Zeynep Cemali Öykü Yarışması Başvuruları Başladı!

Öykü Yarışması
Zeynep Cemali Öykü Yarışması

6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Zeynep Cemali Öykü Yarışması Başvuruları Başladı!

“Benim denize girdiğim yerlerden şimdi
arabalar geçiyor, benim top oynadığım
sahalarda bloklar yükseliyor. Bir taraftan
İstanbul’un eski halini düşünmek beni
üzüyor; ama bir taraftan da beni mutlu
ediyor. Yani tamam gelişiyor, her şey
değişiyor, değişmek zaten hayatın içinde
olan bir şey. Ama o günleri yaşamış
olmanın mutluluğunu hissediyorum,
o günleri bugün sizlere aktarabilmeyi
seviyorum.”
Zeynep Cemali

“6, 7 ve 8. sınıflar anadillerine hâkim olmaya başlamış,
düşüncelerini ifade etmede, kurgular geliştirmede
cesaretli ve hevesli. Onlara, bağlı kalacakları bir tema
vermek, hem bu cesareti biliyor, hem de uçsuz bucaksız
hayal evreninde disipline girmeyi, hedefe odaklanmayı,
yoğunlaşmayı mümkün kılıyor. Zaten asıl amacımız,
çocuklarımızın öyküler yazmak için çıktıkları yolda,
edebiyat denen harika icatla yakınlaşmaları, kendilerini
tanıma serüveninde edebiyatın sunduğu eşsiz
birikimden faydalanmaları.”

Müren Beykan
Günışığı Kitaplığı, Proje Başkanı

EĞİTİMCİYE NOTLAR
Yarışmaya yalnızca 6, 7, 8. sınıf öğrencileri katılabilir.
5. sınıflar yarışmaya katılamaz.
Öykü, Türkçe dilinde yazılmalıdır.
Öykü yazma sürecinin gençlerin kişisel gelişimine katkısı
önemsendiğinden, yarışmada derecelendirme yapılmamaktadır.
Yarışmanın teşvik edici ve cesaretlendirici yanı kadar, öykü yazma
deneyimini ve coşkusunu her gencin yaşaması ayrıca anlamlıdır.
Gençleri öykü yazmaya heveslendirmek, edebiyat heyecanlarına
eşlik etmek değerlidir.
Ödül almayan 6 ve 7. sınıf öğrencileri sonraki yıl yarışmaya
tekrar katılabilir.
Türkçe’nin yanı sıra farklı branş öğretmenleri de öğrencilerini
yarışmaya katılım için destekleyebilirler.
Yazılan bütün öykülerin, okul yönetimi ve öğretmenler tarafından
herhangi bir eleme yapılmadan, eksiksiz gönderilmesi beklenir.
Gençlerin, büyüklerinden yardım almadan, kendi özgün metinlerini
oluşturması, değerlendirmede aranan önemli bir ölçüttür.
Tema cümlesi, yönlendirici bir kılavuz niteliğindedir.
Öyküde yer alması zorunlu değildir.

Ödüle değer görülen gençler, 2022 yılı
Eylül-Kasım döneminde yayıncılık sektörünün
yıllık buluşması Zeynep Cemali Edebiyat
Günü’nde gerçekleşecek törende ödüllerini
usta edebiyatçıların elinden alacak. Törene
İstanbul dışından katılacak öğrenciler, velileri
ve öğretmenleri, Günışığı Kitaplığı’nın davetlisi
olarak ağırlanacaktır. Salgın, afet vb. gibi
beklenmedik bir durumda ödül töreni
çevrimiçi olarak düzenlenecektir.

6, 7, 8. sınıflar
2022’de öykülerini
UZAY temasında yazıyor.

Günışığı Kitaplığı
ZEYNEP CEMALİ ÖYKÜ YARIŞMASI 2022 ŞARTNAMESİ

ADI
Zeynep Cemali Öykü Yarışması

DÜZENLEYEN KURUM
Günışığı Kitaplığı (Türk ve dünya edebiyatından çocuklar ve gençler için kitaplar yayımlayan yayınevi)

KONUSU
Çocuk edebiyatı yazarı Zeynep Cemali’nin öykülerinde ve romanlarında işlediği “Uzay” teması 2022 yarışmasının ana teması olarak belirlenmiştir. Bu yılki öykülerin bu ana temada, Zeynep Cemali’nin bir öyküsünde geçen “Gökyüzünde dönüp duran martılara baktı uzun uzun.” cümlesinden esinlenerek kaleme alınması önerilmektedir.

TÜRÜ
Öykü Yarışması

AMACI
Yarışma, öykücü Zeynep Cemali’nin anısını yaşatarak, çocukları duygu, düşünce ve gözlemlerini yazarak ifade etmeye özendirmek; zengin ve doğru Türkçe kullanımının yerleşmesine katkı sağlamak; çocukların öğrenim yaşamını yaratıcı uygulamalarla zenginleştirmek ve geleceğin yazarlarının yetişmesine öncülük etmek amacıyla düzenlenmiştir.

HEDEF KİTLE
Bu yarışmaya Türkiye genelinde tüm 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilirler. Öğrencilerin yazdıkları öykülerin, okul yönetimlerince herhangi bir ön elemeye tabi tutulmadan tamamının gönderilmesi teşvik edilmelidir.

ZAMANI
Aşağıda belirtilen katılım koşullarına uygun olarak yapılacak başvurular 23 Mayıs 2022 Pazartesi gününe kadar kabul edilecek, ödül töreni 2022 yılı Eylül-Kasım döneminde düzenlenecektir.

KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışmaya Türkiye genelinde, 2021-2022 öğretim yılında tüm okulların 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrencilerin katılım hakkı vardır.
2. Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.
3. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.
4. Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.
5. Öykü, Türkçe dilinde yazılmalıdır.
6. 2022 yarışmasının ana teması “Uzay” kavramıdır. Bu yılki öykülerin bu ana temada, Zeynep Cemali’nin bir öyküsünde geçen “Gökyüzünde dönüp duran martılara baktı uzun uzun.” cümlesinden esinlenerek kaleme alınması önerilmektedir. Bu kılavuz cümlenin öyküde kullanılması şart değildir.
7. Öykü, A4 boyutunda dosya kâğıdına, tercihen bilgisayarda 12 punto, “Times New Roman” yazı karakteriyle ya da okunaklı el yazısıyla yazılmalıdır.
8. Öykünün uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az, dört (4) A4 sayfadan fazla olmaması önerilir.
9. Öykünün başında öykü adı ve hemen altında da öyküyü yazan öğrencinin adı yer almalıdır.
10. Öykünün posta veya e-posta yoluyla tek (1) kopya gönderilmesi yeterlidir. Yarışmaya kişisel e-posta adresinden değil, danışman öğretmen veya veli e-posta adresinden başvuru yapılmalıdır.
11. Yarışmaya son başvuru tarihi 23 Mayıs 2022 Çarşamba günüdür.
12. Başvuruda bulunacak olan öğrencilerin, öykülerinin en son sayfasında kendi adı soyadı, okulunun adı, sınıfı, öğretmeninin adı soyadı, okul adresi ve okul telefon numarası, velisinin adı soyadı ve telefonu ile Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na daha önce katıldıysa, katılım yılı yazılmalıdır. Bütün bu bilgiler için, yarışmanın internet sayfasında ve EK-1’de yer alan Başvuru Formu ’nu eksiksiz doldurmak da yeterli olacaktır:

Zeynep Cemali Öykü Yarışması


13. Öğretmen olarak, öğrenciye edebiyat sevgisi aşılayan, yarışmaya katılımı konusunda destekleyip, yol gösteren yalnızca bir isim belirtilmelidir. Türkçe dışında farklı bir branş öğretmeni de belirtilebilir.
14. Başvuruların şartnameye uygunluğu raportörler tarafından denetlenir. Yarışmanın raportörleri Hande Demirtaş ve Oya Balkan’dır.
15. EK-2’de ve yarışmanın internet sayfasında yer alan Veli İzin Yazısı’nın, başvuruda bulunacak öğrencinin velisi tarafından imzalanmış olarak başvuru evraklarıyla birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
16. Katılım koşulları uyarınca yarışmaya başvuran öğrenci, velisi ve öğretmeninden talep edilen kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında düzenleyici kurum tarafından kullanım koşulları EK-3’de yer alan “Katılımcı Aydınlatma Metni” belgesinde açıklanmıştır. Başvuru formunda adı geçen veli ve öğretmenin ayrı ayrı, bu belgenin altında yer alan onay bölümünü doldurup imzalayarak diğer başvuru evrakıyla birlikte düzenleyen kuruma göndermeleri gerekmektedir.
17. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküler seçici kurul tarafından değerlendirilir. Ödüle hak kazanan öyküler arasında herhangi bir derecelendirme yapılmayacaktır. Seçici kurul uygun gördüğü en az 3 öyküye ödül verir. Ödüllü öykülerin yanı sıra, dikkat çeken öyküler de Günışığı Kitaplığı tarafından yayımlanan ve ücretsiz dağıtılan Ödüllü Öyküler Kitapçığı’nda yer alır.
18. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküleri yazan öğrencilerin tümüne ve öğretmenlerine yarışmaya katılımlarını belgeleyen, bir örneği EK.8’de yer alan dijital katılım sertifikaları yarışma sonuçlandıktan sonra gönderilecektir.
19. Yarışmaya gönderilen öykülerin telif hakkı eser sahibine aittir. Günışığı Kitaplığı eser sahibinden izin almak kaydıyla yayımlama, yayma, işleme vb. hakkına sahip olacaktır. Bu hakların kullanımına ilişkin olarak Günışığı Kitaplığı öğrenci velilerinden EK-4’de yer alan Muvafakat Belgesi’ni almakla yükümlüdür.
20. Önceki yıllarda Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na katılarak ödül almış öğrenciler, farklı bir öyküyle de olsa, yarışmaya tekrar katılamazlar. Önceki yıllarda öyküleri Ödüllü Öyküler Kitapçığı’na “Dikkati Çeken Öyküler” olarak seçilmiş öğrenciler yarışmaya farklı bir öyküyle tekrar katılabilirler.
21. Yarışmaya katılan öykülerin başka herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
22. Yarışmaya katılan öyküler üzerinde seçici kurul tarafından gerek görüldüğü takdirde editörlük çalışması yapılabilir, fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren ve öykü formuna uygun olmayan uzunluktaki öyküler değerlendirme dışı bırakılabilir.
23. Engelli öğrencilerin yarışmaya ve ödül kazandıkları takdirde ödül törenine katılımlarının sağlanması için gereken her tür kolaylaştırıcı önlem yarışmayı düzenleyen kurum tarafından alınacaktır. (Örn: Görme engelli öğrencilerin Brail Alfabesi ile yazıp gönderdikleri öyküler, düzenleyen kurum tarafından Latin Alfabesine çevrilerek seçici kurulun değerlendirmesine sunulacak, ödül töreni sırasında engelli öğrenciye özel refakat görevlisi sağlanacaktır.)
24. Günışığı Kitaplığı’na son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ya da teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular için sorumluluk kabul edilmez.
25. Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göredir.

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER
Başvurular Günışığı Kitaplığı, Büyükdere Cad. İ. Polat Holding Binası 87/6 Mecidiyeköy 34387 İstanbul adresine kapalı zarf içinde posta/kargo yoluyla gönderilebileceği gibi; [email protected] adresine e-posta ekinde de gönderilebilir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

E-posta ile yapılacak başvurular
Yarışmaya gönderilecek öykü .doc uzantılı “word” dosyası formatında, konu bölümünde “Zeynep Cemali Öykü Yarışması” ibaresi yer alan bir e-posta ekinde [email protected] adresine gönderilmelidir. E-postayla yapılan başvurularda da, katılım koşullarının 12. maddesinde belirtilen tüm bilgiler yer almalıdır.

E-posta ekinde yer alması gereken diğer belgeler:
Başvuru formu, veli tarafından imzalanmış “Veli İzin Yazısı”, veli tarafından imzalanmış “Katılımcı Aydınlatma Metni”, veli tarafından imzalanmış “Muvafakat Metni”, öğretmen tarafından imzalanmış “Katılımcı Aydınlatma Metni”.

Yarışma koşullarıyla ilgili bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için başvuru sahipleri, aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirler.
İlgili Kişi: Oya Balkan
Tel: (0212) 212 99 73
E-posta : [email protected]

Posta/kargo ile yapılacak başvurular
Aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanmış bir zarf içine, arkasında katılım koşullarının 12. maddesinde belirtilen tüm bilgilerin yer aldığı öykü metni, başvuru formu, veli izin yazısı, veli tarafından imzalanmış katılımcı aydınlatma metni, muvafakat belgesi, öğretmen tarafından imzalanmış aydınlatma metni konularak gönderilmelidir.

Gönderen
Öğrencinin adı, soyadı
Posta adresi
GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI
ZEYNEP CEMALİ ÖYKÜ YARIŞMASI
Büyükdere Cad. İ.Polat Holding Binası 87/6
Mecidiyeköy 34387
İSTANBUL

SEÇİCİ KURUL
Yarışmanın 2022 Seçici Kurulu, isimleri aşağıda belirtilen yazar ve editörlerden oluşmaktadır.
Seçici Kurul üyeleri ve raportörlerin fotoğraflı özgeçmişleri ve adli sicil kayıtları ekte yer almaktadır.
– Burcu Aktaş (Yazar, Yayıncı)
– Murat Özyaşar (Yazar)
– Ömer Açık (Yazar)
– Sibel K. Türker (Yazar)
– Müren Beykan (Proje Başkanı, Günışığı Kitaplığı Yayın Yönetmeni)
– Hande Demirtaş (Raportör, Günışığı Kitaplığı Telif Haklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı)
– Oya Balkan (Raportör, Günışığı Kitaplığı Destek Operasyonlar Yöneticisi)

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ VE SÜRECİ
1. Başvuruların şartnameye uygunluğu Günışığı Kitaplığı tarafından denetlendikten sonra, öykülerden birer kopya okunmak ve değerlendirilmek üzere seçici kurul üyelerine ulaştırılacaktır.
2. Seçici kurul üyeleri başvuran öyküleri bireysel olarak okuyup değerlendirdikten sonra, 2022 yılının Ağustos-Eylül döneminde belirlenecek bir tarihte bir araya gelerek ödüle değer bulunan öyküleri belirleyeceklerdir. Yarışmaya gönderilen öyküler alanında uzman, bağımsız bir seçici kurul tarafından aşağıda belirtilen kriterlere göre, adayların isimleri ve kişisel bilgileri gizli biçimde değerlendirilmektedir. Ödüle değer bulunan öyküler Seçici Kurul toplantısında oy çokluğuyla alınan kararlara göre belirlenir.
3. Ödül almaya hak kazanan öyküler 2022 yılı Eylül – Ekim aylarında ilan edilecektir.

ÖDÜLE ESAS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Seçici Kurul yarışmaya katılan öyküleri 5 ana ölçüt altında, toplam 10 puan üzerinden değerlendirir:
1) Temayla uyum: Öykülerin ilan edilen tema çerçevesinde, seçilen cümlenin yol göstericiliğinde kaleme alınmış olmasını gözetir. (2 puan)
2) Öyküsellik: Edebi “öykü” türünün özelliğinde yazılması amaçlanan metnin öyküselliği, kurgu ve karakterlerinin işlenişi açılarından değerlendirir. (3 puan)
3) Özgünlük: Öykülerin özgünlüğünün önemi gözetilerek, öykünün, öğrencinin duygu ve düşüncelerini yansıtabilmesini, yaşına uygun dilsel birikimini ifade edebilmesini arar. Metne yetişkinlerin müdahale etmediğini; metnin herhangi bir yazı, eser ya da ortamdan kopyalanmadığını, raportörlüğün ön araştırmaları ışığında değerlendirir. (2 puan)
4) Dil ve anlatım: Öğrencinin sözcük dağarcığının zenginliğini, Türkçe’yi kullanma ve anlatım becerisini göz önünde bulundurur. (2 puan)
5) Yazım Kuralları: Öğrencinin öyküsünü yazarken Türkçe yazım kurallarına ne derece uyduğu göz önünde bulundurulur. (1 puan)

BÜTÇE
Yarışma ülkemizdeki okuma kültürünün gelişimini desteklemek amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlenmekte olup düzenleyen kurum tarafından herhangi bir ticari amaç güdülmemekte ve katılımcılardan ücret talep edilmemektedir.

Yarışma ve ödül törenine ilişkin tüm giderler düzenleyen kurum tarafından karşılanmakta olup, seçici kurul üyeleri ve raportörler de çalışmalarını gönüllük esasıyla yürütmektedir.

ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI
Ödüle değer görülen öyküleri yazan öğrencilere 8”, 16GB, 3MP ya da muadili özelliklerde Android 1 adet tablet armağan edilerek, ödül ve sertifika verilecektir. Armağan edilecek tabletin takribi satış bedeli 1.000 TL’dir.

ÖDÜL TÖRENİ
Ödül töreni 2022 yılı Eylül-Kasım döneminde Günışığı Kitaplığı tarafından gerçekleştirilecek Zeynep Cemali Edebiyat Günü kapsamında yapılacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
27 Ocak 2022: Yarışma duyuru ve başlangıç tarihi
23 Mayıs 2022: Son başvuru tarihi
Temmuz 2022: Şartnameye uygun eserlerin seçici kurul üyelerine iletilmesi için son tarih
Ağustos – Eylül 2022: Seçici kurul üyelerinin toplanarak ödüle değer eserleri belirleme tarihi
Eylül – Kasım 2022: Ödül Töreni

GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ
İlgili Kişi : Oya Balkan
Adres : Günışığı Kitaplığı, Büyükdere Cad. İ.Polat Holding Binası 87/6 Mecidiyeköy 34387 İstanbul
Telefon : (0212) 212 99 73
e-posta : [email protected] (başvurular ve bilgi için)

Başvuru Formu için tıklayınız.

Veli izin yazısı için tıklayınız.
Öğrenci Aydınlatma Metni için tıklayınız.
Muvafakat belgesi için tıklayınız.
Öğretmen Aydınlatma Metni için tıklayınız.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin