Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2017

2017 teması: DAYANIŞMA
2017 tema cümlesi: “Dünyanın kaç bucak olduğunu birlikte öğrenmişlerdi.”
Zeynep Cemali’nin Çılgın Babam kitabından.
Son başvuru: 23 Mayıs 2017
2017 Seçici Kurulu: Faruk Duman, Feridun Andaç, Gaye Boralıoğlu, Müge İplikçi, Müren Beykan

2017 Zeynep Cemali Öykü Yarışması

KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışmaya Türkiye genelinde, 2016-2017 öğretim yılında tüm ilköğretim kurumlarının 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrenciler katılabilir.

2. Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.

3. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.

4. Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.

5. Öykü, Türkçe dilinde yazılmalıdır.

6. Öykü “dayanışma” temasında yazılmalıdır. Tema için verilen kılavuz cümlenin öyküde kullanılması şart değildir.

7. Öykü, A4 boyutunda dosya kâğıdına, tercihen bilgisayarda 12 punto, “Times New Roman” yazı karakteriyle ya da okunaklı el yazısıyla yazılmalıdır.

8. Öykünün uzunluğunun 1.5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az, dört (4) A4 sayfadan fazla olmaması önerilir.

9. Öykü adı ve öyküyü yazan öğrencinin adı, öykünün başında belirtilmelidir.

10. Öykünün e-posta veya posta yoluyla tek (1) kopya gönderilmesi yeterlidir.

11. Yarışmaya son başvuru tarihi 23 Mayıs 2017 Çarşamba günüdür.

12. Başvuruda bulunacak olan öğrencilerin, öykülerinin en son sayfasında kendi adı soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, okulunun adı, sınıfı, okul adresi ve telefon numarası, (yatılı ise kaldığı yurdun adresi ve telefonu); velisinin adı soyadı, ev adresi ve telefonu, varsa e-posta adresi belirtilmeli; Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na daha önce katıldıysa, katılım yılı yazılmalıdır. Ayrıca öğrencinin ilgili öğretmeninin adı soyadı, cep telefonu ve e-posta adresi eklenmelidir. Bütün bu bilgiler için, yarışmanın internet sayfasındaki Kayıt Formu’nu eksiksiz doldurmak da yeterli olacaktır.

13. Başvuruların şartnameye uygunluğu, Günışığı Kitaplığı raportörleri tarafından denetlenir.

14. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküler, seçici kurul tarafından değerlendirilir. Ödüle değer görülen öğrencilere ve ilgili öğretmenine ödülleri İstanbul’da düzenlenecek ödül töreninde verilecektir. Ödüle hak kazanan öyküler arasında herhangi bir derecelendirme yapılmayacaktır. Seçici kurul uygun gördüğü en az 3 öyküye ödül verir. Ödüllü öykülerin yanı sıra, dikkat çeken öyküler de Günışığı Kitaplığı tarafından her yıl hazırlanan ve ücretsiz dağıtılan Ödüllü Öyküler Kitapçığı’nda yer alır.

15. Yarışmaya gönderilen öykülerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak Günışığı Kitaplığı’na geçmiş olduğunu, yarışmaya katılanlar kabul ve beyan ederler. Dolayısıyla Günışığı Kitaplığı, yarışmaya katılan öyküler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan öykülerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak Günışığı Kitaplığı’na ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.

16. Önceki yıllarda Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na katılarak ödül almış öğrenciler, farklı bir öyküyle de olsa, yarışmaya tekrar katılamazlar. Önceki yıllarda Ödüllü Öyküler Kitapçığı’na öyküleri “okumalık” olarak seçilmiş öğrenciler yarışmaya farklı bir öyküyle tekrar katılabilir.

17. Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

18. Yarışmaya katılan öyküler üzerinde, seçici kurul tarafından gerek görüldüğü takdirde editörlük çalışması yapılabilir, fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren öyküler değerlendirme dışı bırakılabilir.

19. Günışığı Kitaplığı’na son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ya da teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurulardan Günışığı Kitaplığı sorumlu değildir.

20. Ödül almaya hak kazanan öyküler 2017 yılı Eylül ayı içinde ilan edilecektir.

21. Öyküleri ödüle değer görülen öğrencilere 1 adet tablet ve Zeynep Cemali kitapları seti armağan edilerek, sertifika verilecektir.

22. Ödül kazanan tüm öğrencilerin başvurularında adını bildirdikleri öğretmenlerine, öğrencilerini edebiyat sevgisi aşılayarak destekledikleri için birer teşekkür sertifikasıyla birlikte Zeynep Cemali kitapları seti ve okul kütüphanelerine de 20 kitaptan oluşan bir Günışığı Kitaplığı seçkisi armağan edilecektir.

23. Yarışma koşullarıyla ilgili bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için başvuru sahipleri, Günışığı Kitaplığı’yla aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirler.
Yetkili: Ece Örken
Telefon: 0212 212 99 73
E-posta: yarisma@gunisigikitapligi.com

Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2017

BAŞVURU FORMU İNDİR