1.ULUSLARARASI AKTİF YAŞLANMA VE KUŞAKLAR ARASI DAYANIŞMA KONGRESİ

Aktif Yaşlanma
Aktif Yaşlanma

1.ULUSLARARASI AKTİF YAŞLANMA VE KUŞAKLAR ARASI DAYANIŞMA KONGRESİ

Değerli bilim insanları; Kongremizin birincisinde buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ulusal ve Uluslararası düzeyde katılımların olması alanında uzman bilim insanlarının tartışma ve görüş alışverişi yaparak alana katkı sağlayacak bilimsel eserlerin literatüre kazandırılması konusunda gösterilen ilgi, alaka ve özveriye yürekten teşekkür ederiz. Birincisi düzenlenen kongremizde sözel ve poster olarak sunulan bildiriler aşağıdaki alan dergilerimizin yayın ve kabul şartlarına göre düzenlenerek ilgili dergilerin web sitelerine yüklenmesi durumunda yine ilgili dergi editörlerinin değerlendirmesi ve hakem sürecine tamamlayarak yayınlanma hakkını sağlayan çalışmalar ilgili dergiler de yayınlanacaktır. Çalışmaların yayınlanması konusundaki tek taraflı yetki ilgili dergilerin editörleri ve yöneticileridir. Kongremizde sunulan bildirilerin bu dergilerde yayınlanmasına yönelik kesin bir durum söz konusu değildir. Yayınlanmaya uygun ve hakem sürecini tamamlayan çalışmalar yayınlanma hakkına sahip olacaktır. Şimdiden göstermiş olduğunuz anlayışa teşekkür ederiz.

DAVET
İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneğinin organize edip düzenlediği kongremizin ilk buluşmasında birçok farklı alan ve disiplinden bilim insanlarının bir araya gelmesine katkı sağlayacak olmanın mutluğunu yaşamaktayız. Dünya var olduğundan bu yana insan ve evrene yönelik çok farklı alanlarda bilimsel ve teknik anlamda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Geçmişten günümüze yaşanan ve yaşanacak olan olaylara ilişkin çok farklı yaklaşımlar gerçekleştirildiğini görmekte ve izlemekteyiz. Bu nedenle geçmişten geleceğe aktarılan değerleri yaşatmak, bu değerlerden faydalanılarak geleceğe yönelik yatırımlar başta olmak üzere her konuda fayda sağlamak asıl amacımız olmuştur. Kongremizde aktif yaşlanmaya ilişkin halk sağlığı başta olmak üzere diğer farklı disiplin ve alanlardan çalışmalara yer vermeyi amaçladık. Bu buluşmamızda ele alacağımız temel konu yaşlılık ve aktif yaşlanma sürecinde yaşanan olumlu ve olumsuz yönleri bilimsel anlamda ele almak, tartışmak ve önerilerde bulunarak çözüm stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Aktif yaşlanma sürecinde bireylerin sosyo-kültürel yaşantısı başta olmak üzere, beslenme, sağlık, kültürel, psikolojik, fiziksel ve sportif aktiviteler, psikolojik uygulamalar, hukuk, yerel yönetim uygulamaları, yaşlılara yönelik sağlık kurumları yönetimi ve uygulamaları, hasta bakımı, ilaç kullanımı, hijyen, kamu uygulamaları, iletişim, kişisel performans, grup çalışmaları, sanatsal etkinlikler ve faaliyetler, sağlık turizmi ve termal uygulamalar, ağız ve diş sağlığı, ortopedik ve fiziksel sorunlar, aile içi ilişkiler, kişiler arası ilişkiler, kuşaklararası uyum ve uluslararası sağlık politikalarına kongremizde yer verilecektir. Kongremiz süresince yaşlılara yönelik her türlü sağlık sorunları, sosyal sorunlar, barınma, bakım ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların giderilmesi, kamu ve özel sektör eliyle sunulan hizmetler ve bu hizmetlere yönelik uygulamalara ilişkin çalışmalara yer vermeye imkan ve olanak sağlanacaktır. Kongremizin tüm alan çalışanları başta olmak üzere katılım sağlayan bütün disiplin dallarına, izleyenlerine, takipçilerine ve tüm bilim dünyasına faydalı olmasını yürekten temenni ediyoruz.

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN – Prof. Dr. Asiye AKYOL

Kongre Başkanları

KONULAR
Aktif Yaşlanmanın Hukuksal Yönü
Aktif Yaşlanma ve Sosyal Sorumluluk
Beslenme ve Aktif Yaşlanma
Ekonomik Belirleyiciler ve Aktif Yaşlanma
Fiziksel Aktivite ve Aktif Yaşlanma
Kuşaklararası Dayanışma
Kültür Ve Aktif Yaşlanma
Ruh Sağlığı ve Aktif Yaşlanma
Sosyal Çevre ve Aktif Yaşlanma
Sağlık Hizmetleri ve Aktif Yaşlanma
Sosyal Hizmetler ve Aktif Yaşlanma
Yaşlı Dostu Şehirler ve Aktif Yaşlanma

KONGRE TARİHİ

23-24 KASIM 2018

Kayıt Başlangıç Tarihi

30.05.2017

Bildiri Özeti Gönderim Başlangıç Tarihi

30.05.2017

Bildiri Özeti Gönderimi Bitiş Tarihi

01.11.2018

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Son İlan Tarihi

02.11.2018

(Kabul edilen bildiriler sistemde “SIRADA” ibaresiyle görülmektedir)

Kayıt ve Ödeme Bitiş Tarihi

02.11.2018

Kongre Tarihi

23.11.2018 – 24.11.2018

Kongre Dili

Türkçe ve İngilizce