1. ULUSAL KINALI HASAN KISA FİLM YARIŞMASI

“1. ULUSAL KINALI HASAN KISA FİLM YARIŞMASI”
1. ULUSAL KINALI HASAN KISA FİLM YARIŞMA PROJESİ

GENEL HEDEF: Sanatsal Yaratıcılığı ve Üretimi Geliştirmek
HEDEF KİTLE: Türkiye’nin 81 ili ve KKTC’de yaşayan amatör ve profesyonel tüm yarışmacılar.
KONUSU: Yarışmanın konusu “Emniyet Kemeri” olacaktır.
TÜRÜ: Kısa Film
PROJENİN AMAÇLARI: Türk Telekom Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda gençlerin yaratıcı, araştırmacı, esnek, entelektüel merak sahibi, yenilikçi ve ekip çalışması yapabilecek niteliklerde yetiştirilmeleri için; yapılandırıcı bir anlayışla yeniden geliştirilen “Öğretim Programları”na paralel olarak gençlere;
Kısa film yapımını özendirmek,
Kendini geliştirmesine katkıda bulunmak,
Sinema sektörünü tanımalarını ve ilişkilerini artırmalarını sağlamak,
Estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek,
Kültürel değerlerine ve çevreye karşı duyarlı birer birey olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,
Sanat aracılığı ile istenmeyen davranışlardan uzaklaştırmak,
Ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımların sağlanması amaçlanmıştır.

PROJENİN SONUÇLARI:

Ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etmeleri için kısa filmlerin çekilmesi,
Emniyet kemeri kullanma konusunda farkındalık oluşturmak
Üretilen filmlerin gelecek kuşaklara aktarılması için ödüllendirilmesi.

PROJENİN FAALİYETLERİ:

Sorgun Kaymakamlığı ve Sorgun Belediyesi işbirliği ile Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Telekom Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Emniyet Kemeri konulu “1. Ulusal Kınalı Hasan Kısa Film Yarışması” nın organize edilmesi ve duyurulması
Kısa filmlerin çekilmesi,
Kısa filmlerin Türk Telekom Anadolu Lisesi Müdürlüğü’ne teslim edilmesi veya kargo ile gönderilmesi,
Yarışmaya katılan kısa filmlerin Seçiciler Kurulu(Jüri) tarafından değerlendirilerek derecelendirmenin yapılması,
Ödül alan eserlerin Seçiciler Kurulu(Jüri) tarafından değerlendirilmesi ve Ödül Töreni düzenlenmesi.

ZAMANI: Etkinliğin başlangıcı-bitişi: Şubat 2014 – Haziran 2014

KATILIM KOŞULLARI:

Sorgun Kaymakamlığı ve Sorgun Belediyesi işbirliği ile Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Telekom Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen “1. Ulusal Kınalı Hasan Kısa Film Yarışması” amatör ve profesyonel bütün yarışmacılara açıktır. Ödüle değer filmler 1 OCAK 2013 tarihinden sonra çekilmiş olmalıdır.
1. Yarışmaya gönderilen kısa filmler; Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifadesini bulan Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerine uygun olmalıdır.
2. Kısa Film, en fazla 10 dakika olmalıdır. Kısa Film konusu “Emniyet Kemeri” dir. Orijinal bir senaryoya dayanmalıdır. Video, animasyon ve/veya başka serbest bir teknik kullanılarak hazırlanmalıdır. Grafik ve animasyon kullanılabilir.
3. Yaratıcılığı ve öykü anlatımını zorlayan, insanlar ve tutkularının büyük bir beceri ile anlatıldığı filmler ve aynı zamanda daha kavramsal düşünceler, izleyicileri bir miktar zorlayacak ve onları çekecek fikirler olmalıdır. Kısa filmin amacı, gençlerle bütünleşerek onları şaşırtmaları ve heyecanlanmalarını sağlamaktır.
4. Yapılması Gerekenler: Yarışmaya katılacak olan yapımlar 4 kopya halinde hazırlanmalı ve DVD formatında ve Onaylı Başvuru Formu ile birlikte gönderilmelidir. Yarışma Seçiciler Kurulu’na sunulmak üzere gönderilen eserlerin üzerindeki etiketlerde a) Filmin Adı, b) Süresi, c)Yönetmen, Yapımcı, Senarist ve Kameraman isimleri, d) Okulun Adı, e)İl ve İlçe Adı’nın belirtilmesi gerekmektedir.
5. Yarışmaya katılan filmlerin ticarî olmayan her türlü gösterimde kullanım hakkı Sorgun Kaymakamlığı’na aittir. Yarışma sonucunda çeşitli ödüller verilecektir.
6. Yarışmaya katılan filmler, 5 kişilik bir Ön Jüri tarafından değerlendirilerek profesyonellerden oluşturulacak Yarışma Seçiciler Kurulu(Jüri)’ye sunulacaktır. Nihaî değerlendirme Yarışma Seçiciler Kurulu(Jüri) tarafından yapılacaktır.
7. Yarışmacılar yarışma katılım formlarını eksiksiz doldurmalıdır.
8. Tüm başvurulara yönetmenin özgeçmişi, 2 adet fotoğrafı ve kimlik fotokopisi eklenmelidir. Ayrıca her film için ilgili Başvuru Formu(4 adet) eserle birlikte gönderilmelidir.
9. Yarışmaya gönderilen tüm çalışmaların Türk örf ve adetlerine uygun bulunması zorunludur.
10. Yarışmaya gönderilen çalışmalar iade edilmez.
11. Yarışmaya başvuru için son tarih, 9 Mayıs 2014 Cuma akşamı saat: 17.00’ye kadardır. Eserler aşağıda belirtilen adrese gönderilecektir.
12. Yarışma Uygulama Esaslarına ve Katılım Koşullarına uymayan filmler yarışma dışı kalacaktır.

Yarışma İletişim Tel: 0 354 415 71 12
Ömer Faruk ÜNALAN 0 505 241 08 02
E-mail:
Adres: Türk Telekom Anadolu Lisesi Sorgun/ YOZGAT

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ:
Senaryo 30 Puan
Kamera Kullanımı 30 Puan
Kurgu 10 Puan
Ses 10 Puan
Işık 10 Puan
Özgün Müzik 10 Puan

SON BAŞVURU TARİHİ: 9 MAYIS 2014

ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:
1. 1000 TL
2. 750 TL
3. 500 TL

ÖDÜL TÖRENİ: Haziran 2014 – YOZGAT

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER:

TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ SORGUN/ YOZGAT

“1. ULUSAL KINALI HASAN KISA FİLM YARIŞMASI”

BAŞVURU FORMU

 

FİLMİN ADI:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

YÖNETMENİN ADI SOYADI : ……………………………………………………………………………………………………………………..

TEL: ……………………………………….. E-POSTA:………………………………………………………………………………………..

ADRES: …………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

İL / İLÇE ADI:…………………………………………/……………………………………………………………….

FİLMİN SÜRESİ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

SENARİST: …………………………………..KAMERAMAN:……………………………………………………………………………………

MÜZİK:………………………………………………………OYUNCULAR:……………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FİLM HAKKINDA(KISA BİLGİ) : ……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

NOT: Yönetmenin Özgeçmişi ve 2 adet fotoğrafı Başvuru Formu’na eklenecektir.

Filmde emeği geçen(jenerikte yazılan) kişilerin adları ekte gönderilmelidir.

 

Başvuruda bulunanlar,  “1. ULUSAL KINALI HASAN KISA FİLM YARIŞMASI”nın tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

Katıldığım eserin yasal olarak belirtilmemiş özelliklerinden doğacak hukuki sorumluluklarını kabul ediyorum.

 

 

 

Başvuranın(Yönetmen)  Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

 

Yarışma İletişim Tel: 0 354 415 71 12
Ömer Faruk ÜNALAN 0 505 241 08 02
E-mail:kinalihasankisafilm@gmail.com
Adres: Türk Telekom Anadolu Lisesi Sorgun/ YOZGAT