Üniversite Öğrencileri arası Kumaş Tasarım Yarışması

14. İstanbul Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması

I. KATILIM ŞARTLARI VE BAŞVURU
A. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
Yarışmaya iştirak edecek adayların aşağıdaki şartları haiz olmaları gerekmektedir.

01/01/2019 tarihi itibariyle 35 yaşını aşmamış olmak. (Doğum tarihi 01/01/1984 ve daha sonra olanlar.)

Üniversite, yüksekokul veya münhasıran tasarımla ilgili eğitim veren diğer derecelerdeki okullarda eğitim görüyor olmak veya bunlardan mezun olmak. Yarışma ayrıca tekstil alanında çalışan profesyonellere de açıktır.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği çalışanı veya çalışanların birinci dereceden akrabası olmamak.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından daha önce düzenlenmiş olan Kumaş tasarım Yarışmalarında ilk üç dereceye girmemiş olmak. (Hali hazırda üniversitede örgün eğitimine devam etmekte olan öğrencilerden İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından daha önce düzenlenmiş olan Kumaş Tasarım Yarışmalarında 1. lik ödülü hak etmemiş olanlar örgün eğitimlerine devam ettikleri süre boyunca 3 kez daha başvurma hakkına sahiptir)

B. TASARIMLARDA ARANAN ŞARTLAR
Yarışmaya sunulacak tasarımların aşağıdaki şartları haiz olması gerekmektedir.

Yarışma temasına ve teknik şartlara uygun dört farklı tasarım sunulmalıdır.
Tasarımlar ticarete konu olmamış, endüstriyel olarak üretilebilir ve uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

C. BAŞVURU
Başvurular 10 Haziran 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar www.kumastasarimyarismasi.org internet sitesi üzerinden oluşturulacak başvuru dosyası ile yapılmalıdır.
İnternet sitesinden yapılan başvuruda tasarımlar PDF veya MS Powerpoint dosyası biçiminde sunulmalıdır.
Tasarım, moodboard ve teknik detaylar üzerinde adayların isim ve adres gibi kişisel bilgileri bulunmamalıdır. Adayların kişisel bilgileri internet sitesi başvuru aşamasında girilmelidir. Ayrıca özgeçmiş dosyası sisteme yüklenmelidir.
Başvurusu esnasında tasarımların yanı sıra teknik detaylar ve moodboard da sunulmalıdır.

II. YARIŞMA AŞAMALARI

A. BİRİNCİ DEĞERLENDİRME
13 Haziran 2019 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan ön jüri değerlendirmesinde, adayların internet ortamında sundukları başvuru dosyaları, adayların isimleri ve bilgileri gizli olacak şekilde incelenerek birinci değerlendirme yapılacak ve ikinci değerlendirme aşamasına kabul edilecek 20 aday belirlenecektir. Değerlendirme sonuçları www.kumastasarimyarismasi.org internet sitesinde ilan edilecektir.

B. 20 FİNALİST İÇİN NUMUNE ÜRETİM AŞAMASI
Ön jüri tarafından ikinci değerlendirme aşamasına kabul edilen 20 adayın tasarımlarını 20*20 veya 40*40 veya 50*50 ölçülerinde fiziki numune haline getirildikten sonra elden ya da ödemeli kurye vasıtasıyla İTKİB Genel Sekreterliğine en geç 01 Temmuz 2019 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

C. İKİNCİ DEĞERLENDİRME
Jüri fiziki numuneler üzerinden ikinci değerlendirmesini 04 Temmuz 2019 Perşembe günü yapacaktır. İkinci değerlendirmede, adaylar tasarımlarını jüriye sözlü olarak sunacaklardır. Adaylar ile görüşme, taleplerine istinaden telekonferans şeklinde yapılabilecektir.

Jüri ikinci değerlendirme sonucunda finale kalacak on adayı belirleyecektir. Sonuçlar aynı gün internet sitesinde ilan edilecektir.

D. 10 FİNALİST İÇİN ÜRETİM AŞAMASI
Final aşamasına kalan on adayın tasarımları İTHİB tarafından belirlenecek üreticilerin desteği ile endüstriyel nitelikte üretilmiş kumaş haline getirilecektir. Üretilen kumaşlar, yine İTHİB tarafından belirlenecek sektör uzmanları tarafından, kıyafete dönüştürülecektir. Tasarımları üretim aşamasına kalan adayların üretici ile beraber çalışabilmeleri için seyahat ve konaklama giderleri talep etmeleri halinde organizasyon tarafından karşılanacaktır.

E. FİNAL AŞAMASI
Yarışma finali 19 Ekim 2019 Cumartesi günü yapılacaktır. 10 finalistin kıyafete dönüştürülen 4’er tasarımı ilk olarak final jürisine özel bir ön sunum ile gösterilecektir. Jüri özel sunumundan sonra tasarımlar aynı gün gerçekleştirilecek final gecesinde jüri ve davetlilere bir defile ile sunulacaktır. Jüri tarafından ödüle değer bulunan tasarımlar defile sonrasında ilan edilecektir. On finalistin final günü için İstanbul’a geliş gidiş ve konaklama giderleri organizasyon tarafından karşılanacaktır.

III. ÖDÜLLER
A. PARA ÖDÜLÜ
Birinci olan yarışmacıya 50.000 TL*, ikinciye 25.000 TL** ve üçüncüye 12.500 TL*** para ödülü verilecektir. Para Ödülleri, ödüllerin açıklanmasını takip eden bir ay içinde sahiplerine verilecektir.

(* 8.500 Euro karşılığı TL ödenecektir. ** 4.250 Euro karşılığı TL ödenecektir. *** 2.125 Euro karşılığı TL ödenecektir.

B. YARIŞMA ÖZEL ÖDÜLLERİ (SADECE TÜRK VATANDAŞLARINA)
İlk üç Finalist arasından Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek yarışmacıya, İTHİB tarafından belirlenecek tasarımla ilgili bir eğitim kurumunda, %90 devamlılık ve başarı şartıyla yurtdışı eğitim hakkı tanınacaktır.

C. DİĞER ÖDÜLLER
İlk üçe giren yarışmacılara ayrıca, Première Vision Paris fuarını ziyaret, 6 Ay yabancı dil eğitimi imkanı sağlanacaktır.

NOT: Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması ve bu amaçla sağlanan desteklerden daha fazla sayıda tasarımcının faydalandırılabilmesini teminen, bir iş birliği kuruluşu tarafından düzenlenen tasarım yarışmasının herhangi bir kategorisinde birinci olarak ödül alan bir tasarımcı, farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında iki yıl süresince derece elde etse dahi, 14. İstanbul 2019 Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması’nın ödüllerinin herhangi birinden faydalanamayacaktır.

IV. KATILIMCI YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Finale kalan yarışmacılar, yarışmaya sundukları tasarımların fikri mülkiyet hakları ile her türlü telif, marka ve lisans haklarının tamamının bizzat kendilerine ait bulunduğunu ve işbu tasarımların yayınlama ve çoğaltma dâhil olmak üzere bir yıl süre ile hiçbir koşul ve bedel talep etmeksizin İTHİB tarafından kullanılmasına muvafakat ettiklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Yarışma sonrası dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında İTHİB’den hiçbir talepte bulunamazlar.

Herhangi bir yerde yayınlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıca her bir yarışmacı yarışmaya gönderdikleri yapıtların kendilerine ait olduğunu, daha önce bir başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve sergilenmediğini, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını beyan eder ve gerekli özelliklerini şartnamelere uygun biçimde belirtirler. Projenin kendisine ait ve tamamen özgün olduğunu, daha önce bir başka yarışmaya katılmadığını ve ticari anlamda kullanılmadığını taahhüt eder. Aksinin ispatı halinde tasarım ödül almış ise ödül geri alınır ve İTHİB bu nedenle uğradığı zarar ve ziyanları rücuen tazmin etme hakkına sahiptir.

İTHİB belirtilen ödüllerde, yarışma takviminde, jüri üyelerinde ve diğer tüm yarışma esasları ve koşullarında gerekli gördüğü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

V. ORGANİZATÖR YÜKÜMLÜLÜKLERİ
14. İstanbul 2019 Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından organize edilmektedir. Adaylar tarafından başvuru esnasında İTHİB’ e teslim edilen malzemeler adayların talebine istinaden iade edilebilecek olup, Final Gecesi organizasyonundan itibaren 1 yıl içinde geri alınmayan başvuru dosyaları Birlik tarafından imha edilebilecektir.

VI. İLETİŞİM
Organizasyonun Sekretaryası, İTKİB Genel Sekreterliği tarafından yapılmaktadır. Sekretarya ile aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılarak irtibata geçilebilir.

İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Fuarlar Şubesi

Çoban Çeşme Mevkii Sanayii Cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok PK: 34196
Yenibosna – Bahçelievler / İstanbul / TÜRKİYE

Şafak ÖZÜÖLMEZ / +90 212 454 0335

Salih DİNER / +90 212 454 0344

contest@ithib.org.tr

www.kumastasarimyarismasi.org