UNESCO/Keizo Obuchi Araştırma Bursları

UNESCO/Keizo Obuchi Araştırma Bursları Programı

(UNESCO/Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı)

2014 Dönemi

A. GİRİŞ

1. UNESCO, “UNESCO/Keizo Obuchi Araştırma Bursları Programı” (UNESCO/Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı) projesini, Japon hükümeti tarafından, Kasım 2000’de UNESCO’nun UNESCO Program Öncelikleri altındaki dört alanda araştırmayı hızlandırmasını sağlamak için kurulan Japon İnsan Kaynakları Kapasite Geliştirme Fonu çerçevesinde düzenlemiştir.

2. Japon Hükümeti “yeniçağı şekillendiren insanlar” inancını güçlendirerek, her yıl hak eden 20 kişiye burs vermektedir. Bu yıl da 13. yılında, aşağıda belirtilen konulardan bir ya da daha fazlası üzerinde araştırmayı üstlenmeye hevesli, özellikle de Afrika ve en az gelişmiş ülkelerden başvuran adaylara öncelik verilecektir. Bursların amacı, dört gelişme alanındaki yenilikçi ve yaratıcı araştırmaları desteklemektir.

B. PROGRAMIN HEDEFLERİ

1. Japon İnsan Kaynakları Kapasite Geliştirme Fonu altında karşılanan program, özellikle aşağıdaki kapasite geliştirme ve araştırma aktivitelerine etki etmeyi hedefleyecektir: 1. Çevre (özellikle Su Bilimleri alanında); 2. Kültürlerarası diyalog; 3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri; ve 4. Barışçıl çatışma çözümü. Bunların dışındaki araştırma konuları dikkate alınmayacaktır.

C. ARANAN NİTELİKLER

Başvuran adaylar (başvuran her bir Komisyon’dan en fazla 2 başvuru kabul edilecektir) aşağıdaki genel kriterleri karşılamalıdırlar:

1. Başvuran adaylar sanat ya da bilim (ya da buna eşdeğer) alanında yükseklisans derecesine sahip araştırmacılar olmalıdırlar ve araştırma çalışmalarını yurtdışında (tercihen kendi bölgesinde) paragraf D.1’ de belirtilen dört alandan birinde, bilgisini artırma düşüncesiyle devam ettirmek istemelidirler. Böylece, yükseklisans derecesini bitirme aşamasında olanlar, burslarını almaya başlamadan önce yükseklisansını bitirmiş olmalıdırlar.

2. Adaylar döndüklerinde ülkelerine önemli katkılar sağlaması beklenebilecek, entelektüel birikimi olan kişiler olmalıdırlar.

3. Adaylar 40 yaşının üzerinde olmamalıdırlar. Böylelikle 1 Ocak 1974 tarihinden önce doğmuş olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

4. Burs kazanan kişi, çalışmasını ev sahibi bir enstitüdeki akademik bir danışmanın gözetimi altında yürütmelidir. Akademik danışmanın kabul onayı zorunludur.

5.

* Kadın adaylara

* En az gelişmiş ülkelerden başvuran adaylara

* Afrikalı araştırmacılara

öncelik verilecektir.

6. Adaylar araştırma yapacakları ev sahibi ülkenin dilinde okuma ve yazma yeteneğine sahip olmalıdırlar.

D. BAŞVURU KOŞULLARI
1. Araştırma alanları:
Çevre (özellikle Su Bilimleri alanı)
Kültürlerarası Diyalog
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Barışçıl Çatışma Çözümleri
2. Araştırma tarihi:
En az: 3ay
En fazla: 6 ay

3. Başvurular için son tarih:
30 Ağustos 2013

4. Araştırmaya başlama tarihi:
Mart 2014’den itibaren herhangi bir tarih

5. Araştırmanın son bitiş tarihi:
Aralık 2015 sonu

6. Çalışma yeri:
Bir ya da iki ülkede

Burstan yararlanan kişi, edindiği bilgilerin yerel araştırma ve eğitim programlarında kullanılabilmesi için, burs tarihinin bitiminde, kendi ülkesine döneceğini kabul etmelidir.

7. Çalışma düzenlemeleri / hazırlıkları:

Araştırma, ev sahibi bir enstitüdeki akademik bir danışmanın gözetimi altında yürütülmelidir.

8. Başvuru İşlemleri:

Bütün başvurular, UNESCO Burs Başvuru Formu’ndaki gerekli belgelerle birlikte teslim edilmelidir. Her Üye Devlet en fazla iki kişi aday gösterebilir. UNESCO’ya ulaştırılacak başvuruları seçmek, Millî Komisyonların sorumluluğundadır. Başvuru(lar) “The Section of Participation Programme and Fellowships, UNESCO, 7, Place de Fontenoy 75352 Paris 07 SP” adresine 30 Ağustos 2013 gecesine kadar ulaştırılacaktır ve bir kopyası da, fax ya da elektronik posta aracılığıyla gönderilebilir.

fax: +33.1.45.68.55.03

e-mail: [email protected]; [email protected]

Başvurular aşağıdaki ekleri içermelidir:

(i) UNESCO Burs Başvuru Formu usülüne uygun olarak iki nüsha halinde doldurulmalıdır. Formda, yakın zamanda çekilmiş iki fotoğraf yer almalıdır.

(ii) İki nüsha halinde, onaylı derece ya da diploma fotokopileri (transkriptleri de içeren). Yükseklisans derecesini kanıtlayan bir belge de içermelidir.

(iii) Adayın çalışmalarını bilen birinden tavsiye mektubu.

(iv) Ev sahibi bir kurumun kabul mektubu (örneğin, burs verilecek adayın çalışmaları kabul eden kurum). Bu kabul mektubu, ev sahibi kurumun, seçilen ya da uzmanlaşılan alanda, aday tarafından gerek duyulan ilgili araştırma aktivitelerini sağlamaya istekli olduğunu onayladığını belirtmelidir.

(v) Çalışmayı yapacağı ülkenin dilindeki iki nüsha halinde, onaylı yeterlilik belgesi (UNESCO formu kullanılmalıdır)

(vi) Adayın üzerinde çalışacağı araştırmanın, İngilizce ya da Fransızca, en fazla bir ya da iki sayfa, detaylı bir açıklaması. Araştırma önerisi aşağıdaki soruları cevaplayacak şekilde hazırlanmalıdır:

Neden? Önerilen projenin yukarıda, paragraf D.1’de belirtilen alanlara katkısının somut niteliği, yenilikçi, orijinal yönü, araştırma projesinin kapsam ve amacı. Aday, ev sahibi kurumda edinilen teorik ya da uygulamalı bilgi ve eğitimin kendi araştırma projelerinde faydalı olacağını kanıtlamalıdır.
Ne? Araştırma projesinin beklenen sonuçları ve beklenen etkisi
Nasıl? Araştırmanın yürütülmesi için önerilen yöntemlerin tanımlanması.
Nerede? Araştırmanın gerçekleştirileceği ülkenin (en fazla bir ya da iki ülke) ve ev sahibi kurumun adı ve adresi
Ne zaman? Önerilen başlama tarihi ve araştırma süresi (Bu süre en az üç ay, en fazla dokuz ay olmalıdır.)
Ne kadar? Adayın önerilen projeyi yürütmesi için gerekli detaylı bir bütçe tahmini. Toplam miktar, önerilen araştırma süresi ve yerine göre 6,000 – 10,000 dolar arasında belirlenmelidir. Miktar 10,000 doları aşmamalıdır. Tüm rakamlar Amerikan Doları olarak gösterilmeli ve ayrı bir sayfada belirtilmelidir. Toplam bütçe miktarı yurtdışı ve yurtiçi seyahat ödemelerini, ve yurtdışı kişisel harcamalarını kapsamalıdır (Bu Programın amacı araştırma bursu sağlamaktır, bu yüzden birçok durumda eğitim ücretlerinin karşılanmayacağı düşünülmektedir). Adaylar bütçelerinde konaklama ve beslenmeleri için aylık ortalama 1,000/1,800 Amerikan dolarının aşılmaması gerektiğini göz önünde bulundurmalıdırlar. Projenin hedefi doğrultusundaki bütçenin orantısız olduğu durumlarda, projenin daha küçük bir bütçe ile desteklenmesi olasıdır.

Not: Bilgisayar satın alımı; konferanslara katılım (böyle bir araştırmanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ve araştırma projesinin gelişmesine doğrudan bir katkı sağlaması gibi istisnai bir durum oluşmadıkça) burs bütçesi kapsamında karşılanmaz.

UNESCO ve Japonya, orijinalliğe ve niteliğe büyük önem vermektedir. Yalnızca yenilikçi, yaratıcı ve uygun olduğunu kanıtlayan ve paragraf D.1’de belirtilen dört alana katkı sağlamayı vadeden, iyi planlanmış araştırma önerileri dikkate alınacaktır.

Eksik, son başvuru tarihinden sonra gönderilen başvurular ya da yukarıda belirtilen nitelikleri karşılamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

E. UNESCO VE JAPONYA TARAFINDAN SUNULAN AKTİVİTELER

Japonya tarafından finanse edilen ve UNESCO tarafından yönetilen burs programı şunları içermektedir:

Seçilen adaylara en fazla 6,000 – 10,000 Amerikan Doları arasında bir miktar burs verilecektir. İki ya da üç taksit halinde yapılacak olan ödeme, sadece araştırma ücretlerini kapsamaktadır ve bu konu tartışmaya açık değildir.
Ek ücret verilmeyecek, burs genişletilmeyecek ya da yenilenmeyecektir.

F. ADAYLARIN SEÇİLMESİ

Yukarıda belirtilen dört alandaki uzmanlardan oluşan bir Seçim Komitesinin tavsiyeleri doğrultusunda; son karar, UNESCO Genel Direktörü tarafından verilecektir. Başvurular değerlendirilecektir.

Başvurular hak ettikleri ölçüde ve UNESCO/Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı’na uygunluğuna göre değerlendirilecektir.

Seçilen adaylar bir Ödül Mektubu alacaklardır ve 8 Ocak 2014 tarihine kadar bilgilendirilecektir.

Bilgilendirilmeyen adayların seçim sürecinde başvurularının onaylanmadığı anlaşılmalıdır.

G. BU PROGRAMDA ÜSTLENİLEN ARAŞTIRMANIN SONUÇLARINA İLİŞKİN BİLGİNİN YAYILMASI

Burs süresinin bitiminde araştırmacılar çalışmalarının sonuçlarını yayımlayabilirler.

UNESCO/Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı’ndan yararlanırken, yapılan araştırmayla sonuçlanan bilimsel makalenin yayımlanması için UNESCO’nun ön onayı gerekmemektedir. Bununla birlikte, bursiyerin, makalesinde, UNESCO’nun, UNESCO/Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı’nın, Japonya Hükümeti’nin burs desteğini aldığının bilgisini vermesi istenecektir. Bursiyerin, bilgi için raporun bir kopyasını ve/veya basılmış makaleyi kuruma göndermesi gerekmektedir. UNESCO’nun bilimsel makaleleri yayımlama zorunluluğunun olmadığı ve bu amaçla ödenek sağlanmayacağı vurgulanmalıdır.

Seçilen bursiyerlerin yapılan projenin gelişim sürecini ve sonuçlarını anlatan bir final raporu teslim etmeleri gerekmektedir. Bursiyerlerin, UNESCO’ya raporlarıyla birlikte, sonrasında bir broşür olarak çıkarılması ve UNESCO tarafından geniş ölçüde yayılması için bir sayfalık özet göndermeleri gerekmektedir.

ARAŞTIRMA İÇİN ÖNGÖRÜLEN/TAVSİYE EDİLEN KONULAR

Çevre
Su Konuları, İklim Değişikliği, Gelişmekte olan Dünyada kapasite Geliştirmeyi, Düzenleme

Afet Riskini Azaltma

Su yönetimi ve yenilenebilir enerjiye bağlı olarak sürdürülebilir kalkınma için düzenleme
Su bağımlılığı: Baskı ve sosyal sorumluluk altında sistemler
Kurak ve yarı kurak bölgeler de dahil, nehir havzası ve yer altı su havzası üzerindeki küresel değişikliklerin etkilerine adapte olma
Sürdürülebilirlik için su denetimini güçlendirme
Sürdürülebilirlik için ekohidroloji
Kentsel su sistemlerini de içeren, su ve yaşam destek sistemleri
Sürdürülebilir kalkınma için su eğitimi
Yoksulluğun azaltılması ve insan sağlığı için ekosistem servisleri
Sürdürülebilir kalkınma için biyoteknoloji

Kültürlerarası Diyalog

Kültürlerarası diyaloğu ve çoğulculuğu geliştirme:
Dinlerarası diyalog
Yerli halk
Kültürel çeşitlilik
Kültürlerarası ve dinlerarası diyalog ile çatışma ve çatışma sonrası uzlaşmayı geliştiren etkili yaklaşımlar
Kültürlerarası ve dinlerarası diyaloğu kullanarak uzlaşma ve yeniden yapılanma mekanizmaları
Küreselleşme ve sürdürülebilir kalkınma bağlamında kültürel çeşitlilik ve kültürlerarası diyalog arasındaki ilişki

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve iletişimin eğitim, bilim, kültür ve bilgi toplumunun kurulmasının gelişimine katkısı
Bilgi ve ifade özgürlüğünü geliştirmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı
Okuryazarlığı ve öğretmen eğitimini yaymak için bilgi ve iletişim
Yoksulluğun azaltılması için Bilgi ve iletişimin yenilikçi uygulamaları
HIV/AIDS ile savaşmaya yardımcı olmak için bilgi ve iletişim: genç insanların davranışlarını önleyici eğitim programları yoluyla değiştirme

Barışçıl Uzlaşma Çözümleri

Çatışma ve çatışma sonrası uzlaşmayı geliştiren etkili yaklaşımlar
Demokratikleştirme süreçleri
Uzlaşma ve yeniden yapılanma mekanizmaları
Kadınlar ve gençler gibi bazı belirli grupların ihtiyaçlarına uyarlanmış barış amaçlı eğitim yöntemlerinin düzenlenmesi
Şiddetin günümüz durumunun analizi
Şiddeti önlemek için yenilikçi yöntemlerin tanımı
Özellikle kentsel ortamlarda, uluslar arası göç ve sosyal bütünleşme
Barış amaçları kültürüne duyarlı hale getirme

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin