1. Ulusal Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu

Sempozyum
Sempozyum

1. Ulusal Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu

19-20 Ekim 2017, Antalya

Bildiri Çağrısı

Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte, çoklu kaynaklardan üretilen veri miktarı devasa boyutlara ulaşmış, bu veriyi işlemek için gerekli sistemlerin kaynak ihtiyacına göre etkin şekilde yönetilmesi, işletilmesi ve güç tüketim maliyetlerinin azaltılması zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda Bulut Bilişim ve Büyük Veri teknolojileri alanındaki çalışmaların yaygınlaşması ile beraber ortaya çıkan problemler ve çözüm önerileri, çok çeşitli akademik araştırmalara ve sektörel uygulamalara konu olmaktadır.

TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) Bulut Bilişim ve Büyük Veri konusundaki çalışmalarını, dünyadaki gelişmeler ışığında ve ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda, T.C. Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programı destekli “Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB)” projesi ile yürütmektedir. Ulusal boyutta pek çok paydaşı ilgilendirecek bu laboratuvar sayesinde, Bulut Bilişim ve Büyük Veri alanlarında ileri düzeyde araştırmaların yapılması, ihtiyaç duyulan ürünlerin yerli kaynaklarla geliştirilmesine öncülük edilmesi, bu alanlarda çalışacak paydaşlar için araştırma yapma ve danışmanlık alma olanaklarının sunulması hedeflenmektedir.

Türkiye’de Bulut Bilişim ve Büyük Veri konularında bilimsel araştırmalar yapan ve/veya profesyonel çözümler üreten tarafları bir araya getirmek ve ulusal bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla TÜBİTAK BİLGEM BTE tarafından 19-20 Ekim 2017 tarihleri arasında, Antalya’da “1. Ulusal Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu (B3S’17)” düzenlenecektir.

Sempozyuma ait genel bilgiler aşağıda sunulmuş olup, bildiri gönderimi ve kayıt işlemleri http://www.b3s.b3lab.org adresi üzerinden yapılacaktır.

Bildiri gönderecek araştırma gruplarının, ihtiyaç duymaları halinde B3LAB Bulut Altyapısı ortamından geliştirme ve test çalışmaları kapsamında yararlanmaları mümkün olabilecektir.

Bildiriler:
Sempozyum dili Türkçe’dir. Sempozyumda sunulmak için seçilecek olan bildiriler, en az iki hakem tarafından körleme değerlendirme yöntemi ile değerlendirilecek ve etkinlik sonunda B3S’17 Sempozyum Bildiri Kitapçığı katılımcılarla paylaşılacaktır. Bildirilerin iki sütunlu IEEE formatında (https://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html) olması gerekmektedir. Bildiri sayfa sayısı en fazla altı olmalı ve bildirinin içerisinde yazarların kimliğini, doğrudan veya dolaylı şekilde ifade eden her türlü bilgi gizlenmiş olmalıdır. Bildiri gönderimi ve değerlendirme işlemleri için, web sayfasından ulaşılabilecek sistem kullanılacaktır. Formata ilişkin geniş bilgi, sempozyum web sayfasında yer almaktadır.

Konular:

Sempozyum, Bulut Bilişim ve Büyük Veri ile ilgili araştırma ve uygulamaları içeren, sınırlı olmamakla beraber aşağıdaki konuları kapsamaktadır.

Bulut Bilişim için Başlıca Konular:

 • Bulut Bilişim Mimarileri
 • Depolama Mimarileri, Veri Depolama ve Bulut Bilişimde Hesaplama
 • Sanallaştırma Teknikleri
 • Ölçeklenebilir ve Elastik Bulut Servisleri
 • Kaynak Sağlama, İzleme ve Planlama
 • Bulut Bilişim için Mahremiyet ve Erişim Kontrolü
 • Bulut Bilişimde Ağ Konuları
 • Bulutta Güvenlik
 • Enerji Verimli Donanım ve Yazılım Çözümleri
 • Yüksek Erişilebilirlik ve Güvenilirlik
 • Geniş Ölçekli Bulut Uygulamaları, Internet/Web Hesaplama ve Veri Madenciliği dâhil
 • Grid Hesaplama
 • Servis Odaklı Mimariler
 • Bulut Yönetimi ve İşletimi
 • Yeşil Bulut ve Enerji Yönetimi
 • Bulut Bilişim Altyapılarında Veri ve Servislerin Keşfi
 • Bulut Bilişim için Performans Değerlendirme ve Ölçüm Modelleme
 • İş Süreçleri Entegrasyonu ve Yönetimi
 • Bulut Bilişimin Hukuki Boyutları

 Büyük Veri için Başlıca Konular:

 • Büyük Veri Analitiği
 • Büyük Veri Yönetimi
 • Bilimsel Hesaplama ve Veri Yönetimi
 • Büyük Veride Makine Öğrenmesi Algoritmaları ve Uygulamaları
 • Dağıtık Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği
 • Mekansal Büyük Veri Depolama ve Analizi
 • Büyük Veride Derin Öğrenme İle İlgili Teorik ve Uygulamalı Çalışmalar
 • Büyük Veride İndeksleme ve Arama
 • Büyük Veri Madenciliği
 • Veri Koruma Hukuku
 • Büyük Veri Görselleştirmesi
 • Büyük Veri Altyapı ve Platformları
 • Büyük Veri Uygulamaları
 • Nesnelerin İnterneti Uygulamalarında Büyük Veri
 • Açık Veri ve Veri Sahipliği
 • Diğer Büyük Veri Çalışmaları ve Uygulamaları

Önemli Tarihler:

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 14 Temmuz 2017

Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması: 29 Ağustos 2017

Basıma Hazır Bildirilerin Son Gönderim Tarihi: 11 Eylül 2017

Kesin Kayıt ve Ödeme İçin Son Tarihi: 25 Eylül 2017

Sempozyum Tarihi: 19-20 Ekim 2017

Erişim:

Web sayfası:  http://www.b3s.b3lab.org
E-Posta adresi:  [email protected]

Düzenleme Komitesi:

Orkun HASEKİOĞLU

Hacı Ali MANTAR

Mehmet SEZGİN

Yıldırım BAHADIRLAR

Özleyiş BAYOĞLU

Ali Gökhan YAVUZ

Barış ARSLAN

Olcay ÖZTANIR

Özlem KARADENİZ

 

Değerlendirme Komitesi:

Ahmet Ercan TOPCU

Albert Ali SALAH

Ali ÇAKMAK

Ali Gökhan YAVUZ

Ali Osman ÇIBIKDİKEN

Ali YAZICI

Ayşın BAYTAN ERTÜZÜN

Can ÖZTURAN

Çağdaş Evren GEREDE

Emin ANARIM

Erdoğan DOĞDU

Fuat AKAL

Galip AYDIN

İsa SERTKAYA

Kamer KAYA

Mehmet BAYSAN

Mehmet Bedii KAYA

Mehmet Sabır KİRAZ

Mehmet Sıddık AKTAŞ

Murat SARAÇLAR

Mustafa G. BAYDOĞAN

Onur GÜZEY

Tunga GÜNGÖR

Ziya KARAKAYA

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin