TÜTÜN SERBEST YAŞAM ULUSLARARASI AFİŞ YARIŞMASI

Günümüzün en kritik konularından biri de tütün ve tütün bağlantılı ürünlerin yol açtığı zararlardır. Tütün ve tütün ürünlerinin her yıl on binlerce yaralanmaya ve yüz binlerce ölüme neden olduğu iyi bilinmektedir. Aslında araştırmalar, sigara içmenin başka hastalıklara yakalanma olasılığını artırdığını gösteriyor. Ortalama sigara kullanım yaşı son yıllarda düştüğünden, gelecekteki zararın büyüklüğü tahmin edilememektedir. Bireylerin bu zarardan korunma veya kendilerini bu zarardan koruma arzusunun yanında toplumsal bir çaba da gösterilmelidir. Sonuç olarak, özellikle sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin daha fazla katkıyı dikkate alması gerektiği sonucuna varmak mantıklıdır. Ayrıca bu görüntülerin çeşitli yüzeylerde ve nesnelerde kullanılmasının yarattığı kamuoyu bilinci, kullanıldıklarında kamuoyunun dikkatini çekme yeteneklerinin yanı sıra, yeterince kullanılmayan ancak kullanıldığında ve görünür olduğunda yüksek etki değeri olan sanat/tasarım etkinliklerini vurgular. Sonuç olarak, uluslararası bir afiş yarışması düzenlenmesi öneriliyor.

Oluşturulacak uluslararası bir jüri sayesinde yarışma dünyanın birçok ülkesinde görünür olacak ve farkındalık yaratacaktır. Yarışmanın jürisi, Türkiye’den ve yurtdışından profesyonel ve akademik eğitim almış tasarımcılardan oluşacak. Bu jürinin takipçileri ve yarışmaya katılmak isteyenlerin aktif katılımı ile hedeflenen bilince büyük ölçüde ulaşılacaktır.

Ayrıca açılacak olan sergiler, sergileri görmeye gelecek kişiler, oluşturulacak katalogların dağıtımı ve denetimi, hatta eğitim materyali olarak kullanılması, çalışmaların ve projenin uzun ömürlülüğüne katkı sağlayacaktır. ve etki değeri.

Sonuç olarak uluslararası medyada bir afiş yarışması düzenlenmesi, seçilen ilk 100 eserden oluşan serginin açılması, ilk 100 eserden eserlerin kataloğunun oluşturularak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi ve yapılacak tasarımlardan bazılarının yapılması. farklı grafik tasarım çalışmalarında (web sitesi, mail tasarımı, takvim, takvim, kartpostal, duvar resimleri, totemler vb. açıkhava reklamlarında) ilk 100 eserden seçilenler kapsamı oluşturmaktadır. İstenirse, çeşitli ülke ve mekanlardaki tasarımlardan üretilen ilk 100 parçanın sergilenmesiyle farkındalık oluşturulabilir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Sağlık Diplomasisi Derneği öncülüğünde Tütünsüz Yaşam temalı uluslararası bir afiş yarışması düzenlenmesi gerekliliği belirlendi . dünyanın en acil sorunlarından biri olan tütün ve tütün ürünlerinin zararları.

Birincilik Ödülü 15.000 TL ve Başarı Belgesi (Birincilik Ödülü)
2.lik Ödülü 9.000 TL ve Başarı Belgesi (İkincilik Ödülü)
Üçüncülük Ödülü 5.000 TL ve Başarı Belgesi (Üçüncülük Ödülü)

Koşullar
Yarışma, seçici kurul üyeleri ve birinci derece akrabaları dışında, Türkiye’deki ve dünyadaki tüm amatör ve profesyonel kişilere açıktır.
Tasarımın boyutu 70X100 cm olmalıdır. Oranları yeterli olmayan tasarımlar göz ardı edilecektir.
Yarışma sonucunda başarı ödülü, mansiyon ve sergilenmeye değer görülen eserler sergilenecektir.
Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımı sınırsızdır. Ancak dört renk (CMYK) ofset baskı teknolojisinin üretebileceği renklerin asla aşılmaması gerekir.
Tasarımların orijinalleri, fontlar en az 300 dpi çözünürlükte ve sıkıştırmasız CMYK moduna dönüştürülerek saklanacaktır.
Tasarımlarda herhangi bir logo, kurum adı veya tabela bulunmamalıdır.
Her sanatçı/tasarımcı, daha önce hiç ödüllendirilmemiş, gösterilmemiş (sosyal medya, YouTube vb. dahil) veya başka bir yarışmaya katılmamış beş (5) eserle yarışmaya katılabilir.
Başvuru tasarımının daha önce sunulduğu ve/veya yarıştığı tespit edilirse, ilgili eser için adaylık/başvuru derhal iptal edilir. Ödül verildikten sonra bu konu fark edilirse, başvuru sahibinden para ödülü (artı yasal faiz) ile başarı/katılım sertifikasını iade etmesi istenecektir.
Bu duruma karar verme süreci, ilk 100 afişin web sitesinde ( https://artworldturkiye.org/ ) kamuoyuna açıklanması, tasarımların 5 gün süreyle askıya alınması, itiraz durumunda söz konusu tasarımın listeden çıkarılması ile devam eder. veya benzerliğin tespiti ve bir sonraki tasarımın duyurulması. Ek tasarım veya tasarımların iki günlük itiraz süresi vardır. İtiraz olmaması durumunda nihai sonuç açıklanır. Yeni tasarımlarla ilgili herhangi bir şikayet olması durumunda, prosedüre devam edilip edilmeyeceğine düzenleme kurulu karar verecek.Yarışmada, sadece ayrıntılı olarak açıklanan ayrıntılı incelemeye ilişkin önerilerde bulunulacaktır.
Yarışmada yarışan tasarımların üzerinde gösterilecek mesajlar Türkçe veya katılımcıların ana dillerinden birinde yazılabilir. Afiş tasarımında yerel dillerden biri kullanılıyorsa, afişin de İngilizce olması gerekmektedir. Başka bir durumda, bu tür tasarımlar değerlendirmeden diskalifiye edilecektir.
Afişlerde görsel tasarımı destekleyen bir sesli mesaj (başlık, slogan vb.) kullanılabilir.
Afiş tasarımında sponsor, ticari logo veya görsellere yer verilmemelidir. Ayrıca, siyasi, insan haklarını ihlal eden veya müstehcen semboller ve resimler içermemelidir.
Düzenleme Kurulu, gerekli gördüğü takdirde dilediği zaman müsabaka takviminde değişiklik yapabilir veya müsabakayı iptal edebilir.
Yarışmaya katılan ve eserleri sergilenmeye değer görülen tüm sanatçı/tasarımcıların bu şartname şartlarını peşinen kabul ettiği varsayılır.

Son Teslim Tarihi 15 Nisan 2022

www.artworldturkiye.org

Posta: poster@healthdiplomacy.org.tr