1. Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Günleri Proje Yarışması 2015

1. Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Günleri(YAZGİG) kapsamında Ödüllü Proje Yarışması düzenlenecektir. Proje yarışması kayıtları 15 Şubat 2015-15 Nisan 2015 tarihleri arasında alınacaktır. Proje yarışmasına katılan katılımcıların projeleri Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme Kurulu alanında uzman akademisyenlerden oluşmaktadır. Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen 7 proje organizasyonun 2. günü olan 10 Mayıs 2015 tarihinde Proje Sunumları oturumunda sunum yapacaktır. Sunumu yapılan projeler arasından Değerlendirme Kurulunun değerlendirmesi sonucu ilk 3’e girmeye hak kazanan projelerin sahiplerine ödüller verilecektir.

Proje sunumlarına Melek Yatırımcı’lar davet edilecektir. Bu sayede sunumu yapılan projeler ile Melek Yatırımcıları ortak bir platformda buluşturarak projelerin hayata geçmesi amaçlanmaktadır.

Yarışma Bilişim Teması altında Yapay Zeka, Görüntü İşleme ve Robotik konularını içeren projelere açıktır. Yarışmaya herhangi bir bölümün “Lisans”, “Yüksek Lisans” ve “Doktora” öğrencileri katılabilir. Yarışmanın ön elemesi için gereken proje raporunun formatına aşağıdaki yeşil butona tıklayarak ulaşabilirsiniz. Proje raporlarını 15 Şubat 2015-15 Nisan 2015 tarihleri arasında “Proje Raporu_[Proje ismi]” konulu maili yazgig2015@gmail.com adresine atmanız gerekmektedir. Finale kalan projeler etkinlikten 1 hafta önce açıklanacaktır ve projelerin gönderildiği mail adresleri vasıtası ile yarışmaya başvuran kişilerle iletişime geçilecektir. Proje yarışmasına katılan katılımcılar şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılır. Proje yarışmasının şartnamesine aşağıdaki mavi butona tıklayarak ulaşabilirsiniz. Proje yarışmasında dereceye girenlere verilecek ödüller yakın zamanda buradan açıklanacaktır, bizleri takip etmeye devam ediniz.

1. YAPAY ZEKA VE GÖRÜNTÜ İŞLEME GÜNLERİ
PROJE YARIŞMASI 2015 ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ
Proje Yarışması vasıtasıyla Bilişim’in ana konularından olan Yapay Zeka, Görüntü İşleme ve Robotik konularında yapılan çalışmaların artması ve proje yarışması finaline Melek Yatırımcı’ların davet edilmesiyle sunumu yapılan projeler ile Melek Yatırımcıları ortak bir platformda buluşturarak projelerin hayata geçmesi amaçlanmaktadır.

2- KONU
Etkinliğin Teması Bilişim’dir. Bu tema altında aşağıdaki alt başlıkları kapsayan projeler kabul edilecektir.
1. Yapay Zeka
2. Görüntü İşleme
3. Robotik

3- ORGANİZASYON
Ankara Üniversitesi Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Topluluğu tarafından düzenlenmektedir.

4- KATILIM KOŞULLARI
A. Katılım Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine açıktır.
B. Proje Yarışması’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir.

5- KATILIM FORMATI
Başvurular mail yoluyla gerçekleştirilecektir. Proje Yarışması katılımcıları, www.yapayzekavegoruntuislemegunleri.com adresinde yer alan şartnameyi ve verdiği bilgilerin doğruluğunu, kabul ettikten sonra web sitesinde belirtilen rapor formatındaki projelerini yazgig2015@gmail.com adresine göndereceklerdir.

6- TAKVİM
Tarihlerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde yarışma katılımcıları ayrıca bildirilecektir. Ön eleme sonuçları www.yapayzekavegoruntuislemegunleri.com sitesinden ilan edilecektir.
Başvuru Tarihleri : 15 Şubat 2015 – 15 Nisan 2015
Proje Yarışması Final Tarihi : 10 Mayıs 2015

7- PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme Kurulu yarışmaya katılım gösteren projelerin arasından final için ön elemede 7 projeyi belirler,
Ön değerlendirmede başarı gösteren 7 proje 10 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak olan final sunumlarında 5’er dakikalık sunum yapacaktır. Sunumların sonunda Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen ilk 3 proje ödüllendirilecektir.
15 Nisan 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar tarafımıza ulaşmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Yarışması’na katılım için başvuran projelerde Değerlendirme Kurulu’nun dikkat edeceği en önemli husus tema ve alt başlıklara uygunluk olacaktır. Buna ek olarak projelerin sağlayacağı katma değer/fayda, içerdiği inovasyon, uygulanabilirliği, özgünlüğü de Proje Değerlendirme Kurulu’nun dikkate alacağı diğer kriterlerdir.

9- PROJE YARIŞMASI ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ
Proje Yarışması’nda ilk üçe giren projelerin alacağı ödüller belirlendikten sonra ŞARTNAME’ye eklenecektir.

10- YARIŞMA SEKRETARYASI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır:
e-posta: yazgig2015@gmail.com
web: www.yapayzekavegoruntuislemegunleri.com

11- DİĞER HUSUSLAR
Katılım için seçilen projelerin bütün hakları proje sahibine aittir.

Proje pazarına gönderilen eserlerin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje üzerinde hak iddia etmesi ve benzeri durumlarda her türlü sorumluluk proje sahibine aittir. Proje Yarışması’na katılan projelerin ve ticarileşmemiş olması gerekmektedir aksi taktirde proje diskalifiye edilir.

Proje Raporu Formatı

 • Yazı tipi: Times New Roman
 • Yazı Boyutu:12 pt (Başlıklar 14 pt)
 • Satır Aralığı 1.5 satır,
 • Sayfa kenarlarından bırakılacak boşluk: soldan 4 cm; sağdan, üstten ve alttan 2,5 cm olmalıdır.
 • Sayfa numaralandırması olmalıdır.
 • Hazırlanan proje raporları en az 5 en fazla 10 sayfa olmalıdır.

 

 

 • Kapak, İç Kapak
 • Projenin adı, Proje Grubunun üye isimleri
 • İçindekiler
 • Projede yer alan bölüm ve alt bölümlerin başlıkları ve sayfa numaraları
 • Kısaltma listesi
 • Projede kullanılan kısaltmaların açıklama listesi
 • Özet
 • Projenin hangi amaçla, nasıl yapıldığı, önemli ve özgün bulgularla açıklanması
 • Giriş Bölümü
 • Projenin tanıtımının yapıldığı, proje konusu ve önemi ile proje bölümlerinin içerikleri hakkında bilginin verilmesi. Son paragrafta bu projede yapılması düşünülen çalışmanın amacının belirtilmesi
 • Diğer Bölümler
 • Bu bölümde projede kullanılan her türlü deney aleti, araç, malzeme, kuram vb. İle araştırmanın yöntem bilimi bu bölümlerde anlatılır.
 • Sonuç ve Öneriler
 • Projenin konusu dahilinde varılan sonuçlar ve yorumların belirtilmesi. Projenin geliştirilmesi için ileride yapılacak araştırmalara yönelik önerilerde bulunması
 • Kaynaklar
 • Projede kullanılan kaynaklar belirtilir.
 • Ekler
 • Projede kullanılan hesaplamalar, çizelgeler ve şekiller metin içerisinde akışı bölecek kadar uzun (üst üste iki sayfadan fazla ise) ise bu bölümde yer verilmesi. Ekleri bölümü kendi içinde harfler kullanılarak bölünebilir (Ek-A, Ek-B gibi)