VII. Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri

VII. Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri

Etkinliğin Amacı
Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri etkinliği ile Üniversitelerimizde yürütülmekte olan veya yürütülmesi planlanan akademik çalışmaların ve laboratuvar/diğer alt yapı olanaklarının tüm üniversite akademik birimleri ile, paydaş üniversite ve araştırma merkezleri ile, kamu, sanayi, ve özel sektörle paylaşılarak etkin çalışma gruplarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Etkinliğin diğer bir amacı da akademisyen ve özel sektör çalışanlarının fikir ve projelerini kamu, sanayi ve özel sektöre ulaştırarak işbirliği olanaklarını arttırmaktır. Böylece yeni fikir ve projelerin oluşturulması, proje çıktılarının lisanslanması ve ürüne dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Etkinlik kapsamında sanayi, özel sektör ve kamu temsilcileri devam eden AR-GE çalışmalarını, patentlerini ve yeni fikirlerini hazırladıkları posterlerle tüm katılımcılara sunabilme olanağına sahip olacaklardır. Ayrıca, işbirliği olanaklarını ve üniversitelerden beklentilerini tartışabilecekleri özel mekanlar da kendilerine tahsis edilebilecektir.

Etkinliğin İçeriği
Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri’nin yedincisi 3-4 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Akademisyenler ve diğer sektör temsilcileri, yürüttükleri veya gerçekleştirmeyi planladıkları araştırma projelerini poster olarak hazırlayacak ve üniversitenin tüm akademik birimlerine, kamu kuruluşları ve özel sektördeki paydaşlarına tanıtma imkanı bulacaklardır.

Poster sunumlarının yanı sıra etkinlikte, paneller, bilgilendirme toplantıları, deneyim paylaşım toplantıları, İyi Fikir iş projeleri yarışması düzenlenecek ve randevulu patent bilgilendirme görüşmeleri gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Düzenleme KuruluAnasayfa Etkinlik Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Aslı HOCKENBERGER
Doç. Dr. Şehnaz BALTACI GÖKTALAY
Doç. Dr. Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU
Doç.Dr. Sezin TÜRK KAYA
Doç. Dr. Abdullah YALÇIN
Doç. Dr. Özen ÖZ GÜL
Doç. Dr. Şenay KOPARAN ŞAHİN
Doç. Dr. Ahmet Emir DİRİK
Doç.Dr. Şerife VATANSEVER
Yrd. Doç. Dr. Engin SAĞDİLEK
Arş. Gör. Dr. Züleyha AVŞAR
Arş. Gör. Dr. Cihat ENSARİOĞLU
Oğuz YAPAR (Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi)
Ömer ŞENDOĞAN (Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi)
Osman TÜYSÜZ (Rektörlük Basın Danışmanı)
Figen ATAN – Basın ve Halkla İlişkiler
Sevinç FEVZİOĞLU – Basın ve Halkla İlişkiler

http://arge.uludag.edu.tr/