Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Verilecek Burslar

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Verilecek Burslar

Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen programlarına “YÖK Destek Bursu
verilecektir.

Orman Programları
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Su Ürünleri Programları
Balıkçılık Teknolojisi
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Su Ürünleri Mühendisliği

Temel Bilimler Programları
Biyoloji
Fizik
Kimya
Matematik

Yer Bilimleri Programları
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Yer Bilimleri Mühendisliği Programları

Ziraat Programları
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Biyosistem Mühendisliği
Gıda Teknolojisi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
Organik Tarım İşletmeciliği
Süt Teknolojisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Genetik Mühendisliği
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Ziraat Mühendisliği Programları
Zootekni

Şartlar:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) ÖSYM Başkanlığı’nca yapılan 2017 ÖSYS sonucunda, Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşmiş olmak.
c) Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer
almış olmak.
ç) Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip
olmamak.
d) Sınavın yapıldığı yıl, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlardan birine ÖSYM
tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.
Yukarıda yer alan şartları sağlayan öğrencilere zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift anadal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi şartıyla 2017 yılı için aylık 625 TL (12 ay boyunca) “YÖK Destek Bursu” verilecektir.
2018 yılı için verilecek “YÖK Destek Burslarının” yıllık artış oranı Yükseköğretim Yürütme
Kurulu tarafından belirlenecektir.

“YÖK Destek Burslarını” almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde
aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

Burslara ilişkin ayrıntılı bilgiye Yükseköğretim Kurulu’nun internet sayfasında yer alan

adresinden ulaşılabilecektir.