Üstün yetenekli öğrencilere yönelik 6 günlük Somestr programı

İstanbul Üniversitesi Çocuk Üniversitesi

Program Detayı :Bu program üstün zekâlı öğrencilere yönelik dizayn edilmiştir. İstanbul Üniversitesi Üstün Zekalılar Anabilim Dalı öğretim üyeleritarafından verilecek eğitimlerde, üstün zekalı öğrencilerimizin üç farklı yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yetenekler:
1- Düşünme Becerileri
Eğitimin her kademesinde öğrencilere, zekâ ve yetenekleri
doğrultusunda düşünme becerileri kazandırılmalıdır. Üst düzey düşünme
becerilerin geliştirilmesi için okul öncesinden itibaren öğrencilere
düşünmeyi öğretmek gerekir. Düşünce Becerileri Programı düşünme
sürecinde temel düşünme becerilerini kullanarak kişisel bir düşünme
geleneği oluşturabilen ve yaşam becerisine dönüştürebilen, farklı
düşüncelere hoşgörü gösterebilen bireyler yetiştirmektir. Düşünme
Becerileri Eğitimi Programı’nı tamamlayan öğrencilerin; Benzerlikler
ve Ayrılıklar, Serileme, Sınıflandırma ve Analoji gibi dört temel
bilişsel beceriyi hem şekilsel hem de sözel olarak doğru kullanmaları,
Çok yönlü düşünmenin önemini kavramaları,
Problem çözme becerisini kavramaları,
Karşılaştığı sorunlarda farklı düşünme stratejilerini işe koşmaları,
Analitik becerisi kazanmaları,
Farklı çözüm yollarını değerlendirebilmeleri,
Değişik düşüncelere hoşgörülü davranmaları,
Ne bildiğinin ve ne bilmek istediğinin farkında olmaları,
Düşüncelerini aktarırken Türkçeyi doğru ve özenli bir biçimde
kullanmaları,
Doğru tartışma becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.
2- Yaratıcılık
Yaratıcılık yeni bir bakış açısı, yeni çözümler, yeni direktifler
bulunmadaki kutupların bütünleşmesi ve özümsenmesidir. Beynimizin sol
yanıyla sağ yanının; mantıksal yönümüzle, sezgisel yönümüzün
bütünleşmesidir. Yaratıcılık çok yönlü düşünülmesi gereken bir
süreçtir. Yaratıcılık yaratıcı bir insanın yeni ve değerli bazı
şeyleri yaparken hayal gücünü kullanarak onu daha iyi yapabilmek için
onu değiştirmesidir. Yaratıcılık kavramı ile bir bireyin varolan
kalıplardan kurtulması veya farklı olmaktan korkmaması kastedilir.
Yaratıcılık Programı daha akıcı, esnek, özgün ve ayrıntılı fikirler
üretme becerisini kullanarak kişisel yaratıcılık gücünü geliştiren ve
yaşam tarzına dönüştürebilen farklı düşüncelere hoşgörü gösterebilen
bireyler yetiştirmektir.
Yaratıcılık eğitimi alan öğrencilerin;
Mümkün olduğu kadar çok sayıda düşünceleri, olasılıkları, sonuçları
vb.ini üretmeleri,
Farklı kategorilere giren düşünce üretmeleri,
Akıllıca, tek ve daha önce görülmemiş özgün tepkiler vermeleri,
Sorun çözerken farklı türde yaklaşım veya stratejiler kullanmaları,
Yön ve verilen bilgiyi değiştirmeye istekli olmaları,
Düşünceleri, öyküleri ve resimleri genişletmeleri,
Düşünce, öyküleri ve resimleri geliştirmeleri,
Düşünce, öyküleri ve resimlere ayrıntılar eklemeleri amaçlanmaktadır.

3- Duygusal ve Sosyal Beceri
Sosyalleşme, bireyin gelişiminde en önemli süreçlerden birdir. Bireyin
özellikle de çocukların belirli bir grubun işlevsel üyeleri haline
geldikleri ve grubun öteki üyelerinin değerlerini, davranışlarını ve
inançlarını kazandıkları süreçtir. Çocuğun duygusal gelişimi ise
devinimsel, duyusal ve bilişsel gelişimi paralel olarak gelişir.
Özellikle bilişsel ve dil gelişimindeki ilerlemeler duygularını
açıklamalarına, çevresindekilerin duygu ve isteklerini anlamalarına,
kendilerini onların yerine koymalarına ve duygu alışverişine olanak
sağlar. Ancak üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar, eş zamanlı olmayan
gelişim özellikleri nedeniyle sosyal ve duygusal gelişim özellikleri
açısından akranlarına oranla çok daha yoğun desteğe ihtiyaç
duymaktadırlar.
Duygusal ve Sosyal Beceri Eğitimi programı kendini daha iyi tanıyan ve
diğerlerine daha iyi ifade edebilen, kendinin ve diğerlerinin
duygularını daha rahat anlayıp empati kurabilen, farklı düşüncelere
hoşgörü gösterebilen, en genel tanımıyla, akademik başarının yanında
yaşam başarısı ve becerileri açısından daha donanımlı olan bireyler
yetiştirmektir.
Duygusal ve Sosyal Beceri Eğitimi alan öğrencilerin;
Etkili iletişim becerilerini kullanabilmeleri,
İletişim engelleriyle baş etmeleri,
Duygularını iyi tanıma ve ifade etme becerilerini kullanabilmeleri,
Sosyal sorunları daha farklı açılardan görebilmeleri,
Sorun çözme becerilerini duygusal ve sosyal açıdan da ele alabilmeleri
amaçlanmaktadır.

Tarih: 30 Ocak – 4 Şubat 2012
Saat: 10.00 – 14.00
Ücret: 390 TL
Yaş Grubu: 1. – 2. – 3. – 4. – 5. – 6. Sınıflar

İstanbul Üniversitesi Çocuk Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Telefon: 0212 440 02 78
            0212 440 00 00 / 10608
Fax:      0212 440 02 79
mail: cocukuniversitesi@istanbul.edu.tr