VI. Manisa Web Tasarım Yarışması

Manisa Valiliği, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Belediyesi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen VI. Manisa Web Tasarım Yarışması, “Dev Öğrenciler Marka Kent Manisa’yı Tanıtıyor” sloganıyla, öğrencilerimizin Marka Kent Manisa’yı tanıtmalarını sağlamak, diğer taraftan bilişim ve internet teknolojileri alanında öğrencileri teşvik etmek ve desteklemek amacıyla amatör ruhla düzenlenmektedir.

Yarışma Hakkında Genel Bilgiler

VI. Manisa Web Tasarım Yarışması, “Dev Öğrenciler Marka Kent Manisa’yı Tanıtıyor” sloganıyla, öğrencilerin hazırlayacakları web sayfaları ile Marka Kent Manisa’yı özgün bir şekilde tanıtmasını sağlamak ve diğer taraftan bilişim ve internet teknolojileri alanında öğrencileri teşvik etmek ve desteklemek amacıyla amatör ruhla yapılmaktadır.

Bu yarışmaya belirtilen kategoriler düzeyinde Manisa İli sınırları içindeki Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı (resmi ve özel ortaokul ve lise) öğrencileri ve Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri katılabilecektir. Katılacak yarışmacıların, kendi okullarından kendilerine rehberlik edecek bir öğretmen ya da öğretim elemanını danışman göstermeleri ve istenildiğinde öğrenciliklerini belgelendirmeleri gerekmektedir. Yarışmanın herhangi bir aşamasında ya da yarışma sonrasında, yarışmacıların öğrenci olmadıkları tespit edildiğinde yarışmadan diskalifiye edilecekler, ödül almışlarsa ödülleri geri alınacaktır.

Ayrıca tüm kategorilerde yarışma şartlarını taşımayan siteler, organizasyonun herhangi bir safhasında önceden bildirilmeden diskalifiye edilebilir. Daha önceden yapılmış bir web sitesini, tasarımını, içeriğini ya da kodlamasını taklit eden veya kopyalayan siteler ile şablon yada hazır portal kullanılarak hazırlanmış siteler (wordpress, joomla, mkportal, smf, vbulletin, phpnuke, phpbb, MS Publisher programı vb.) değerlendirme süresi içinde ve/veya sonrasında diskalifiye edilecek;bu sitelere ödül verilmesi durumunda, verilen ödüller geri alınacaktır. Hazırlanacak olan sayfaların özgün olması gerekmektedir.

Kendisi veya birinci derece yakınları yarışma organizasyonu içinde yer alanlar bu yarışmaya katılamaz, katıldıkları takdirde yapıtları değerlendirmeye alınmaz.

Seçim kriterlerine uygun olan, zamanında yapılan, başvuru formunda bilgileri eksiksiz olarak iletilmiş tüm başvurular aday olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Öğrencilerimiz web sayfasından müracaatlarını yapar yapmaz vakit kaybetmeden sayfalarını yapmaya başlayabilirler.

Başvurusu yapılan tüm siteler, standart web tarayıcıları ile internette erişilebilir olmalıdır.

Teknik Bilgiler

Hazırlanacak web sayfaları yarışmacıların isteği doğrultusunda asp, php, html vb. olabilecektir. Ancak yarışmacıların hazırlamış oldukları web sayfasında Genel Bilgiler ve Değerlendirme Kriterleri sayfalarında belirtilen hususlara uygun olarak hareket etmeleri gerekmektedir.

Yarışma şartlarını taşımayan siteler, organizasyonun herhangi bir safhasında önceden bildirilmeden diskalifiye edilebilir. Daha önceden yapılmış bir web sitesini, tasarımını, içeriğini ya da kodlamasını taklit eden veya kopyalayan siteler ile şablon ya da hazır portal kullanılarak hazırlanmış siteler değerlendirme süresi içinde ve/veya sonrasında diskalifiye edilecek; bu sitelere ödül verilmesi durumunda, verilen ödüller geri alınacaktır.

28 Şubat 2013 tarihine kadar başvuru yapmış olan yarışmacılar, projelerini tamamladıktan sonra sayfalarını kendi temin ettikleri web alanlarına yükleyecekler ve web adreslerini proje son teslim tarihi olan 1 Nisan 2013 gününe kadar web sayfasında açılacak olan adres bildirim formundan ya da Yarışmacı Ad Soyad, TC Kimlik Numarası bilgilerinide yazarak bilisim@bayar.edu.tr adresine e-posta atarak bildireceklerdir.

Not: Değerlendirme yapılabilmesi için yarışmacıların web sayfalarını 30 Nisan 2013 tarihine kadar aktif tutmaları gerekmektedir. Bu konuyla ilgili tüm sorumluluk yarışmacının kendisine aittir.

Değerlendirme Kriteleri
Amatör ruhla düzenlenen VI. Manisa Web Tasarım Yarışması ” Dev Öğrenciler Marka Kent Manisa’yı Tanıtıyor“, toplam beş kritere göre değerlendirilecektir. Değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir.

1- Tasarım ve Navigasyon

Site tasarımının kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarına göre ne derecede başarılı olduğu değerlendirilir.

Tasarım sitenin görünümüdür. İyi olarak nitelendirilebilecek tasarım, yüksek kalitede, amaca uygun ve verdiği mesajı destekler nitelikte olmalıdır. Sadece hoş bir giriş sayfası olmaktan ötedir. Kullanılan görsel dilin bir bütünlük içinde olması ve objelerin bu amaca hizmet eden şekilde tasarlanmış olması gerekmektedir.

Site akışının ne kadar kolay anlaşılabilir ve kullanılabilir nitelikte yapılandırılmış olduğu değerlendirilir.

Sitenin yapısı ve akışını, içeriğin organizasyonunu, bilginin önceliğini, sitede kullanılan metodu gösterir. Yapısı ve akışı iyi olan siteler, tutarlı, açık ve aradığınızı sezgi yoluyla rahatça bulabildiğiniz sitelerdir. Bu tür sitelerde oluşturulan zihinsel model, aradığınız bilgiyi nerde bulacağınızı, tıkladığınızda karşınıza neyin çıkacağını bilmenizi sağlar. Akışın iyi olması da, gitmek istediğiniz yere en hızlı şekilde gidebilmeniz ve sitenin içeriğinin derinlik ve genişliğine kolayca giriş yapabilmenizle anlaşılır.

2- İçerik

Sitenin içeriği, Marka Kent Manisa’nın ne derece iyi tanıtıldığı, güncellik ve ilgi çekicilik açısından değerlendirilirken, sitedeki metinlerin, gerekli mesajları ne kadar etkin aktarabildiği de dikkate alınır. Marka Kent Manisa’yı tanıtımı tüm ilçeleriyle genel olarak yapılmalıdır. Marka Kent Manisa’nın tanıtımı asıl amaç olduğundan değerlendirmede öncelikli olacaktır.

İçerik, sitede verilen bilgidir. Sadece metinden ibaret değildir. Müzik, ses, animasyon ya da video görüntüleri, sitede iletişimi sağlayan her türlü araç içerik olarak nitelenebilir. İyi olarak değerlendirilecek içerik, amacına uygun olan, izleyici için cazip ve alakalı olan içeriktir. Web için geliştirildiği, kısa, açık ve anlaşılır olmasından anlaşılmalıdır. İyi içerik, fikrini ortaya koyar.

Yarışmacılar içerikte kullanacakları görüntü, fotoğraf ve videoları kendileri oluşturabilecekleri gibi Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün http://www.manisakulturturizm.gov.tr web adresindeki verilerden yararlanabilirler.

3- Teknoloji

Sitenin kullanıcı deneyimini iyileştirmek için teknolojiyi ne derecede başarı ile kullanabildiği değerlendirilir. Farklı platformlar ve farklı tarayıcılar ile olan kullanım başarısı da değerlendirmeye dahil edilir.

Kullanılacak teknoloji sitenin bütünlüğünü, sade ve daha kullanışlı oluşunu destekler nitelikte olmalıdır. Teknik yeterliliği tam olmayan, değerlendirme esnasında bağlantı sorunları tespit edilen adaylar yarışma dışı kalırlar.

4- Yaratıcılık/Yenilik

Sitenin mimari, tasarım, içerik ve teknoloji açısından ne derecede yaratıcı ve yeni yaklaşımlar sunabildiği değerlendirilir. Sitede kullanılacak fotoğraf, grafik, video, flash gibi görsel öğelerin mümkün oldukça özgün olması (yarışmacıya ait olması) önemli bir kriterdir. Yaratıcı tasarımlar ve yenilikçi fikirler ile oluşturulan girişimci ruha sahip çalışmalar teşvik edilir.

5. Erişilebilirlik

Hazırlanacak olan web sayfasının görme, işitme, fiziksel/zihinsel engelliler açısından erişilebilir olması temel değerlendirme kriteri olmayıp teşvik amaçlı olarak yarışmacılarımıza artı puan kazandıracaktır.

Sık Sorulan Sorular
Yarışmanın konusu?

Yarışmanın ana konusu Dev Öğrenciler Marka Kent Manisa’yı Tanıtıyor‘dur.

Son Müracaat Tarihi Nedir?

Yarışma son başvurusu tarihi 28 Şubat 2013

Kimler Katılabilir?

Bu yarışmaya Manisa ilindeki Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarda halen okumakta olan öğrencilerimiz ve Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri katılabilecektir.

Danışman Belirtmek Zorunlu mudur?

Yarışmacıların kendilerine rehberlik etmek üzere okumakta oldukları okullarından bir öğretim elemanı veya öğretmen belirlemeleri zorunludur.

Aynı Kişi Birden Fazla Öğrenciye Danışmanlık Yapabilir mi?

Bir öğretim elemanı veya öğretmen aynı anda birden fazla öğrenciye danışmanlık yapabilir. Bunda bir sınırlama yoktur. Ancak danışmanın öğrenciyle aynı okuldan olması gerekmektedir.

FTP hizmeti Verilecek midir?

Hayır. FTP hizmeti verilmeyecektir. Yarışmacılar kendi temin etmiş oldukları web alanlarına hazırlamış oldukları sayfaları yerleştirerek bize sadece adres bilgisini proje son tarihinde gönderecektir.

Müracaatımın Tamamlandığını Nereden Anlayacağım?

Müracaat formundan gerekli bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra, gönder butonuna basıldıktan sonra size işlemin tamamlandığına dair bir mesaj gelecektir. Müracatlar bittikten sonra web sayfasında kontrol amaçlı yarışmacı listesi yayınlanacaktır. Ancak siz başvuru yaptıktan hemen sonra vakit kaybetmeden hazırlıklarınıza başlayabilirsiniz.

Yarışmacı Olma Özelliği Ne zaman Başlar?

Öğrencilerimiz ilgili başvuru koşullarını okuyup, yarışma başvuru formunu eksiksiz doldurduktan ve gönderdikten sonra yarışmacı sıfatını kazanırlar. Ancak vermiş oldukları bilgilerde eksiklikler bulunan veya yarışma koşullarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmez.

Kategoriler
Amatör ruhla düzenlenen yarışmamız üç kategoriden oluşmaktadır. Birinci katılımcı profilini Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve özel Ortaokulların öğrencileri, ikinci katılımcı profilini Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve özel Lise öğrencileri ve üçüncü katılımcı profilini ise Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Söz konusu yarışmaya ancak Manisa il sınırları içindeki Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların öğrencileri katılabilecektir.

Yarışmaya katılacak olanların, kendilerine rehberlik etmek üzere kendi okullarından bir öğretmen ya da öğretim elemanını danışman olarak bildirmeleri gerekmektedir. İstenildiği takdirde öğrenciliklerini belgelendirmeleri zorunludur.
•Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaokul Öğrencileri
•Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü Lise Öğrencileri
•Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri

Yarışma Takvimi

Yarışmaya Son Başvuru 28 Şubat 2013
Başvuru Listesinin Yayınlanması (Kontrol Amaçlı) 1 Mart 2013
Proje Son Teslim 1 Nisan 2013
Proje Değerlendirme Süreci 2 – 12 Nisan 2013
Ön Eleme Değerlendirmeleri 2 – 10 Nisan 2013
Final Değerlendirmeleri 12 Nisan 2013
Ödül Töreni Ödül töreni ve yarışma sonuçları daha sonra web sitemizden duyurulacaktır.

Jüri Üyeleri
•Yrd.Doç.Dr. Ceyhun ARAZ
CBÜ Rektör Danışmanı (Jüri Başkanı)
•Öğr. Gör. Mustafa Özhan KALAÇ
Manisa Bilişim Koordinatörü – CBÜ Öğretim Görevlisi
•Yrd.Doç. Dr. Ayşegül ALAYBEYOĞLU
CBÜ Müh. Fak. Bilgisayar Müh.Böl.Başkanı
•Öğr. Gör. İsmail BEKTAŞ
CBÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
•Öğr. Gör. Volkan ALTINTAŞ
CBÜ Akhisar MYO
•Erdinç KARAKÖSE
Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü
•Kemal ÇAMLIOĞLU
Manisa Belediyesi Kültür Müdürü
•Zeynep SÜLEK
CBÜ Protokol, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü
•Hakan ERŞAHİN
Manisa Valiliği Bilgi İşlem
•Reşat PALAZ
Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü
•Hüseyin TARKINER
Manisa Belediyesi Bilgi İşlem
•Emin DEMİRTAŞ
Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgisayar Formatörü
•Serkan ÖZTÜRK
Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgisayar Formatörü
•Doğan ZORLU
Manisa Organize Sanayi Bölgesi Bilgi İşlem Sorumlusu
•Tolga KIZILKAYA
Mavi Piksel İnternet Hizmetleri Şirket Müdürü
•Şener KUL
İlkserver Network Çözümleri
•Baran GÜNTAN
Türkiye Bilişim Derneği İzmir Şubesi Temsilcisi

Manisa Bilişim Platformu

İletişim Telefonu: 0 236 201 11 67
İletişim e-posta : bilisim@bayar.edu.tr

Adres:
Şehitler Mahallesi, Mehmetçik Caddesi, No:2 Kat:4, MANİSA