Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi

Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi

AMAÇ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik Bölümü olarak
toplumun ve ülkemizin öncelikleri doğrultusunda
bilimsel esaslar çerçevesinde her konuya olduğu gibi
yenilenebilir enerjiler konusuna da büyük önem
vermekteyiz. Yenilenebilir enerjilerin ülkemiz
genelinde yaygınlaşması ve ülkemizin bu konuda
dünyada söz sahibi olması en önemli hedeflerimizdir.
Bu hedefler doğrultusunda, 2006, 2008, 2012, 2014 ve
2016 yıllarında üniversitemiz ev sahipliğinde “Ulusal
Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi’ (UGHEK)
düzenlenmiştir. Günümüze kadar UGHEK kongre
serisinde, alanında uzman birçok akademisyen ve
lisans/lisansüstü seviyede birçok genç araştırmacının
katılımları gerçekleşmiş, ülkemizin enerji araştırmaları
açısından önde gelen merkezlerinden değerli bilim
insanlarının da katkıları ile davetli konuşmaların
yanında 300’ün üzerinde sunum gerçekleştirilerek
bilgi/tecrübe paylaşımı yapılmıştır.
Üniversitemiz Fizik Bölümü tarafından yürütülen bu
kongrenin hedefi, özellikle yenilenebilir enerjiler
konusunda ayrık durumda çalışır vaziyette kalan
disiplinlerden bilim insanlarını birbirleri ve sanayi
paydaşları ile bir araya getirecek bilimsel bir platform
yaratmaktır. Temel bilimler ile mühendislik alanlarında
çalışan bilim insanlarını bu platformda buluşturmak
yolu ile yenilenebilir enerjiler konusunda bir
güdülenme ve bilgi/tecrübe paylaşım ortamı yaratmayı
hedeflemekteyiz. Ayrıca, lisans/lisansüstü seviyede
öğretim gören genç araştırmacıların bu alandaki son
gelişmeleri takip edebilmeleri, kariyer planlamalarına
yön verebilmeleri ve yenilenebilir enerjiler açısından
ülkemizde farkındalık yaratılması da bu kongrenin
amaçları arasındadır.
Bu yıl altıncısını 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde
düzenlemeyi planladığımız UGHEK 2018 kongresinin
de çıktıları ile ülkemizin farklı üniversitelerinde, ilgili
kamu, özel kurum ve kuruluşlarında çalışan ve çalışma
hedefi olan bilim insanlarına yenilenebilir enerjiler
konusunda nitelikli bir bilimsel paylaşım/işbirliği
ortamı yaratacağı ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin
geliştirilmesi konusunda ülkemize katkı sağlayacağı
inancını taşımaktayız.

BİLDİRİ KONULARI
Fotovoltaik uygulamalar için malzeme üretimi ve karakterizasyonu
Organik fotovoltaik teknolojileri
Perovskite güneş hücreleri
Fotovoltaik hücreler, malzemeler ve bileşenler
Kristal Silisyum güneş hücreleri
İnce film güneş hücreleri
Fotovoltaik sistemlerin tasarımı, çalışması ve performansı
Yoğunlaştırıcı fotovoltaik sistemler
Güneş kollektörleri
Isıl güneş teknolojileri
Hidrojen uygulamaları ve teknolojileri
Hidrojen depolama malzemeleri
Hidrojen depolama teknolojileri
Yakıt hücreleri
Hidrojen iletimi, dağıtımı ve güvenliği

BİLDİRİ YAZIM ŞARTLARI
Bildiri özetleri kongre web sayfasında verilen “Bildiri
Yazım Şartları” dikkate alınarak 6 Nisan 2018 tarihine
kadar ughek2018@gmail.com e-posta adresine
gönderilmelidir. Bilim kurulu tarafından uygun görülen
bildiriler için kabul belgeleri katılımcılara 20 Nisan
2018 tarihine kadar davet mektubu ile bildirilecektir.

İLETİŞİM
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
26480 Meşelik Yerleşkesi / ESKİŞEHİR
Tel : 0 (222) 239 37 50 / 2826-2810-2820
Faks : 0 (222) 239 35 78
E-posta : ughek2018@gmail.com
http://fizik.ogu.edu.tr