Yeni Düşler Yenilikçi Düşünceler 2012 Öğrenci Proje Yarışması

Yeni Düşler Yenilikçi Düşünceler 2012 Öğrenci Proje Yarışması

Yarışmanın Amacı ve Proje Konuları
•Üniversite öğrencilerini yeni fikirler üretmeye, fikirlerini hayata geçirmeye teşvik etmek,
•Teknolojiye ve yenilikçiliğe dayalı girişimciliği desteklemek,
•Öğrencilere sistemli bir iş planlama sürecini yönetme becerisi kazandırmak,
•Yenilikçi fikirleri disiplinlerarası ekip çalışması ile ticari anlamda uygulanabilir bir işe dönüştürme konusunda öğrencilerin deneyim kazanmalarını desteklemek,
•Ödüle değer bulunan projelerin verilecek desteklerle teknoloji tabanlı yenilikçi bir işe dönüşmesine ön ayak olmak.

Yeni Düşler Yenilikçi Düşünceler 2012 Yarışması Teknolojik Yenilikçi İş Fikri alanında yapılacaktır.
Teknolojik Yenilikçi İş Fikri, teknoloji tabanlı, ürün veya hizmete dönüştürülebilir, yenilikçi iş fikridir. Bu daldaki projeler, tamamen yeni bir teknolojiyi veya mevcut bir teknolojinin yeni bir alana uygulanmasını veya mevcut bir teknolojinin geliştirilmiş bir uygulamasını içermeli ve ticari başarı şansına sahip olmalıdır.
Proje konularında herhangi bir teknolojik alan ya da sektör kısıtlaması yoktur. Ancak, yenilikçilik ve ticari uygulanabilirlik proje tekliflerinde aranan temel özelliklerdir. Disiplinlerarası yaklaşım taşıyan projeler özellikle tavsiye edilmektedir.

Yarışmacılarda Aranacak Koşullar
•Yarışmaya sadece Marmara bölgesindeki herhangi bir üniversiteye kayıtlı öğrenciler başvurabilir (Resmi öğrenci belgesi gerekmektedir).
•Yarışmaya bölüm ve sınıf ayrımı olmaksızın, tüm lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı üniversite öğrencileri başvurabilir.
•Yarışmaya birey ya da ekip olarak başvuru yapılabilir. Ekip halinde başvurular tavsiye edilmektedir. Proje ekipleri en fazla 4 kişiden oluşmalıdır.
•Bir birey ya da proje ekibi en fazla bir proje fikri ile yarışmaya katılabilir.

Yarışma Aşamaları
Birinci Aşama: Proje Başvuruları

Başvurular web sitesinden on-line olarak yapılacaktır. Son Başvuru tarihi 15 Eylül 2012 dir. Bu tarihte saat 17 itibariyle sistem başvuruya kapatılacak bu tarihten sonra başvuru kabul edilmeyecektir. Bu aşamada (Ön Eleme) yarışmacılardan başvuru formunda isim ve grup bilgilerinin yanı sıra projelerini kısa ancak açık bir dille anlatan bir özet vermeleri istenmektedir. Yarışmaya katılabilmek için tüm ekibin İstanbul’da herhangi bir üniversitede kayıtlı olduğunu resmi olarak belgelemesi gerekmektedir. Başvuru formu eksik ya da hatalı doldurulmuş projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ön değerlendirmeye tabi tutulacak proje başvurularında aşağıdaki bilgilere yer verilecektir:
◦Fikir: Gerçekleştirmek istenilen fikrin açık ifadesi
◦İş: Fikrin işe dönüşme süreci ve uygulaması konusunda bilgi
◦Teknoloji: Teknolojik temel ve teknolojik seviyeye ilişkin bilgi
◦Yenilikçilik: Teknolojiden bağımsız olarak fikrin pazara getirdiği yenilik hakkında bilgi
◦Pazar: Fikir, ürün, ya da hizmet dönüşümünde hedef pazara ilişkin kısa bilgi ve konumlandırması
◦İnsan kaynakları: Gerekli insan kaynağı ihtiyacı ve nitelikleri
◦Finansman: Gereksinim duyulan finansmana ilişkin bilgiler
◦Başvuran: Başvuran kişi / kişilerin özgeçmişi

İkinci Aşama: Ön Eleme ve Ödül Töreni

•Proje önerileri Değerlendirme Kurulu tarafından ön eleme değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilerek aralarından ikinci aşamaya değer bulunan en iyi 20 proje belirlenir. Bu sayı, Değerlendirme Kurulu tarafından ikinci aşamaya geçmeye değer yeterli proje bulunamaması halinde azaltılabilir.
Ön eleme sürecinde Değerlendirme Kurulu kriter olarak aşağıdaki hususları dikkate alacaktır:
◦Teknoloji tabanı var mı?
◦Yenilikçi tanımına uygun mu? (Tamamen yeni bir teknoloji veya mevcut bir teknolojinin yeni bir alana uygulanması veya mevcut bir teknolojinin geliştirilmiş bir uygulaması)
◦Hangi gereksinimleri karşılayacağı açık mı?
◦Araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmalarını içermekte mi?
◦Ürüne ya da hizmete dönüştürülebilir mi?
◦Pazarlanabilir bir ürün ya da hizmet mi? Hedef pazara ilişkin konumlandırma yapılmış mı?
◦Proje ekibinin kompozisyonu amaca uygun ve yeterli mi?

Başarılı bulunarak ön elemeyi geçen proje ekiplerine 4 günlük Teknoloji ve İş Geliştirme Eğitimi’ne ve bir günlük Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları Eğitimi’ne katılma hakkı verilir.

Üçüncü Aşama: Eğitim ve İş Planı Hazırlığı

•İkinci değerlendirme sürecine katılmasına karar verilen projeler için daha detaylı ve projeyi gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar istenir. Grupların proje uygulamasına ilişkin detaylı ve kapsamlı iş planı hazırlamaları beklenmektedir. Buna destek olmak amacıyla, gruplara Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Seminer Salonunda ARGE Derneği tarafından “Teknoloji ve İş Geliştirme Eğitimi” verilecektir. Bu eğitime, bir proje ekibindeki tüm kişiler katılabilir. Eğitim sonunda katılımcılar sertifika alacaklardır.
Eğitim sonrasında proje ekipleri kendilerinden istenilen formatta detaylı iş planlarını hazırlayacaklardır. Bu süreçte gruplara mentorluk desteği sağlanacaktır. Hazırlanan İş Planları süresi içinde teslim edilecektir.

Dördüncü Aşama: Sunumlar ve İkinci Değerlendirme

•Gruplar projelerini ve iş planlarını daha detaylı bir şekilde ve belirtilen formatta hazırlayarak ikinci değerlendirme için sunarlar. Değerlendirme Kurulu üyeleri bu raporları okuyarak proje hakkında daha ayrıntılı fikir sahibi olurlar ve değerlendirirler. Bu değerlendirmede kriter olarak dikkate alınacak hususlar şunlardır:
◦Benzer ya da rakip ürün/hizmetlerle yenilik açısından karşılaştırma yapılmış mı?
◦Rekabet analizi yapılmış ve rekabet yöntemleri düşünülmüş mü?
◦Başlangıç pazar analizi iyi yapılmış mı?
◦Hangi konularda Ar-Ge çalışmaları yapılacağı açıklıkla belirtilmiş mi?
◦İş fikrinde geliştirme ve üretim aşamalarına ilişkin çözülmesi gereken temel problemler ve olası çözümleri tanımlanmış mı?
◦Proje ekibi gerek duyulacak disiplinleri içine alacak şekilde yapılandırılmış mı?
◦Projeyi hayata geçirmek için gereken işbirlikleri, danışmanlık ve hizmet alımları tanımlanmış mı?
◦Geliştirme çalışmalarına ilişkin temel gider kalemleri belirlenmiş mi?
◦Pazarlama stratejisi temel prensipleri düşünülmüş mü?

Daha sonra proje grupları projelerini iş planlarını da içerecek şekilde Değerlendirme Kurulu önünde sunarlar. Bu sunumlar sırasında ve sonrasında Değerlendirme Kurulu projeleri aşağıdaki konu başlıkları çerçevesinde değerlendirir ve finale kalacak projeleri belirler.
◦Yönetici özeti
◦Ürün ve hizmet
◦Pazar analizi
◦Proje ekibi
◦Geliştirme çalışmaları
◦İş modeli
◦Riskler ve önlemler
◦Gelir tablosu
◦Nakit akış tablosu
◦Fon ihtiyacı

Yapılan değerlendirmelerden sonra bu projelerle ilgili eğer daha detaylı bilgi ihtiyacı varsa gruplardan bu bilgileri hazırlaması istenir.

Beşinci Aşama : Final ve Ödül Töreni

•Finale kalan gruplar projelerini izleyiciye açık bir ortamda sunarlar.
Sunumları takiben jüri kararı ilan edilerek dereceye giren projelere ödüllerinin takdim edildiği ödül töreni gerçekleştirilir.

Ödül ve Destekler
ELGİNKAN VAKFI ÖDÜLLERİ

Konu sınırlaması olmaksızın, Değerlendirme Kurulu’nun uygun bulduğu iki projeye verilmektedir.
Birincilik Ödülü 25.000 TL
İkincilik Ödülü 15.000 TL

Ödülün %40 lık birinci kısmı yarışmada elde ettikleri başarının karşılığı olarak proje ekibine, %60 lık ikinci kısmı da yarışmacıların fikirlerini hayata geçirmek üzere kuracakları şirkete verilir. Şirket kurmayı tercih etmeyen yarışmacılar ödülün ikinci kısmından vazgeçmiş sayılır.

KAREL ÖDÜLÜ

Konu sınırlaması olmaksızın, Değerlendirme Kurulu’nun uygun bulduğu bir projeye verilmektedir.

Ödül Tutarı 20.000 TL

Ödülün %40 lık birinci kısmı yarışmada elde ettikleri başarının karşılığı olarak proje ekibine, %60 lık ikinci kısmı da yarışmacıların fikirlerini hayata geçirmek üzere kuracakları şirkete verilir. Şirket kurmayı tercih etmeyen yarışmacılar ödülün ikinci kısmından vazgeçmiş sayılır.

BOSCH, OTOMOTİV ÖDÜLLERİ

Otomotiv sektörüne yönelik, aşağıdaki alt başlıklardan en az birinin kapsamı içinde yer alan projelerden Değerlendirme Kurulu’nun uygun bulduğu iki projeye verilmektedir.
Otomotiv alt başlıkları :
•Araçlarda ve Otomotiv Altyapısında Bilgi Aktarımı ve Zeka
•Çevreci (Yeşil) Araç Teknolojileri
•Sürüş Güvenliği ve Konfor
•Malzeme

Birincilik Ödülü 25.000 TL
İkincilik Ödülü 15.000 TL

Ödülün %40 lık birinci kısmı yarışmada elde ettikleri başarının karşılığı olarak proje ekibine, %60 lık ikinci kısmı da yarışmacıların fikirlerini hayata geçirmek üzere kuracakları şirkete verilir. Şirket kurmayı tercih etmeyen yarışmacılar ödülün ikinci kısmından vazgeçmiş sayılır.

AIRTIES, NETWORK SİSTEMLERİ ÖDÜLÜ

Network sistemleri üzerine yazılmış olan ve Değerlendirme Kurulu’nun uygun bulduğu bir projeye verilmektedir.

Ödül Tutarı 5.000 TL

Ödülün %40 lık birinci kısmı yarışmada elde ettikleri başarının karşılığı olarak proje ekibine, %60 lık ikinci kısmı da yarışmacıların fikirlerini hayata geçirmek üzere kuracakları şirkete verilir. Şirket kurmayı tercih etmeyen yarışmacılar ödülün ikinci kısmından vazgeçmiş sayılır.

TEŞVİK ÖDÜLÜ

Yarışmada ön elemeyi geçen her bir proje grubuna Teknoloji ve İş Geliştime Eğitimi ile Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimini takiben 1.000 TL tutarında teşvik ödülü verilecektir. Eğitimleri başarıyla tamamlamayan gruplar bu ödülden yararlanamazlar.

KOSGEB DESTEĞİ

Yarışmada dereceye giren projeler ayrıca, şirket kurarak iş fikirlerini hayata geçirmek amacıyla Boğaziçi Üniversitesi KOSGEB/TEKMER’de ofis alanına ve KOSGEB tarafından sağlanan diğer Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Desteklerine başvurma hakkına sahip olacaklardır.

HAYAL ET EĞİTİM DESTEĞİ

Yarışmada dereceye giren proje gruplarına HAYAL ET Girişimcilik Platformu tarafından 60 saatlik Girişimci Eğitimi verilecektir.

ARGELA MENTORLUK VE İNKÜBASYON DESTEĞİ

Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülen yazılım geliştirme projelerine
ARGELA tarafından üç ay süreyle inkübasyon ve mentorluk desteği ile yazılım geliştirme araçlarından ücretsiz yararlanma imkanı verilecektir.

IBM DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülen yazılım geliştirme projelerine
IBM tarafından teknoloji mentorluk desteği, IBM GEB programından yararlanma hakkı ve Uluslararası SmartCamp Yarışması’nın elemelerine katılma hakkı verilecektir. Ayrıca ön elemeyi geçen bütün projelere Sanal Bilgi teknolojisi altyapısına erişim imkanı tanınacaktır.

MICROSOFT DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülen yazılım geliştirme projelerine
MICROSOFT tarafından Teknik metorluk ve Microsoft BizSpark programı olanaklarından faydalanma imkanı verilecektir.

TTGV DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Yarışmada dereceye giren proje gruplarına TTGV tarafından mentorluk desteği verilecektir.

ANKARA PATENT OFİSİ DESTEĞİ

Yarışmada dereceye giren projelerden patent başvurusunda bulunacak olanlara ANKARA PATENT OFİSİ tarafından patent / faydalı model başvurusu hazırlama desteği verilecektir.

Yarışma Takvimi
Tanışma ve Yönlendirme Toplantısı

10 Eylül 2012 Pazartesi

Başvuruların Kapanması

15 Eylül 2012 Cumartesi

Öğrenci Belgesi Son Teslim Tarihi

21 Eylül 2012 Cuma

Ön Eleme Sonuçlarının Açıklanması

1 Ekim 2012 Pazartesi

Teknoloji ve İş Geliştirme Eğitimi

6-7 Ekim Cumartesi/Pazar & 13-14 Ekim Cumartesi/ Pazar

Fikri Mülkiyet hakları Semineri

20 Ekim Cumartesi 09:00-12:30

Etkili Sunum Teknikleri

20 Ekim Cumartesi 13:30-16:30

İş Planı Son Teslim Tarihi

15 Kasım 2012 Perşembe

Proje Sunum Günü

29-30 Kasım 2012 Perşembe / Cuma

Finalistlerin Açıklanması

01 Aralık 2012 Cumartesi

Ödül Töreni

6 Aralık 2012 Perşembe