1. Uluslararası Öğretim ve Öğretmen Eğitimi Kongresi

1. Uluslararası Öğretim ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, dünyanın her yerinden öncü kurumlar ve üniversitelerden çok sayıda katılımcı ile çevrimiçi olarak düzenlenecektir.

Konferans, özel ve disiplinler arası alanların tüm yönleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmak ve deneyimleri ve araştırma sonuçlarını paylaşmak için tüm özel konularla ilgili akademileri, araştırmacıları ve akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu etkinlik, katılımcılara fikirlerini paylaşma ve araştırmalarını dünya çapındaki bir topluluğa sunma fırsatı sağlar.

COVID-19 salgını, birçok etkinlikte olduğu gibi günlük yaşamlarımızda giderek daha sıkı bir etki kazandığından, konferansımızı çevrimiçi bir toplantı olarak düzenlenecektir. Tüm sunumlar sanal sunular olacaktır.

Eğitim bilimlerinin her dalından bilim insanlarını ve araştırmacıları kaliteli bildirilerini göndererek etkinliğimize katkıda bulunmaya davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Konferansa katılan herkese katılım sertifikası verilecektir.

Özet, sunum ve tam metinlerin dili İngilizce veya Türkçe olabilir.

Sunum yapanların 15 dakika sunum süresi ve 10 dakika Soru-Cevap süresi olacaktır.

Kongremiz doçentlik kriterlerini karşılamaktadır.

Kapsam
EĞİTİM

Sanat eğitimi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
İki Dilli / Çok Dilli Eğitim
Biyoloji Eğitimi
Kimya Eğitimi
Bilgisayarlar ve Eğitim
Danışmanlık ve Rehberlik
Covid-19 ve Eğitim
Müfredat ve Öğretim
Eğitim Tarihi
Eğitim Yönetimi
Eğitim Felsefesi
Eğitimsel psikoloji
Eğitim Teknolojileri
Uzaktan Eğitim
Etik ve Din Eğitimi
İlk Dil Eğitimi
Yabancı Dil Eğitimi
Coğrafya Eğitimi
Küresel eğitim
Tarih Eğitimi
Anaokulu Öğretimi
Dil Eğitimi
Öğrenme ve Öğretme
Hayatboyu Öğrenme
Matematik Eğitimi
Ahlaki Eğitim
Müzik eğitimi
Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim
Program Değerlendirme
Bilim eğitimi
Sosyal Bilimler Eğitimi
Özel Eğitim
Spor ve Beden Eğitimi
Öğretmen eğitimi
Genç Öğrencilere İngilizce Öğretimi
İkinci / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Yüzyıl Becerileri

DİL

Karşılaştırmalı Dilbilim
Hesaplamalı dilbilimleri
Derlem Dilbilim
Diyalektoloji
Dijital diller
Etimoloji
Tarihsel Dilbilim
Dil edinimi
Dil ve Beyin
Dil ve Edebiyat
Dil ve Felsefe
Dil değerlendirme
Dil Gelişimi
Dil Bozuklukları
Dil Testi
Edebiyat
Nörolinguistik
Fonetik ve Fonoloji
Psikodilbilim
Anlambilim
İşaret dilleri

SLA
Sosyodilbilim
Metin ve Söylem Analizi
Teorik Dilbilim
Çeviri Çalışmaları
Dünya dilleri

icotte2021.org