Yaşarken Biyoloji Öğrenelim

Değerli Fen ve Teknoloji Öğretmenleri,

TÜBİTAK tarafından desteklenen “Yaşarken Biyoloji Öğrenelim” projesini 15-22 Haziran 2013 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) de gerçekleştirecek olmanın gururu ve heyecanı içindeyiz.

Projenin hedef kitlesi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda görev yapmakta olan Fen ve Teknoloji öğretmenleridir. Projenin amacı; üniversite ile toplum arasında öğretmenler aracılığı ile köprü kurmak; biyoloji dersini ve öğretimini geliştirecek laboratuvar çalışmalarını güncel yaşamın içinde zevkli hale getirmektir. Aynı zamanda biyoloji eğitimi alanında gelişmeleri ve güncel konuları paylaşarak öğretmenlerimizin proje kazanımlarını, deneyimleri ile birleştirerek öğrencilerine ve yakın çevrelerine aktarmalarını sağlamaktır.

Çanakkale, ülkemiz için kültürel ve tarihi açıdan özel bir yere sahip olmakla beraber; coğrafik, jeolojik ve biyolojik anlamda da geçiş bölgesinde olan bir ilimizdir. Projede eğitim noktalarımızda ilimizin kültürel ve tarihi özelliklerini sizlerle paylaşmayı planladık. Örneğin, Kazdağları, Ağı daği ve Gelibolu Tarihi Milli parkı projede çalışma ve ziyaret alanlarımız arasında yer almaktadır.

Ayrıca, proje süresince Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yerleşkesinde bulunan Planatorum, Deniz hayvanları müzesini ziyaret edeceğiz ve bu geziler aracılığıyla akademisyenlerimiz ile öğretmenlerimiz arasında bağlar kurmaya çalışacağız.

15-22 Haziran 2013 tarihleri arasında yapılacak olan “Yaşarken Biyoloji Öğrenelim” projesinde Çanakkale’de buluşmak dileklerimizle…

Proje Düzenleme Kurulu Adına,

Yrd. Doç. Dr. Sevil YALÇIN

Proje Yürütücüsü

ÖNEMLİ: PROJE SÜRESİNCE KATILIMCININ KONAKLAMA VE İAŞE MASRAFLARI TÜBİTAK TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

Amaç
Son yıllarda çok büyük bir hızla gelişen teknoloji ile birlikte ekonomik ve kültürel anlamda gittikçe yoğunluk kazanan değişimler yaşanmaktadır. Özellikle doğa, çevre ve sağlıkla ilgili pek çok sorun ve bilim alanında gelişmeler dikkat çekici bir gündem oluşturmaktadır. Günlük olarak karşılaşılan birçok olay, örneğin doğal yaşam, çevre sorunları, insan hayatı ve sağlıkla doğrudan ilgili olayların hepsinin bilimsel bir açıklaması vardır. Yaşam içinde gerekli olan bütün bu bilgileri verebilecek olan biyolojinin, sadece bilim adamları ve meslek edinmek isteyenlerin ilgilendiği bir bilim olmaktan çıkarılması gerekmektedir. Fen ve teknoloji öğretmenleri bu bağlantıyı kurmada önemli rol üstlenmektedir. Öğretmenin bu konuda yetersiz olması, biyoloji konularının ezbere dayanan sıkıcı konular gibi algılanmasına sebep olmaktadır. Oysa, yukarıda da söz edildiği üzere biyoloji bilimi yaşamın kendisidir. Bu bağlamda, bu projenin genel amacı, öğretmenlerde biyoloji bilimine dair olumlu tutum ve anlayış geliştirmek, ve bireysel merak uyandırıp motivasyonu arttırarak biyolojinin günlük hayatta uygulanabilir olmasını sağlamaktır.
Bu proje ile fen ve teknoloji öğretmenlerinin;

· bahçe, akarsu, deniz, orman, evimizin mutfağı, gibi insan çevresini bir laboratuar gibi kullanabilme becerisini kazanmaları,

· doğa –insan –toplum ilişkileri ile ilgili merak duygularını geliştirmeleri,

· çevrelerinde gerçekleşen olayları irdeleyerek neden-sonuç ilişkisi kurabilmeleri

· araştırma soruları üretebilmeleri,

· laboratuarı aktif olarak kullanabilme yeteneklerinin geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Ayrıca; bu proje ile bilimi ve bilim insanını sevdirmek, bilimin eğlenceli boyutuna vurgu yapmak, toplumda ve öğrencilerde bilime yönelik olumsuz endişe, kaygı ve önyargıları ortadan kaldırmak, bilimsel araştırma yapan kurum/kuruluşlarla okul arasında köprü kurmak, bilimsel süreç becerilerini geliştirmek, bilimin doğasının anlaşılmasını sağlamak, okul dışı kaynakların, çağrı amaçlarına uygun olarak kullanılmasını sağlamak, özgün yöntem, teknik ve materyallerin etkili kullanımını yaygınlaştırmak, bilimsel tecrübelerin paylaşılması ve yeni içeriklerin geliştirilmesine yönelik, etkinlikleri yaygınlaştırmak, üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek, bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi ve öğrencilerde/toplumda “bu benim işime nerede, nasıl yarayacak?” vb. sorulara anlamlı cevapların verilebilmesini sağlamak, refah toplumu ve bilimsel/teknolojik faaliyetler arasındaki ilişkinin kavranmasını sağlamak, bilim, teknoloji ve toplum ilişkisinin kavranmasına katkıda bulunmak, bilimsel bir bakış açısıyla çevre duyarlılığını geliştirmek, bilim okuryazarlığını yaygınlaştırmak, çağrı konusuyla ilgili iyi örnekleri transfer etmek ve uyarlamak, “yurttaş bilim insanı” kavramı çerçevesine giren faaliyetleri teşvik etmek ve biyoloji konularını günlük hayattaki birçok olayla örtüştürerek uygulamaya dayalı olarak kendi öğrencilerine aktarabilme becerilerinin gelişmesi beklenmektedir. Böylece, fen ve teknoloji öğretmenlerinin uygulamadaki eksiklikleri giderilmiş olacak aynı zamanda koşullara göre uygulama yapabilme becerileri gelişmiş olacaktır.

Kapsam
İlköğretim öğrencilerinin biyoloji konularına ilgi duymaları ve bu ilgilerini dinamik tutabilmede fen ve teknoloji öğretmenlerinin rolü büyüktür. Bu projede, öğrencilere bilimi sevdirmek, bilimsel süreç becerilerini kazandırmak, biyoloji konularını yaşamla ilişkilendirerek öğrencilerin merak duygusunu geliştirmek için fen ve teknoloji dersi öğretmenleri hedef kitle olarak seçilmiştir. Öğretmenlerimiz proje süresince biyolojiyi günlük hayatla ilişkilendiren, bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen ve bilimin doğasını ile ilgili etkinlikleri uygulamalı olarak takip edecektir.

Başvuruların Kabul Edilmesi 30 Nisan 2013 – 20 Mayıs 2013
Asıl ve Yedek Listenin Açıklanması 24 Mayıs 2013
Asıl Listedekilere Kabul Mektuplarının Gönderilmesi 24 – 26 Mayıs 2013
Asıl Listede Yer Alanların İzin Yazılarını Göndermeleri 27 Mayıs 2013 – 03 Haziran 2013
Yedek Listeden Asıl Listeye Girenlerin Açıklanması 04 Haziran 2013
Yedek Listedekilere Kabul Mektuplarının Gönderilmesi 05 Haziran 2013
Yedek Listede Yer Alanların İzin Yazılarını Göndermeleri 05 – 10 Haziran 2013
Projenin Başlangıcı 15 Haziran 2013

Proje Ekibi
Yrd. Doç. Dr. Sevil YALÇIN
Yürütücü – İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği
» Yrd. Doç. Dr. Sibel TELLİ
Uzman – İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği
» Yrd. Doç. Dr. Nurcan KAHRAMAN
Uzman – İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği
» Araş. Gör. Gamze SERT TEZCAN
Uzman – İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği
» Doç. Dr. Şükran YALÇIN ÖZDİLEK
Eğitmen – Biyoloji
» Doç. Dr. Ebru AKTAN ACAR
Eğitmen – İlköğretim Okul Öncesi Öğretmenliği
» Yrd. Doç. Dr. Ersin KARABACAK
Eğitmen – Biyoloji
» Yrd. Doç. Dr. Ahmet ESENKAYA
Eğitmen – Tarih Öğretmenliği
» Okt. Kadir TUNÇER
Teknik Uzman – Enformatik

Başvuru Formu:
https://docs.google.com/forms/d/1VNjYNqgJVyLT_KaVAj_HQ6YsKBql_5UWXx8BGs9jXOw/viewform

Eğitim Noktaları
» ÇOMÜ Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi
» Piri Reis Deniz Müzesi
» Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı
» Kazdağları Milli Parkı
» Ağı Dağı

Sıkça Sorulan Sorular
» Programa kimler katılabilir?
Programa, bir eğitim kurumunda öğretmen olarak çalışan fen ve teknoloji öğretmenleri katılabilir.

» Herhangi bir ücret verecek miyim?
Program kapsamında sizlerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Sadece eğitim merkezine geliş ve dönüş ulaşım giderleri katılımcılara aittir.

» Yanımda neler getirmeliyim?
Alan eğitimleri sırasında dağ yürüyüşü de yapılacağından yanınızda mont, yağmurluk, spor ayakkabı, sırt çantası ve şapka bulundurmanız tavsiye edilir.

» Alerjim var doğa gezilerine katılabilir miyim?
İlaçlarınızı yanınızda getirmenizi tavsiye ederiz.

» Kaç kişilik odalarda konaklama yapılacaktır?
İki kişilik odalarda konaklama yapılacaktır. Tek kişilik oda verilmemektedir.

» Programın tamamına katılmam şart mı?
Evet, program sonu katılım belgesi alınabilmesi için etkinliklerin %100’üne katılmak gerekmektedir.

İletişim
» Arş. Gör. Gamze Sert Tezcan

[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin