Üçü Bir Yerde; Sağlık, Kültür ve Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi II

Bu projede sağlık, kültür ve ekoloji temelli bir doğa eğitimi yürütülmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında disiplinler arası bir yaklaşım esas alınacaktır. Doğa eğitimi, içeriği itibariyle çok disiplinli bir karakter taşıdığından bu proje kapsamında Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimlerdeki çeşitli disiplinlere (Arkeoloji, Antropoloji, Astronomi, Biyoloji, Coğrafya, Fen Eğitimi, Jeofizik, Jeoloji, Kimya, Tıp ve Veterinerlik) ilişkin etkinlikler yer alacaktır. Eğitim kapsamında bu etkinlikler arasında bağlantılar kurulacak, katılımcıların her bir disipline ilişkin öğrendiklerini diğer disiplin alanlarına transfer etmeleri sağlanacaktır. Proje kapsamında; katılımcıların bilimsel okuryazarlık düzeylerini artırmak ve bilime bakış açılarının olumlu yönde gelişmesine katkı sağlamak, katılımcılara yaparak-yaşayarak öğrenme fırsatları sunarak anlamlı öğrenmelerini sağlamak, onları izleyen ve dinleyen rolünden çıkararak aktif görevler almalarını sağlamak ve katılımcılara disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır.

“Üçü bir Yerde: Sağlık, Kültür ve Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi” projesi, TÜBİTAK’ın “4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları” programı kapsamında desteklenmesine karar verilen projelerden birisi olup ilk kez 2017 yılında (7-13 Eylül) gerçekleştirilmiştir. Projenin ikincisi 2018 yılında (26 Haziran-4 Temmuz) gerçekleştirilecektir.

Hedef Kitle
Projenin hedef kitlesi 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılında Sivas ilindeki ortaokullarda öğrenim gören 5, 6, 7. ve 8. sınıf öğrencileridir. Katılımcıların belirlenmesinde sosyo-ekonomik düzey açısından dezavantajlı bölgelerde yer alan okullarda öğrenim gören ve akademik başarısı yüksek olan öğrenciler öncelikle tercih edilecektir.

Başvuru şartları

Daha önce TÜBİTAK destekli bir doğa eğitimine katılmamış olmamak.
Doğa eğitimi katılıma engel herhangi sağlık problemi, alerjisi, böcek fobisi olmamak.
Akademik başarısı yüksek olmak.