ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ

 

Nitelikli bir insan gücü tüm ülkeler için stratejik önem taşımaktadır. Böyle bir nüfusa sahip olmak için her şeyden önce nitelikli bir eğitim sisteminin bulunması gerekir. Bunun olmazsa olmazı ise öğretmen eğitiminde kalite güvencesinin sağlanmasıdır. Günümüzde meslek eğitimi veren diğer yükseköğretim alanlarında olduğu gibi öğretmen yetiştirmede de akreditasyon, bunu başarmanın en önemli aracı olarak görülmektedir. Bundan dolayıdır ki son yıllarda hem ulusal hem de uluslararası yükseköğretim kalite güvence sistemi kurma ve geliştirme çalışmaları giderek hızlanmıştır.

Türkiye de 1990’lı yıllardan itibaren farklı alanlarda kalite güvencesi sistemleri kurmaya çalışan ülkelerden biridir. Bu süreçte ilk deneyim öğretmen eğitimi alanında yaşanmıştır. Bununla birlikte bazı nedenlerle bu alanda uzun yıllar kalıcı bir kurumsal yapının oluşturulması mümkün olmamıştır. 2014 yılında YÖK tarafından yetkilendirilen EPDAD öğretmen eğitimi programlarının akreditasyonu için gerekli altyapıyı kurmuş; 2016 yılında 9 üniversitenin eğitim fakültesinde uygulama sürecini başlatmıştır. Bu önemli gelişmeye rağmen alana ilişkin birçok sorun varlığını sürdürmektedir. Bunların çözümünde küresel birikimden faydalanmak düşük maliyetle (insan gücü, zaman, finansman vb). kalıcı ve etkin bir sistemin gelişmesini mümkün hale getirecektir.

Kongrenin genel amacı öğretmen eğitiminin niteliğini artırmaya ilişkin yeni yönelim ve uygulamalar, özellikle de kalite güvence sistemleri ve akreditasyon üzerine yapılan araştırmalarla elde edilen bilimsel bilginin paylaşılması için uluslararası bir zemin oluşturmaktır. Bunun yanında, özellikle Türkiye’de alana yönelik farkındalık, bilgi ve bilinç seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmakır.

Sizi sonbaharda İstanbul’da buluşmaya davet ediyoruz. Kongreye katılarak gerçek bir bilim şölenini yaşamakla kalmayacak; yaklaşık iki bin yıl dünyanın en büyük imparatorluklarına payitaht olmuş muazzam bir müze kenti keşfedecek, büyüleyici bir doğal güzelliği de soluyacaksınız.

EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK


KONGRE KONULARI

Kongre’de işlenecek konular aşağıdaki başlıkları içermektedir;

Öğretmen Eğitimi
Kalite Güvence Sistemleri
Akreditasyon
Öğretmen Eğitimi Programlarının Akreditasyonu
Etkili Öğretmenlik Uygulamaları
Etkili Öğretmen Eğitimine Yönelik Modeller
Öğretmen Nitelikleri
Etkili Öğretim Çıktıları
Öğretmen Özdüzenlemesi
Kültürlerarası Öğretmen Eğitimi Araştırmaları
Öğretmen Eğitiminde 21. yüzyıl Beklentileri
Öğretmen Eğitimi Programları
Kalitede Sürdürülebilirlik
Öğretmen Performans Değerlendirmesi
Ölçme ve Değerlendirme
Öğretmen Eğitiminde Mentorluk
Çokkültürlü Toplumlarda Öğretmen Eğitimi
Öğretmenlik Uygulamaları


Önemli Tarihler

1 Haziran 2016 Özet Gönderim Başlama Tarihi
15 Eylül 2016 Son Özet Gönderim Tarihi
1 Temmuz 2016 Erken Kayıt Başlangıç Tarihi
15 Eylül 2016 Erken Kayıt Bitiş Tarihi
14 Ekim 2016 Son Kayıt Tarihi


KONGRE KATILIM ÜCRETİ

Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Hesap Bilgileri:

Akbank 0389 Kuyubaşı/İstanbul

Hesap No:0131889

IBAN: TR66 0004 6003 8988 8000 1318 89

  • Dernek tüzüğünün geçici 1. maddesi gereği giriş ödentisi 50 TL, yıllık üye aidatı 50 TL’dir.
  • Dernek tüzüğünün 6. Maddesi gereği yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını ödemeyen üyeler Yönetim Kurulu kararıyla EPDAD üyeliğinden çıkarılırlar.

 

  KAYIT ÜCRETİ
  Erken Kayıt Geç Kayıt
Öğretim Üyesi (EPDAD Üyesi) 250 TL 300 TL
Öğretim Üyesi (EPDAD Üyesi olmayan) 300 TL 350 TL
Öğretim Görevlisi, Uzman, Araştırma Görevlisi, Lisansüstü Öğrencileri, Lisans Öğrencileri, Öğretmenler  200 TL 250 TL
Dinleyici 200 TL 250 TL

 

 

KONGRE YERİ

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

İletişim Bilgileri
Santral : 0216 345 47 05 (2 hat) 0216 345 90 90
Faks : 0216 338 80 60
E-Posta : aefatmarmara.edu.tr
Adres : Atatürk Eğitim Fakültesi Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy -İstanbul