Üniversite Öğrencileri arası Ahşap Kule Vinç Yarışması

Üniversite Öğrencileri arası Ahşap Kule Vinç Yarışması
PROTEK Ahşap Kule Vinç Yarışması, Proje ve Test olmak üzere 2 aşamadan oluşan ve toplamda 30 takımın mücadele edeceği bir teknik maket yarışmasıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Takımlar 3 kişilik ekiplerden oluşacaktır. Yarışma üyelerinin başvuru tarihinden proje teslim tarihine kadar geçen sürede lisans eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir.
 • Ekip üyelerinde bölüm veya üniversite kısıtlaması bulunmamaktadır.
 • Seçici Kurulun yarışma içerisinde danışmanlık yaptığı ekibi var ise bu ekibi değerlendiremez ve bu ekip kurulun geri kalan görevlileri tarafından değerlendirilir.
 • Yarışma üniversite bölümlerinin tüm sınıflarına (1.-2.-3.-4.) açıktır.
 • Bir öğrenci yalnızca bir takımda yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmacılar yarışmanın son teslim tarihine kadar www.ytuprotek.net internet adresinde belirtilen başvuru formu tüm takım üyeleri için eksiksiz doldurulmak zorundadır.
 • Yarışmaya katılacak ekiplerin 8 Mart 2019 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Başvuruları kabul edilen takımlar, başvuruların yapıldığı mail adresi üzerinden haberdar edilecektir.
 • Başvuruları kabul edilen takımların; AUTOCAD çizimleri, Açıklama Raporu ve ekip üyelerinin bağlı oldukları üniversitelerden alacakları yeni tarihli öğrenci belgelerini içeren dosyalarını, 11-15 Mart tarihleri arasında,diyco@ytuprotek.net mail adresine PDF formatında göndermeleri gerekmektedir.
 • Gönderilen projeler, jüriler tarafından geçen senelerde yarışan

projeler ile karşılaştırılacaktır ve herhangi bir taklit vb. durumu ile karşılaşıldığı takdirde takım değişim hakkı tanınmaksızın diskalifiye edilecektir.

 • Ön eleme ile 30 takım seçilecektir.
 • 18-22 Mart tarihleri arasında ön eleme sonuçları www.ytuprotek.net

adresinden duyurulacaktır.

 • 25 Nisan 2019 Perşembe günü ekiplerin projeleriyle Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsüne, bağlı oldukları üniversitelerden aldıkları öğrenci belgeleriyle gelmelidirler.
 • Yarışma Şartnamesinde öngörülen koşullara uyulmalıdır.

Bu koşullara uymayan ekipler, projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılırlar.

DIYCO Ahşap Kule Vinç Yarışma Şartnamesi

DIYCO Ahşap Kule Vinç Yarışma Başvuru Formu