UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞI MÜZİK ŞEHRİ KIRŞEHİR LOGO TASARIMI

UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞI MÜZİK ŞEHRİ KIRŞEHİR LOGO TASARIMI
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU VE AMAÇ

Yarışmanın Konusu; Logo Yarışması
Yarışmanın amacı; Kırşehir Belediye Başkanlığı’nın 05.03.2020 tarihinde alınan 32 nolu Meclis
Kararı ile birlikte, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programının Müzik Şehri Kategorisine dahil
edilen Kırşehir ilinin, kültürel ve tarihi değerlerini yansıtan yöresel müzik anlayışının, evrensel
müzik anlayışı ile birleştirilerek, şehrimize özgü bir logo kazandırılması amacıyla ulusal çapta
bir logo yarışması düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

YARIŞMA DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ
Yarışma Düzenleme Kurulu Başkanı Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin EKİCİOĞLU
Seçici kurul üyeleri Kırşehir Belediye Başkanlığı tarafından oluşturulacaktır.

KATILIM İÇİN GEREKLİ GENEL KOŞULLAR
1. Yarışma, amatör ve profesyonel yerli/yabancı tüm sanatçılara/tasarımcılara açıktır.

2. Katılımcılar yarışmaya en fazla 3 eser ile katılabilir.

3. Yarışmaya katılacak olan tasarımların özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları
ve diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir.

4. Seçici Kurul tarafından, kopya olduğuna karar verilen tasarımlar yarışma dışı kalacaktır.
Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül
sahibi ödülü iade edecektir.

5. Yarışma, Kırşehir Belediyesi bünyesinde çalışanların birinci derece yakınları ile seçici kurul
ve seçici kurulun birinci derecedeki yakınları dışındaki tüm tasarımcılara açıktır.

6. Seçici Kurulun veya Kırşehir Belediye Başkanlığı’nın görüşü doğrultusunda, kullanılacak
eserin sahibinden teknik sorunların çözümüne yönelik değişiklikler yapması istenebilir.
Bunun için, ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmayacaktır.

7. Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları, Kırşehir Belediyesi’ne devredilmiş sayılır. Tasarım
sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.

8. Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda,
hukuki ve cezai sorumluluk eser sahiplerine ait olacaktır.

KATILIM İÇİN TEKNİK KOŞULLAR

1. Tasarım dosya isimleri, rumuz olarak kaydedilecek ve eser rumuzu başvuru formuna da
yazılacaktır.

2. Tasarımlar, A4 ebatında, standart logo sunumu şeklinde (üst ortada büyük, alt bölümde
küçük uygulamaları – renkli ve siyah/beyaz yan yana) hazırlanacaktır.

3. Tasarıma ait çalışma 2. maddede belirtilen şekilde hem JPEG versiyon olarak hem de
vektörel dosya formatı olarak gönderilecektir. Tasarımlar, CMYK renk modunda olacaktır.
İstenilen şekillerde gönderilmeyen logolar seçici kurul tarafından değerlendirmeye
alınmayacaktır. Gönderiler aşağıda belirtilen e-posta adresine iletilecektir.

4. Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını, (1) bir sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde
yazıyla açıklayacak ve eserle birlikte belirtilen e-posta adresine gönderecektir.

5. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

6. Tasarımların üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb. işaretler bulunmamalıdır.

7. Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı rumuz kullanmalıdır. En az 4
(dört), en çok 8 (sekiz) karakterden (harften/rakamdan) oluşan rumuz yazılacaktır.

8. Başvurular tamamladıktan sonra “başvurunuz tarafımıza ulaşmıştır” şeklinde katılımcılara
bilgilendirme mesajını içeren geri dönüş e-postası gönderilecektir.

9. Seçici kurul üyeleri, değerlendirme sırasında logo tasarım dosyasına verilen “rumuz”
dışında kullanıcıya ait hiçbir bilgiye ulaşamayacaktır.

10. Logo tasarımlarının görselleri ile imzalı başvuru formu [email protected] eposta adresine birlikte gönderilmelidir.

11. Yarışma sonuçları, Kırşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinden duyurulacaktır.

ÖDÜL TUTARI
Ödül : 10.000,00 TL’dir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın Başlama Tarihi : 22 Şubat 2021
Başvuru Bitiş Tarihi : 16 Nisan 2021
Ödül ve Sergilemeye İlişkin Seçici Kurul Nihai Toplantı Tarihi : 30 Nisan 2021

İLETİŞİM
Adres: Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi
Yenice Mah. Terme Cad. 326. Sok. Kırşehir
E-Posta: [email protected]
Tel : 0 386 502 00 02
Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formu, Kırşehir Belediyesi resmi internet sitesi olan
https://www.kirsehir.bel.tr/ adresinden alınabilir.