Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Yolculuğu Resim Yarışması ve Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım Kompozisyon Yarışması Başladı

Türkiye Uzay Ajansı
Türkiye Uzay Ajansı

Bu yarışmalar, öğrencilerin uzay ve havacılığa olan ilgisini artırmak ve bilime ve teknolojiye merak uyandırmak için önemli bir fırsattır. Siz de bu uzay yarışmalarına katılarak hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı gösterebilirsiniz.

19 Ocak 2024 tarihinde Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilmesiyle, Milli Uzay Programı’nın ilk ayağı olan ‘ilk insanlı uzay misyonu’ başarıyla tamamlandı.

Bu tarihi olayın ardından, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile Bakanlığımız arasındaki iş birliği kapsamında, resmi ilkokullardaki öğrenciler arasında ‘Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Yolculuğu’ temasıyla resim yarışmaları düzenlenmiştir. Ayrıca, resmi ortaokullar ve imam hatip ortaokullarındaki öğrenciler için de ‘Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende!’ konulu kompozisyon yarışmaları düzenlenmiştir.

RESMÎ ORTAOKULLAR VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN

“SIRADAKİ ASTRONOT BEN OLMALIYIM, O İŞ BENDE!” KONULU
KOMPOZİSYON VE RESMÎ İLKOKULLAR ARASI “TÜRKİYE’NİN İNSANLI İLK
UZAY YOLCULUĞU” KONULU RESİM YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

1) PROJENİN ADI:
Bakanlığımıza bağlı resmî ortaokullar ve imam hatip ortaokulları arasında “Sıradaki
Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende!” konulu kompozisyon ve “Türkiye’nin İnsanlı İlk
Uzay Yolculuğu” konulu resmî ilkokullar arası resim yarışması.

2) KONUSU:
Ülke genelinde Bakanlığımıza bağlı resmî ortaokullar ve imam hatip ortaokulları arasında
“Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende!” konulu kompozisyon ve “Türkiye’nin İnsanlı
İlk Uzay Yolculuğu” konulu resmî ilkokullar arası resim yarışması düzenlenmesi.

SÜRESİ:
Başlangıç Tarihi: 12.02.2024
Bitiş Tarihi: 26.04.2024

3) ALANI: Ülke geneli

4) HEDEF GRUBU: Tüm resmî ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile resmî ilkokullarda
öğrenim gören öğrenciler.

5) AMACI:
a. Öğrencileri bilim ve uzay keşiflerine karşı daha fazla ilgi duymaya teşvik etmek,
b. Öğrencilerin uzaya ve astronominin önemine dair farkındalığını artırmak,
c. Öğrencilerin astronomi ve uzay bilimlerine bakış açılarını genişletmek,
ç. Öğrencilere evrenin genişliği, galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve diğer uzay
fenomenleri hakkında bilgi edinme fırsatı sunmak,
d. Öğrencilere astronominin temel prensiplerini anlamaları için bir şans sağlayarak
bilimsel meraklarını geliştirmelerine yardımcı olmak,
e. Öğrencilerin ilgi ve becerilerini keşfetmelerini sağlamak.

6) FAALİYET TAKVİMİ:
SIRA NO FAALİYET TAKVİMİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ
1. İl millî eğitim müdürlüklerince yarışmanın okullara duyurulması 12.02.2024 13.02.2024
2. Düzenlenecek olan yarışmanın okul müdürlüklerince öğrencilere duyurulma süresi 13.02.2024 16.02.2024
3. Eserlerin okul müdürlüklerinde toplanması 18.03.2024 20.03.2024
4. Eserlerin okul müdürlüklerince değerlendirilmesi ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi 20.03.2024 22.03.2024
5. İlçe millî eğitim müdürlüğünce eserlerin değerlendirilmesi ve il millî eğitim müdürlüklerine
gönderilmesi 25.03.2024 29.03.2024
6. İl millî eğitim müdürlüğünce değerlendirilmesi, komisyon tarafından düzenlenen tutanak ile birlikte
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmesi 01.04.2024 05.04.2024
7. Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen eserlerin değerlendirilmesi 15.04.2024 18.04.2024
8. Dereceye giren eserlerin ilanı 18.04.2024 19.04.2024
9. Millî Eğitim Bakanlığında değerlendirilen eserlerin sergilenmesi ve ödül töreni 22.04.2024 26.04.2024

7) UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
a. Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
b. Yarışma Bakanlığımıza bağlı resmî ortaokullarda kompozisyon, ilkokullarda ise resim
dalında düzenlenmektedir.
c. Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
ç. Okullarda “kompozisyon” dalında üretilen eserler Türkçe, “resim” dalında üretilenler
ise ilgili öğretmenlerden oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecektir.
d. Okul müdürlüklerinde kurulan komisyon tarafından yarışmaya katılan öğrencilerin
hazırlamış oldukları eserlerin özgün olmadığı tespit edilenler tutanakla belirlenerek
değerlendirmeye alınmayacaktır.
e. Okul Müdürlüğünce kompozisyon ve resim dallarında başarılı görülen eserler
tutanakla onaylanarak ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir. (Faaliyet
Takvimi: 7/4. sıra)
f. Okullardan gelen eserler ilçe millî eğitim müdürlüğünce kurulacak komisyonlar
tarafından değerlendirmeye alınacak ve eserler il millî eğitim müdürlüklerine tutanakla
teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/5. sıra)
g. İl millî eğitim müdürlükleri tarafından ilgili millî eğitim müdür yardımcısı veya şube
müdürünün başkanlığında, ilgili öğretmenlerinin bulunduğu İl Değerlendirme
Komisyonu oluşturulacak; ilçelerden gelen eserler Değerlendirme Komisyonu
tarafından değerlendirmeye alınacak ve başarılı sayılan eserler Ek-1 doğrultusunda
düzenlenen tutanak ile Bakanlığımıza gönderilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/6. sıra)
ğ. Resimlerin PTT kargo hizmeti aracılığı ile (Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel
Müdürlüğü Atatürk Bulvarı 06648 Bakanlıklar/ANKARA) adresine gönderilecektir.
h. Eserler ayrıca bilgisayar ortamında word programında 12 punto Times New Roman yazı
tipinde A4 kâğıt formatında yazılarak DYS sistemi ile de gönderilecektir. Tarayıcı
(scanner) ile PDF, JPG vb. gibi dosya uzantılı olarak gönderilmeyecektir.
ı. İl birincisi olan eserler, il değerlendirme komisyonu tarafından tutanakla onaylanarak
Bakanlığımıza gönderilecektir. Tutanaksız gönderilen eserler derecelendirmeye
alınmayacaktır.
i. İl birincisi olan eserin dışındaki (ikinci, üçüncü, mansiyon vb.) diğer eserlerin
Bakanlığımıza gönderilmesi halinde seçici kurul tarafından değerlendirmeye
alınmayarak bu konuda hiçbir kurum veya şahsa iadesi yapılmayacak ve bu konuda hak
iddia edilmeyecektir.
j. Bakanlığımıza ulaşan eserler sahiplerine iade edilmeyecek ve katılanlar tarafından
üzerinde hiçbir hak talep edilmeyecektir.
k. Düzenlenecek yarışmada her dalda ilk üçe giren eserlerin sahibi olan öğrenciler ve
mansiyon alanlar aşağıdaki şekilde ödüllendirilecektir:

ödül
ödül

l. Ülke genelinde resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri,
22- 26 Nisan 2024 tarihleri arasında Ankara ilinde Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığında
düzenlenecek törenle verilecektir.

8) KOMPOZİSYON YARIŞMASI
Konusu: “Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende!”
Yarışma şartları:
a. Yarışmanın hedef kitlesi resmî ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler.
b. Yarışmaya katılacak kompozisyonlar (A4) dosya kâğıdına ve iki sayfayı geçmeyecek
şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.
c. Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.
ç. Kırışmış, lekelenmiş ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
d. Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak ve
postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Genel Müdürlüğümüz sorumlu
tutulamayacaktır.
e. Yarışmaya katılacak öğrenciler kompozisyonlarını kaleme alırken kendi bilgi, duygu ve
düşüncelerini işleyeceklerdir. Öğrencilerin eserleri, Türkçe öğretmenleri gözetiminde
ders ortamında yazdırılacaktır.
f. Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2), Açık Rıza Onayında
(Ek-3) ve Veli Muvafakat Belgesinde (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümlerinin
doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.
g. Eserler incelenirken değerlendirme ölçütleri aşağıdaki gibi olacaktır.

değerlendirme
değerlendirme

9) RESİM DALINDA
Konusu: “Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Yolculuğu” konulu resmî ilkokullar arası resim
yarışması.
Yarışma şartları:
a. Yarışmanın hedef kitlesi resmi ilkokullarda öğrenim gören öğrenciler.
b. Resimler sınıf ortamında sınıf öğretmeninin gözetiminde yaptırılacaktır.
c. Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir resimle katılacaklardır.
ç. Resimler 35×50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacaktır.
d. Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı
boya, kuru boya, guaj boya vb.)
e. Kırışmış ve yıpranmış resimler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle Bakanlığımıza
gönderilecek eserlerin ambalajlanmasında köpük kullanılarak resmin zarar görmesi
engellenecektir.
f. Resimler, sadece paspartulanarak iki mukavva arasına katlamadan, buruşturmadan ve
rulo yapılmadan paketlenip Bakanlığımıza gönderilecektir.
g. Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arka
yüzüne “9) RESİM DALINDA”nın “j” bendindeki etiket formatına uygun olarak;
ilini, ilçesini, öğrencinin adı soyadı, sınıfı ve cinsiyeti ile okulun adı, adresi ve telefon
numarası 14 punto ile bilgisayarda yazılacaktır.
ğ. Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2), Açık Rıza Onayı
(Ek-3) ve Veli Muvafakat Belgesinde (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümlerinin
doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.
h. Eserlerin etiketlenmesi aşağıda belirtilen “etiket” formatına göre yapılacaktır.

etiket
etiket

ı. Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan resimler değerlendirmeye alınmayacak
ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Bakanlığımız sorumlu tutulmayacaktır.
i. Eserler incelenirken;
– Kompozisyon (amaca uygunluğu) 25 puan,
– Renklendirme (kullandığı boyanın tekniğini kullanılabilirliği) 25 puan,
– Yaratıcılık (konuyu özgün olarak işleyebilmesi) 25 puan,
– Temizlik ve düzen (çerçeve düzeni, kâğıdın temizliği) 25 puan olmak üzere
değerlendirme yapılacaktır.

Öğrenci yarışmaları için sayfamızı takip ediniz.

 

Yarışmayı düzenleyen MEB: meb.gov.tr