Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi

11. Sosyal Bilimler Sempozyumu, 28 Ekim – 01 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’da Porto Bello SPA Hotel’de Hitit Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi başta olmak üzere pek çok yükseköğretim kurumunun desteği ve katkısıyla gerçekleşecektir.

11. Sosyal Bilimler Sempozyumu Türkiye’de akademik teşvik kriterlerine uygun olarak planlanmıştır. Bu sempozyuma, 11 farklı ülkeden davetli konuşmacı katılacaktır. Bildiri tam metinleri de ISBN’li olarak elektronik kitapta yayımlanacaktır.

Bilim insanları, 11. Sosyal Bilimler Sempozyumuna sözel bildiri veya afiş çalışmaları ile katıldıkları gibi atölye çalışması, yuvarlak masa tartışması veya özel konulu çalıştay ile de iştirak edebilirler.

Sempozyumda sunumlar, sosyal bilimler ile ilgili bir içeriğe sahip olmalıdır.

Sempozyumda sunumlar, Arapça, İngilizce veya Türkçe yapılabilir.

Sempozyumda sunulmak üzere gönderilen tüm eserler hakem sürecinden geçirildikten sonra kabul veya ret edilecektir. Kabul veya ret kararları bilim ve danışma kurullarına aittir.

Sunulmak üzere gönderilen tüm metinlerin özetleri, e-kitap biçiminde ISBN’li ve editörlü olarak sempozyumdan önce yayımlanacaktır.

Sempozyumdan sonra bildirilerini tam metin kitabında yayımlamak isteyen bilim insanları, bu metinlerini 1 Aralık tarihine kadar sempozyumun iletişim kısmında belirtilen mail adresine göndermelidir. Gönderilen tüm metinler intihal programından ve hakem sürecinden geçirildikten sonra tam metin kitabında yayımlanacaktır.

Sempozyumda farklı yayınların üretilmesi, paylaşılması, yeni işbirliklerinin ortaya çıkması, bilim insanlarının uluslararası ilişkiler kurması en büyük dileğimizdir. Bunun için sizleri bu bilgi şöleninde görmeyi umuyor, araştırmalarınızı, bilgilerinizi dinlemeyi arzuluyoruz.

Saygılarımızla…

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Bildiri Özeti Gönderme Bitişi ….. 30.09.2019