YENİ FİKİRLER YENİ İŞLER 2012

Yeni Fikirler Yeni İşler
En İyi Teknolojik İş Fikri Yarışması

Yarının teknoloji firmalarına ilk adım desteği…

Bu yarışmanın amacı ODTÜ başta olmak üzere üniversite öğrencileri arasında teknolojiye ve yenilikçiliğe dayalı girişimciliği teşvik etmek ve desteklemektir.

ODTÜ, “iş bulan değil, işveren mezun” ilkesi ile öğrencilerinin girişimciliğini teşvik etmek ve desteklemek, bu süreçte gereksinim duyacakları uygun bilgi ve eğitimler ile donanmalarını sağlamak amacıyla ücretsiz programlar yürütmektedir. Yenilikçilik girişimcilikte başarının temel faktörüdür; araştırma ise yenilikçiliğin asli unsurudur. Yeni Fikirler Yeni İşler yarışmasının amacı da, “işveren mezun” hedefinin bir uygulama aracı olarak, yenilikçi ve teknolojik bir iş fikri olan girişimcilerimize bu iş fikirlerini hayata geçirmeleri için araştırmaya yöneltmek ve başarılı olanlara fikirlerini hayata geçirmelerinde yardımcı olacak ortamı sağlamaktır.

Mali kazanımların sınırlı sayıda proje için söz konusu olmasına karşın, tüm proje sahipleri,

    Bir fikrin bir işe dönüşme sürecinde eğitileceklerdir,
    Girişimciliğin zorlukları, riskleri ve ödüllerine ilişkin kişisel deneyime sahip olacaklardır,
    Disiplinler arası, planlı ve hedefe yönelik ekip çalışmasının değerini ve önemini yaşacaklardır,
    Daha önce benzer süreçlerden geçmiş kişilerin deneyimlerinden birebir faydalanma şansına sahip olacaklardır,
    Projelerinin başka ilgi gruplarınca (risk sermayesi şirketleri, yatırımcılar, şirketler gibi) öğrenilmesini sağlayabilecek ve belki de finanse edilmesi şansını yakalayacaklardır,
    Temelde eğitilirken rekabet altında eğlenme fırsatını yakalayacaklardır.
Yarışmanın Amacı:
Yarışmanın amacı, ODTÜ ve diğer üniversite öğrencileri ve mezunlarının girişimciliklerini disiplinli bir süreç ve gerekli destekler ile teşvik etmektir.

Yarışmanın Hedefi:
Yarışmanın hedefi, kazanan projeya da projelerin verilecek desteklerle teknoloji tabanlı yenilikçi bir işe dönüşmesi ve bu sayede nitelikli işgücüne istihdam yaratmasıdır.

Proje Konuları:
Yarışmacılar yenilikçi ve teknoloji tabanlı olmak koşuluyla her konuda ve diledikleri sektöre yönelik olarak proje teklifi getirebilirler. Konuların seçiminde ticari başarı şansına ve uygulanabilirliğe önem verilmelidir. Disiplinler arası bir anlayışla hazırlanan projelere özel önem verilmektedir.

Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri, teknolojik iş fikrinin yenilikçi olması gerektiğidir. Diğer önemli husus ise iş fikrinin işe dönüştürülebilirliğidir.

Başvurulacak iş fikrinin ‘yenilikçi’ olarak tanımlanabilmesi için aşağıdaki kriterlerden birine uyması yeterlidir:

    Tamamıyla yeni bir teknolojik uygulama olabilir
    Var olan bir teknolojinin yeni bir alanda uygulaması olabilir
    Üretileceği bölge için yeni bir teknolojik uygulama olabilir
    Var olan bir teknolojinin geliştirimli kullanımı olabilir
Katılım Koşulları

    Bu kategoriye üniversite ve bölüm ayrımı olmaksızın, hazırlık, lisans veya lisansüstü tüm programlara kayıtlı öğrenciler ile lisans mezuniyetleri üzerinden en fazla 3 yıl, lisansüstü mezuniyetleri üzerinden en fazla 2 yıl geçmiş kişiler başvurabilir.
    Hazırlık sınıfı öğrencileri üniversite öğrencisi olarak değerlendirilmektedir.
    Yarışmaya birey ya da ekip olarak başvuru yapılabilir.
    Tek bir kayıt numarasına sahip olunmasına rağmen, bir proje grubu birden fazla proje fikri ile yarışmaya katılabilir.
    Yarışmaya birden fazla proje ile başvuruda bulunan grupların projelerinden yalnızca 1 tanesi 2. aşamaya geçmeye hak kazanır yani ilk 10’a kalır.
    Ekip üyelerinde sayı sınırlaması yoktur. Ancak en az 2, en fazla 5 kişilik ekipler tavsiye edilmektedir.
    Her proje ekibinin bir lideri olacaktır. Proje ekibi ile ilgili tüm resmi süreci lider takip edecek ve Yürütme Kurulu tarafından yetkili olarak kabul edilecektir.
    Ön eleme aşaması sonunda finale geçmeye hak kazanan ekiplerin üyeleri artık değiştirilemez, üyeler ekipten çıkartılamaz ve yeni üye alınamaz. Aksi takdirde ekip diskalifiye olmuş sayılır. Ancak ekip lideri, söz konusu üye değişikliği durumunu Yürütme Kurulu’na Final aşamasına geçilmeden önce tüm ekip üyelerinin de onayı ve imzası ile dilekçe halinde sunarsa ve Yürütme Kurulu tarafından ekibin yarışmaya devam edebileceği kararı alınırsa, ekip diskalifiye olmadan gerekli düzenlemeleri yaparak yarışmaya devam edebilir.
    Proje ekip lideri, yarışmadan çekilme kararlarını tüm üyelerin imzaları ile yazılı olarak Yürütme Kurulu’na sunmak zorundadır.
    Yarışmada birinci olan ekibin veya kişinin tüzel kişilik oluşturması zorunludur. Ödül tüzel kişilik oluşturulduktan sonra iş planı uyarınca verilir.

Genel Kategoriye başvuran gruplar proje konuları savunma, bilişim ve telekomünikasyon sektörlerine uygunsa ve gruplar aynı proje ile Savunma Sanayii Kategorisi ve Bilişim ve Telekomünikasyon Kategorilerine de başvurabilirler.

Teknolojik bir iş fikri olmayan ama yine de yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, www.yfyi.info adresli web sayfasından ‘proje arıyorum’ linkini tıklayarak kendilerine iş fikri sahibi grup bulabilirler. Veya bir iş fikri olan ama yeterli donanıma sahip grubu olmayan öğrenciler ‘grup arıyorum’ linkini tıklayarak kendilerine uygun profilde grup arkadaşı bulabilirler.