1 tema 1 Aktivite- etwinning projemiz

Projemiz okulöncesi ve ilkokul dönemlerindeki yabancı dil ögretiminin cocuğun hem bilişsel hem de dil gelişimine önemli katkısı olduğu araştırmlarından yola çıkarak düşünülmüştür.Bu kritik dönemin eğlenceli etkinlikler şeklinde belli dönemler ve gelişimleri dikkate alınarak 8 haftalık temalar halinde her hafta bir tema işlenerek yabancı dil ögretimine yardımcı olacaktır.
Projenin hedef kitlesi: 3-11 yaştır.