınlanacaktır.
Organizasyon merkezi, finale kalan okullarla; telefon, veya e-mail aracılığıyla irtibata geçilip,
sonuçları ilgili öğretmenlere bildirecektir.

19. Organizasyon komitesi, yarışmanın yapılacağı tarih ve saate kadar her türlü ara karar, değişiklik
ve düzenleme ile bunların katılımcılara duyurulması konusunda tam yetkili ve sorumludur.
Başvuruda bulunup yarışmaya katılacağı kesinleşmiş okullar, bu şartları peşinen kabul etmiş sayılır.

20. Yarışmanın ön eleme ve finalindeki değerlendirmeyi organizasyonun belirleyeceği,
profesyonellerden oluşan, “Seçici Kurul” yapacaktır. Seçici kurulun kararları kesindir ve
değiştirilemez, bu kural katılımcı okullar tarafından peşinen kabul edilmiştir.

21. Belediyemizce Bursa Valiliğine gönderilen izin-onay yazısı, yarışmaya katılan okul idareleri ve
görevli öğretmenleri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine sorularak takibi yapılacaktır.

22. Yarışmada güvenlik, özel güvenlik şirketleri tarafından sağlanacaktır.