1. Genç Bilim Adamları Sempozyumu

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak 28-29 Kasım 2013 tarihleri arasında İstanbul’da 1. Genç Bilim Adamları Sempozyumunu düzenliyoruz. Sempozyum konuları “Hukuk, Halkla İlişkiler, İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler, Türk Dili ve Edebiyatı vb.“ olarak belirlenmiştir.

Sempozyum, tez aşamasına geçmiş yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle, yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış öğrencilerin akademik çalışmalarına destek vermek ve çalışmalarının akademik ortama aktarılmasını sağlayarak, farklı görüşleri bir araya getirip bilgi paylaşımına olanak sağlayacak ortak bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışmalarını bilimsel yayın hâline dönüştürme amacıyla düzenlenen I. Uluslararası Genç Bilim Adamları Sempozyumu’na katılımlarınızı bekleriz.

Doç.Dr.Bayram BAŞ
İAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.

KONULAR
Türk Dili ve Edebiyatı
İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler vb.
Hukuk
Halkla İlişkiler

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Fevzi Rifat ORTAÇ
Doç. Dr. Bayram BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Deniz AKÇAY
Yrd. Doç. Dr. Sevda DENEÇLİ
Yrd. Doç. Dr. Zelha ALTINKAYA

KİMLER KATILABİLİR

Sempozyuma tez aşamasına geçmiş hukuk, halkla ilişkiler, işletme, iktisat, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, Türk dili ve edebiyatı vb. alanlardaki yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle, yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış öğrenciler katılabilir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Son Kabul Tarihi 01 Ekim 2013
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Duyuru Tarihi 07 Ekim 2013
Bildiri Tam Metinlerini Son Gönderme Tarihi 01 Kasım 2013
Sempozyum Tarihleri 28-29 Kasım 2013

İLETİŞİM
İstanbul Aydın Üniversitesi, Florya Yerleşkesi
Beşyol Mah.Inönü Cad.No: 38 / Sefaköy-Küçükçekmece / İSTANBUL
Yrd. Doç. Dr. Deniz AKÇAY
Yrd. Doç. Dr. Sevda DENEÇLİ
E-Mail: denizakcay@aydin.edu.tr / sevdadenecli@aydin.edu.tr
Tel: 444 1 428-1753
Gsm: (Yrd. Doç. Dr. Deniz AKÇAY) 0537-853-91-48