Ücretsiz Bilim Konuşmalarına Davetlisiniz

BİLİM MERKEZİ HER YIL DÜZENLEDİĞİ BİLİM KONUŞMALARINA YENİ SEZONDA DA DEVAM EDİYOR!

Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı tarafından Şişli Bilim Merkezi Binası’nda, her ay farklı bir konuda ücretsiz Bilim Konuşmaları düzenlenmektedir. Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Toklu tarafından yönetilen bu konuşmalardan herhangi beş tanesine katılan konuklarımıza sonunda katılım belgesi de verilecektir.

 

27 Mart 2010 tarihinde Prof. Ersin GÖĞÜŞ’ün gerçekleştirdiği ‘Şişli’den Evrenin Derinliklerine Bakış’ isimli konuşmayla başlayan etkinlik her ay farklı konularda farklı bilim insanlarının ağırlanmasıyla devam etmiştir. Prof. Metin TULGAR ‘Beyin Pilleri ve Tıptaki Uygulamaları’ isimli konuşmasıyla, Prof. Gülden YILMAZ ‘Grip Etkeni İnfluenza Virüsleri, Salgınları ve Korunmada Alınacak Önlemler’ isimli konuşmasıyla, Prof. Fikrettin ŞAHİN ‘Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizma ve Gıdaların İnsan ve Çevre Üzerine Etkileri’ isimli konuşmasıyla, Prof. Fuat İNCE ‘Öteki Uzay; Teknoloji ve Politika’ isimli konuşmasıyla, Prof. Ömür AKYÜZ ‘Rölativite, İzafiyet, Görelilik Ne Demektir?’ isimli konuşmasıyla, Prof. Mustafa Özilgen ‘Endüstrileşme Sürecinde Bilgi Birikiminin Öyküsü’ isimli konuşmasıyla, Prof. Fahir BORAK ‘Nükleer Teknoloji: Ne Kadar Yaygın, Ne Kadar Güvenilir’ isimli konuşmasıyla, Prof. Gülay ALTAY ‘Yeni Teknolojiler ve Mühendislikte Etik’ isimli konuşmasıyla bizlerle birlikte olmuş ve katılımcılarımızın sorularını yanıtlamıştır.

Bu sezonun ilk ‘Bilim Konuşması’ etkinliği,  22 Ekim 2011 günü Prof. Ahmet ERCAN’ın ‘Türkiye’nin Yer altı Zenginlikleri’ başlıklı konuşmasıyla başlamıştır.  Ardından Kasım ayında Sayın Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI TİRYAKİOĞLU ‘Dünyada ve Türkiye’de Çelik Yapılar’ isimli konuşmasıyla, Aralık ayında ise Sayın Prof. Dr. Erhan KARAESMEN ‘Sosyo-teknik Bir Olay Olarak Deprem’ isimli konuşmasıyla konuklarımızı aydınlatmıştır. Bu ayki konuşmacımız ise Sayın Prof. Dr. Arsev ERASLAN olacaktır.  

21 OCAK CUMARTESİ

Konu: ‘Sayısal Bilim – Özgün Teknoloji Uygulamaları’

Konuşmacı: Prof. Dr. Arsev ERASLAN – Robert College (Boğaziçi Universitesi), İstanbul, Türkiye: Makine Mühendisliği, Lisans (B.S.) ve Yüksek Lisans (M.S.) dereceleri (1958, 1959),

North Carolina State University, Raleigh, North Carolina, USA: Hava-Uzay Mühendisliği (Aerospace Engineering, major) ve Uygulamalı Matematik (Applied Mathematics, minor), Doktora (Ph.D) derecesi (1964).

North Carolina State University, Tennessee Technological University, University of Tennessee Space Institute, University of Tennessee (Full Professor with tenure) olarak (ve Seçkin Profesör ödülü alarak), ve Clarkson University’de öğretim görevlisi olarak; Georgia Institute of Technology ve Rice University’de ilgili prfesöt olarak; Davetli özel ders konuşmacısı olarak: ABD, Türkiye, ve Taiwan üniversitelerinde sayısal matematik ve fizik konularında davetli özel ders konuşmacısı olarak yer almış; ikiyüz-elli üzerinde bilimsel ve teknik raporlar, bildiriler (yılın en iyi bilimsel bildirisi ödülü) ve sunumlar gerçekleştirmiştir.

Kırk sene üstünde bir sürede ve sürekli olarak, en ileri bilimsel düzeyde sayısal modelleme ve yazılım teknolojileri geliştirme Ar-Ge projelerinin yönetmeciliğini yapmıştır. Bu AR-Ge projeleri ABD Federal Devlet (U.S. Federal Government) projeleri olarak, U.S. Department of Defense (Air Force, Navy, Army), NASA (National Aeronautics and Space Administration), U.S. Department of Energy, U.S. Nuclear Regulatory Commission, U.S. Environmental Protection Agency, U.S. Department of Interior, and U.S. Department of Justice tarafından desteklenmiştir. Aynı sürede, bilimsel uzman danışman olarak, ABD Federal Devlet kurumlarına ve özel-sektör AR-GE kurumlarına, U.S. Air Force, Arnold Engineering and Development Center, Oak Ridge National Laboratory (DOE), International Atomic Energy Agency (Vienna, Austria), HDR, Inc. (Vice-President), ve Black and Veatch, Inc. ile çalışmıştır. U.S. Government, U.S. House of Representatives Expert Witness (Uzman Tanık) olarak seçilmiş ve U.S. Nuclear Regulatory Commission ve U.S. Federal Power Commission tarafından ABD kongresine Nuclear Plant Environmental Impact and Safety konuları ile ilgili bilimsel bilgiler vermek için çağrılmıştır.

1996 – 2001 yıllarında, NASA National Technology Transfer Center (NTTC) Baş Bilim Adamı (Chief Scientist) olarak görev yapmıştır. Aynı sürede U.S. Department of Justice (DOJ), National Institute of Justice (NIJ), Office of Science and Technology (OS&T), Office of Law Enforcement Technology Commercialization Center (OLETC) Baş Bilim Adamı (Chief Scientist) olarak da görevlendirilmiştir. 2001 yılında ABD’de emekli olmuştur.

Halen TUSAŞ, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, DPT, ASELSAN gibi kuruluşlara danışmanlık yapmakta, özgün yazılım projeleri yürütmektedir.

Saat: 10:30 – 12:00      Yer: Bilim Merkezi Binası

Önümüzdeki aylarda gerçekleşecek Bilim Konuşmaları’nın tarihleri ve konuları

17 Mart 2012 Cumartesi / 10:30-12:00  –  Prof. Dr. Nezihi BİLGE  –  ‘Nükleer Tekniklerin Endüstriye Uygulanması’

14 Nisan 2012 Cumartesi / 10:30-12:00  –  Prof.Dr. Cengiz TOKLU  –  ‘Uzayda Yapılar: Tasarım, Malzemeler ve Yapım’

BİLİM MERKEZİ HAKKINDA

Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı; Türkiye’de bilgi toplumu yaratmak, Türk toplumunun bilime, bilimsel düşünceye, gelişen teknolojilere, Türk ve dünya ekonomisinin lokomotif endüstrilerine ilgisini arttırmak; özellikle genç neslin bilgi, beceri ve üretim yeteneklerinin gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile katkıda bulunmak vizyonu ile kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı’nın kurucuları arasında Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İnşaat Mühendisleri Odası, İTÜ Vakfı, İstanbul Sanayi Odası, özel şirketler, toplum liderleri, akademisyenler, eğitimciler, iş adamları, sanatkarlar ve yöneticiler bulunmaktadır.

Vakfın kuruluş amaçları; çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin merak duygusunu uyararak temel ve sosyal bilimler, uygulamalı bilimler, teknoloji ve Türk endüstrisi hakkında bilgilerini arttırmak; topluma öğrenme şevki, keşfetme mutluluğu ve deney yapma heyecanı veren bir ortam sunmak; toplumda sözel, analitik ve bilimsel düşünce becerilerini arttırmak ve geliştirmek; yaratıcı fikirlerin, yeni bilgilerin, keşiflerin ve icatların tanıtılması ve tartışılması için ortam sağlamak; okulların eğitim programlarına uygulama alanı olarak hizmet vermek; endüstri, okullar ve halkın iletişimini sağlamak ve kuvvetlendirmektir.

Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı, bu amaçlarına bilim ve halkın buluşma noktası olarak tanımlanabilecek bir Bilim Merkezi aracılığıyla ulaşmaktadır. Bilim Merkezleri; bilimi halk diline tercüme eder ve anlaşılır kılar, toplumda bilim ve bilimsel düşünme bilincini arttırır, anlamlı ve kalıcı öğrenim sağlar, büyük projeleri ve altlarında yatan bilimsel kurumları halka tanıtır, toplumda bilimsel sinerji yaratır.

Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı; bilim, teknoloji ve eğitim alanlarının birleşimini temsil ederek bu alanların özelliklerini bünyesinde bir araya getiren Bilim Merkezi’ni 1998 yılında kurmuştur. Bilim Merkezi kuruluşundan itibaren Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı’nın tek işletmesi olarak her yıl ziyaretçilerini ağırlamaya ve toplumsal fayda sağlamaya yönelik hizmet vermeye devam etmektedir.

Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı, Türkiye genelinde yarışmalar, bilim okulları, atölyeler, sergiler, bilim şenlikleri düzenlemekte, ayrıca AB Projeleri ve özel projeler oluşturmakta, ve yılda altı kere düzenlenen Bilim Konuşmalarıyla bilim meraklılarını bilim insanlarıyla buluşturmaktadır.

Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı

Rezervasyon No: 212 266 00 46

Adres: Hakkı Yeten Cad. No:18/A Polat Tower Yanı, Bilim Merkezi Binası Fulya-İST.

www.bilimmerkezi.org.tr  I   [email protected]   I   [email protected]