1. Ulusal “Geleceğin Mühendisleri Yarışıyor” Yarışması

1. Ulusal “Geleceğin Mühendisleri Yarışıyor” Yarışması

Yarışmanın amacı öğrencilere buluş yapacakları bir ortam sunarak onların bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek ve yenilikçi bir bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır. Yarışma ile öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematikle ilgili temel bilgi düzeylerini artırarak; günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözmelerini kolaylaştırmak ve öğrencilere yaratıcı çözüm önerileri üretebilme alışkanlığı kazandırmak hedeflenmektedir.
Yarışmada öğrencilere detaylı bir problem verilecektir. Öğrenciler problemi çözmek için belli kurallar ve koşulları yerine getiren bir cihaz/düzenek tasarlayacak ve geliştireceklerdir. Yarışmanın teması “Engeli Aş Hedefe Ulaş” olarak belirlenmiştir.

ŞARTNAME

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI
1. ULUSAL “GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ YARIŞIYOR 2016” YARIŞMASI
Hepimiz son yıllarda bilim ve teknolojideki hızlı değişim ve gelişime tanık oluyoruz.
Teknoloji tarihi; büyük küçük binlerce buluş ve bu buluşları yapan bilim insanları,
mühendisler ve mucitlerle doludur. Buluşların çoğu problemleri çözmek ve yaşamımızı daha
kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu nedenle buluşların başarılı olabilmesi için bir soruna
çözüm olması, uygulanabilir olması ve kolayca erişilebilir olması istenen özellikler
arasındadır.

Buluş yapmak sadece yeni bir fikirle ortaya çıkmak değildir. İnsanların aklına her gün yeni
fikirler gelebilir. Dünya tarihi hayata geçirilemeyen sayısız fikirlerle doludur. Bu nedenle
önemli olan yeni ve farklı fikirleri uygulanabilir hale getirmektir. Buluş, sadece ortaya bir fikir
atmak değil, bu fikirle yeni bir ürün geliştirmek ve onu insanların hizmetine sunmaktır.

Öğrencilerin fen, mühendislik ve matematik alanlarındaki bilgi ve becerileri kazanmaları
ne kadar uygulama yaptıklarına bağlıdır. Bilimsel bilgiyi sadece ezberleyen öğrencilerin buluş
yapma becerilerinin gelişmeyeceği açıktır. Öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri
kazanmaları için bu becerilerini ortaya koyabilecekleri ortamlarda bulunmaları ve onları
düşündüren problemlerle karşılaşmaları gerekir. Öğrenciler problemlerin çözümüne yönelik
fikirlerini rahatça ortaya koyabilmeli, arkadaşlarının görüşlerini ve eleştirilerini almalı, bir
bilim insanı ve bir mühendis gibi çalışarak problemi çözmelidir.

“Geleceğin Mühendisleri Yarışıyor” yarışması öğrencileri buluş yapmaya çağıran ve
öğrencileri gelecekte insanlık tarihinde yer alacak buluşlar yapmasını sağlayacak beceriler
kazandırmayı hedefleyen bir etkinliktir. Bu yarışma sayesinde öğrenciler bilimsel düşünme
becerilerini geliştirirken, takım çalışması yaparak problem çözer ve yaratıcı düşünme
becerilerini de geliştirirler.

“Geleceğin Mühendisleri Yarışıyor” yarışmasında öğrencilere oldukça detaylı bir problem
verilir. Öğrenciler problemi çözmek için belli kurallar ve koşulları yerine getiren bir
cihaz/düzenek tasarlar ve geliştirirler. Yarışmanın teması “Engeli Aş Hedefe Ulaş” olarak
belirlenmiştir.

AMAÇ
Yarışmanın amacı öğrencilere buluş yapacakları bir ortam sunarak onların üst düzey
düşünme becerilerini geliştirmek ve yenilikçi bir bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır. Bu
sayede öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematikle ilgili temel bilgi düzeyleri
artacak; günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözmeleri kolaylaşacak ve yaratıcı çözüm
önerileri üretebileceklerdir. Ayrıca öğrencilerin bilim, teknoloji ve mühendisliğe karşı olumlu
tutumlar geliştirmeleri de bu yarışmanın amaçları arasındadır.


YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışma, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda tüm 5,
6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine açıktır.
2. Yarışma 09 Nisan 2016 Cumartesi günü ODTÜ GV Özel Ortaokulunda yapılacak ve
saat 14.00 – 14.30 yapılacak ödül töreni ile son bulacaktır.
3. Yarışmacıların 09 Nisan 2016 Cumartesi günü en geç saat 09.00’da yarışma yerinde
bulunması gerekmektedir.
4. Yarışmacılar yarışma yerine kendi imkânları ile geleceklerdir. Yarışmacılar cihazlarını
kendileri getirecektir. Cihazların önceden gönderilmesi söz konusu değildir.
5. Yarışmacılar talep edilmesi durumunda öğrenci olduklarını belgelemek
durumundadırlar.
6. Yarışmaya her okul tek bir öğrenci ya da tek bir ekiple katılabilir. Ekipteki öğrenci
sayısı üç kişiden fazla olamaz. Bir ekipte en fazla iki danışman öğretmen olabilir.
7. Yarışmayla ilgili bilgiler http://www.ogvo.com.tr/ web sitesinde bulunacaktır. Bu
sitede yayımlanacak olan çevrimiçi başvuru formu zamanında ve eksiksiz olarak
doldurulmalıdır.
8. Yarışmaya getirilen cihaz özgün ve ekip tarafından tasarlanmış olmalıdır. Yarışma
sırasında ekip temsilcisi geliştirdikleri cihazın çalışmasına ilişkin kısa bir sunum
yapmalıdır.
9. Organizasyon komitesi yarışmaya getirilen cihazlara ait görselleri ve dokümanları tüm
iletişim ortamlarında ve sosyal paylaşım ağlarında yayınlama hakkına sahip olacaktır.
10. Yarışmaya katılan öğrenciler/danışman öğretmenler yarışma şartnamesini okuyup
anlayarak katılım koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.
11. Takımlar başvurularını çevrimiçi kayıt sürecinin son günü olan 11 Mart 2016 tarihi
saat 23.59’a kadar yukarıdaki web sitesi üzerinden yapmak zorundadır.
12. Yarışmada en yüksek puanı alan yarışmacı/ekip birinci olacaktır.
13. Birincilik dışında “En Sıra Dışı Tasarım” ve “En Artistik Tasarım” ödülleri de
verilecektir. Bu ödülleri kazanan yarışmacıları jüri belirleyecektir.
14. Tüm ekipler ve danışman öğretmenler yarışma güvenliği ile ilgili olarak alınan
tedbirlere ve koşullara uymayı peşinen kabul ederler.

ÖDÜLLER
1. lik ödülü: Bir adet dizüstü bilgisayar
2. lik ödülü: Bir adet tablet
3. lük ödülü: Bir adet harici bellek
“En Sıradışı Tasarım” ve “En Artistik Tasarım Ödülü” alan yarışmacıya/ekibe plaket, tüm
yarışmacılara katılım belgesi verilecektir.

ORGANİZASYON KOMİTESİ:
Meliha BİLGE-ODTÜ GV Ortaokulu Müdürü
Mehmet BİLGİÇ-ODTÜ GV Okulları Fen Bilimleri Koordinatörü
Dr. Pınar ATAY-ODTÜ GV Ortaokulu Fen Bilimleri Zümre Başkanı
Cihan AHISKALI-ODTÜ GV Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni
Murat KAYA- ODTÜ GV Ortaokulu Teknoloji Tasarım Öğretmeni
Murat GÜRSOY-ODTÜ GV Ortaokulu Beden Eğitimi Zümre Sorumlusu


ÖNEMLİ TARİHLER

Başvuru Başlangıç Tarihi: 22 Şubat 2016
Başvuru için Son Tarih: 11 Mart 2016 (23:59’a kadar)
Yarışma Tarihi: 09 Nisan 2016

EK-A: Yarışmanın Amacı ve Kurallar

Amaç: Öyle bir cihaz yapın ki bir tenis topunu 2m yüksekliğindeki engelden aşırıp yere
çizilmiş 40 cm çaplı bir dairesel hedefin içine atabilsin.
Dairesel hedef ile cihaz arasındaki uzaklık (Atış Uzaklığı=L) 4-8m arasında olabilecek ve “atış
uzaklığı” yarışma günü kurayla belirlenecektir. Dairesel hedef ile cihaz arasına yüksekliği 2m
olan bir engel konulacaktır. Dairesel hedefin içine veya yakınına düşen atışlara puan
verilecektir. Yarışmacılar ilk atışlarını yaptıktan sonra 2. veya 3. atışları da yapabilirler. Ancak
tüm atışların 1.5 dakika içinde tamamlanması gerekmektedir. İki veya üç atış yapıldığında,
puanı en yüksek olan atış o yarışmacının puanı olarak kaydedilecektir. Yarışma sonunda en
yüksek puanı elde eden yarışmacı yarışmayı kazanacaktır.

Yarışma Kuralları
1) CİHAZ
a) Cihaz, bir tenis topunu 4-8m arasındaki uzaklıklara fırlatabilecek, savurabilecek veya
şutlayabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Tenis topu hedefe giderken 2m yüksekliğindeki
bir engeli de aşmalıdır.
b) Birden fazla atış yapılacaksa cihazı yeniden kurmak kurallara uygundur. Cihazın hiza
ve ayarı atışlar arasında değiştirilebilir.
c) Yarışmada Uluslararası Tenis Federasyonunca belirlenen ölçülerdeki tenis topları
kullanılacaktır. Bu topların çapları 6.54cm – 6.85cm ve kütleleri 56.0g -59.4g
arasındadır. Yarışma sırasında yarışmacılar kendi toplarını değil organizasyon
komitesinin vereceği topları kullanacaklardır.
d) Cihaz, boyutları 1.5m x 1.5m olan Atış Alanı’nın içine sığabilecek büyüklükte olmalıdır.
Cihazın hiçbir parçası bu alanın dışına taşmamalıdır. “Atış alanı”nın bir kenarı “ön atış
çizgisi” olacaktır. Yarışma günü kurayla belirlenecek olan “atış uzaklığı”, “ön atış
çizgisi”nden ölçülecektir. (Aşağıdaki çizime bakınız).

e) Cihaz vuruş yapılmadan önce, yapılırken ve yapıldıktan sonra “ön atış çizgisi”nin
arkasında kalabilmelidir.
f) Güvenli enerji kaynakları kullanılmalıdır. Güvensiz enerji kaynaklarına örnek olarak
kimyasal patlayıcılar, kostik gazlar, roket motorları sayılabilir. Yüksek basınçlı gaz
sistemleri ve güvenliği kesin olmayan enerji kullanılacağında mutlaka önceden onay
alınız.
g) Tek bir eylemle (bir ipin kesilmesi, düğmeye basılması, pimin çekilmesi gibi)
başlatılabilmelidir. Başlatan kişinin sisteme enerji aktarması yasaktır. Tüm
depolanabilir enerji sistemleri yarışma başlamadan doldurulmuş olmalıdır.
h) Yapımında zehirli, kişiye ve çevreye zararlı malzeme kullanılamaz.
i) Yarışma sırasında cihazın görünen bir yerine kayıt numarası iliştirilecektir.
j) Kelepçe, yapıştırıcı bant veya cihazı yere sabitlemeye yönelik herhangi bir araç
kullanılmamalıdır. Cihazı bulunduğu yere sabitlemek için sadece ekstra ağırlık
kullanılabilir. Atış sırasında yarışmacının/yarışmacıların cihazı tutmaları yasaktır.
k) Bulunduğu yerdeki eğim ve pürüze adapte olabilmelidir.

2) DAİRESEL HEDEF
a) Hedef olarak belirlenen daire 40cm çapında olacaktır.
b) Bu dairenin dışında çapları 60cm ve 80cm olan iki daire daha bulunacaktır.

3) ENGEL
Engel 2m yüksekliğinde ve 2m genişliğinde olacaktır. Engel, “atış uzaklığı”nın tam ortasına
yerleştirilecektir.

4) YARIŞMA BÖLGESİ
Yarışma Bölgesi, cihazların yarıştırılmasına elverişli düz bir zemine sahiptir. Yüzey
genellikle düzgündür ama bazı pürüz ve düzensizliklerin olması mümkündür.
Cihaz Yarışma Bölgesindeki “atış alanı” içinde istenen yere kurulabilir. (Ancak, cihazın
hiçbir parçası “atış alanı”nı belirleyen çizgilerin dışına çıkamaz). “Ön atış çizgisi” ile
dairesel hedefin merkezi arasındaki uzaklık kura ile belirlenen uzaklık olacaktır.

5) PUANLAR
a) 40cm çaplı dairenin içine giren top için 50 puan verilir.
b) 40cm çaplı dairenin dışında ancak 60cm çaplı dairenin içine giren top için 30 puan verilir.
c) 60cm çaplı dairenin dışında ancak 80cm çaplı dairenin içine giren top için 20 puan verilir.
d) Top, daireleri ayıran çizgi üzerine düşerse içteki dairenin puanı verilir.

6) YARIŞMANIN YAPILIŞI
a) Yarışmadan önce cihazlara bir kayıt numarası verilecektir. Kayıt numarası verildikten
sonra yarışma başlayıncaya kadar cihazlarda ayar ve/veya değişiklik yapılması yasaktır. Bu
nedenle kayıt numarası verildikten sonra yarışmacılar cihazlarını görevlilere bırakıp
kendilerine ayrılan yerlere geçeceklerdir.
b) “Atış uzaklığı”nı belirlemek için yarışmanın başında kura çekilecektir. Çekilen kura
sonucuna göre hedef ve engel Yarışma Bölgesine yerleştirilecektir. (Tüm takımlar kura ile
berlirlenen aynı uzaklığa atış yapacaklardır.)
c) Yarışmacılar, kayıt sırasında cihazlara verilen numaralara göre Yarışma Bölgesine davet
edilecektir. Yarışma Bölgesine davet edilen yarışmacılar kendilerini tanıtıp cihazın çalışma
prensibini anlatan kısa bir sunum yapacaktır. (Bu aşamada da yarışmacıların cihazlarında
ayar/değişiklik yapması yasaktır).
d) “Atış alanı”nda üç top bulunacaktır. Topu cihaza yerleştirmekten yarışmacılar sorumlu
olacaktır.
e) Yarışmada bir başhakem, iki sayı hakemi ve bir süre hakemi görev alacaktır. Başhakem
yarışmacılara, sayı hakemlerine ve süre hakemine hazır olup olmadıklarını soracak. “Evet”
cevabı alındıktan sonra başhakem “3 – 2 – 1 – başla” komutu verecektir ve süre hakemi
1.5 dakikalık süreyi başlatacaktır.
f) Başla komutuyla birlikte yarışmacılar cihazlarını “atış alanı”nda istedikleri yere
yerleştirecekler ve cihazlarını atış yapmaya hazır hale getireceklerdir.
g) Yarışmacı cihazı çalıştıracak ve ilk atışını yapacaktır. Bu atıştan sonra yarışmacı eğer
isterse 2. ve/veya 3. atışları yapabilir. Bu durumda yarışmacı cihazının yerini ve ayarlarını
değiştirebilir. Yarışmacı tüm atışlarını tamamladığında cihazını alarak Yarışma Bölgesini
terk eder.
h) Top havadayken süre biterse o atış geçerli sayılacaktır.
i) İki sayı hakemi topun düştüğü yeri gözleyecek ve işaretleyecektir. Yarışmacı atışını
tamamladığında veya 1.5 dakika sona erdiğinde hakemler yarışmacının en yüksek puanını
anons edecek, masa hakemi bu puanı kaydedecektir.
j) En yüksek puanı alan yarışmacıların sayısı birden fazla olursa, kurayla yeni bir “atış
uzaklığı” belirlenecek ve bu yarışmacılar kendi aralarında yeniden yarışacaklardır. Bu
atışlar sonunda da eşitlik bozulmazsa, yarışmayı düzenleyen organizasyon komitesi
Yarışma Bölgesi’nin zorluk derecesini artıracak ve eşitlik bozulana kadar yarışma devam
edecektir.

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI
GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ YARIŞIYOR 2016
BAŞVURU FORMU